Искаме да ви напомним за Общото събрание (ОС) на Си Ви Ес, което ще се проведе на 27.03.2011 г. (неделя) от 10.00 ч. в офиса на сдружението (ул. “Хан Аспарух” № 31, партер).

Поканени са всички пълноправни и асоциирани членове, като право на глас при вземането на решения по устав имат само пълноправните членове.

Всеки, който е бил асоцииран член за период по-дълъг от една година и половина, може да подаде заявка за пълноправно членство, като по този начин ще може да участва активно във вземането на решенията на ОС и така да влияе на развитието на сдружението. Освен това бихме искали да напомним, че всеки пълноправен член може да кандидатсва за член на Управителния съвет (УС) на сдружението като изпрати кратко мотивационно писмо.

Кандидатурите трябва да се изпратят на адрес cvsbg@bluelink.net (с копие до theodora.stankova@gmail.com ), като крайният срок е удължен то 21.03.2011 г.
Желателно е кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Както вече знаете, ОС ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение “Си Ви Ес – България” за 2010 г.

2. Отчет за дейността и финансов отчет на Фондация “Училище за природа” за 2010 г.

3. План на дейностите и бюджет на Сдружение “Си Ви Ес – България” за 2011 г.

4. План на дейностите и бюджет на Фондация “Училище за природа” за 2011 г.

5. Прием на нови пълноправни членове на на Сдружение “Си Ви Ес – България”.

6. Избор на нови членове на Управителния съвет (УС) на Сдружение “Си Ви Ес – България”.

7. Обсъждане на развитието на Сдружение “Си Ви Ес – България” според стратегическия план.

8. Други.

Членовете, които искат да предложат някоя точка за добавяне към дневния ред, могат да направят това предварително на нашия и-мейл адрес ( cvsbg@bluelink.net с копие до theodora.stankova@gmail.com ) или на място.

Документите за ОС са на разположение на всички членове на Си Ви Ес – България (пълноправни и асоциирани) в офиса на сдружението в приемното време на екипа. При желание да се запознаете с документите най-добре направете предварителна уговорка на телефон 02/989 98 46. 

 

 Posted by CVS Bulgaria at 18:00

Sorry, the comment form is closed at this time.