Във връзка с изпълнение на национална информационна кампания за Европейска доброволческа служба (ЕДС) на програма „Младежта в действие” Си Ви Ес – България набира младежи от цялата страна на възраст от 18 до 30 години, които желаят да се включат в кампанията като мултиплаери. При добра мотивация се приемат и кандидати над тази възраст.

Желаещите могат да участват в едно от двете обучения, които ще се проведат от 5-ти до 7-ми ноември 2010 г. в близост до София и до Варна. Поемат се пътните разходи на участниците. Цел на обучителната програма е да подготви бъдещите мултиплаери за тяхната активна роля в информационната кампания, която ще се разгърне до края на 2010 г. – участие в различни информационни и работни срещи за представяне на ЕДС пред широка публика – училища, университети, читалища, институции и др. По време на обучениято участниците ще изготвят и експонатите за национална пътуваща изложба, посветена на ЕДС, която после ще посети 14 различни града в България и ще завърши в София за Международния ден на доброволеца 5-ти декември.

Приканват се особено завърнали се ЕДС-доброволци, както и всички млади хора с интерес към Европейска доброволческа служба да се включат в обучението и кампанията!

Очакваме попълнените формуляри за кандидатстване до 27.10.2010 г. на имейл-адрес: cvs-bg@bluelink.net

Повече информация за обучението, кампанията и за ЕДС можете да получите и в нашия офис:
Си Ви Ес – България
София 1463, ул. „Хан Аспарух” № 31, партер
Тел.: 989-98-46 или мобилен: 0884-766-459

Кампанията се финансира от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – http://www.youthbg.info

Формуляр за кандидатстване: AF multipliers training Nov 2010

 Posted by CVS Bulgaria at 15:25

Sorry, the comment form is closed at this time.