Честита Баба Марта – бъдете живи, здрави и засмени!

Между тези два хубави български празника имаме удоволствието да ви поканим на Общото събрание (ОС) на Сдружение за доброволчески труд “Си Ви Ес – България”, което ще се проведе на 27.03.2011 г. (неделя) от 10.00 ч. в офиса на сдружението (гр. София, ул. “Хан Аспарух” № 31, партер).

Поканени са всички пълноправни и асоциирани членове, като право на глас при вземането на решения по устав имат само пълноправните членове.

ОС ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансов отчет на Сдружение “Си Ви Ес – България” за 2010 г.

2. Отчет за дейността и финансов отчет на Фондация “Училище за природа” за 2010 г.

3. План на дейностите и бюджет на Сдружение “Си Ви Ес – България” за 2011 г.

4. План на дейностите и бюджет на Фондация “Училище за природа” за 2011 г.

5. Приемане на нови пълноправни членове

6. Избор на нови членове на Управителния съвет (УС) на Сдружение “Си Ви Ес – България”.

7. Обсъждане на развитието на Сдружение “Си Ви Ес – България” според стратегическия план.

8. Други.

Членовете, които искат да предложат някоя точка за добавяне към дневния ред, могат да направят това предварително на нашия и-мейл адрес ( cvsbg@bluelink.net с копие до theodora.stankova@gmail.com ) или на място.

Всеки, който е бил асоцииран член за период по-дълъг от една година и половина, може да кандидатства за пълноправно членство, като по този начин ще може да участва активно във взимането на решенията на ОС и така да влияе на развитието на сдружението.

Освен това бихме искали да напомним, че всеки пълноправен член може да кандидатсва за член на УС. Тъй като само двама от членовете на настоящия УС могат да продължат втория си мандат за още една година, а по устав УС трябва да има минимум трима членове, то набирането на нови членове на УС е от жизнено важно значение за бъдещето на сдружението!

Кандидатите за пълноправно членство и за членство в УС трябва да изпратят кратко мотивационно писмо на адрес cvsbg@bluelink.net (с копие до theodora.stankova@gmail.com ) не по-късно от 18.03.2011 г. Желателно е кандидатите да присъстват на ОС, за да представят кандидатурите си лично.

Документите за ОС ще бъдат на разположение на всички членове на Си Ви Ес – България (пълноправни и асоциирани) в офиса на сдружението след 07.03.2011 г. в приемното време на екипа. При желание да се запознаете с документите най-добре направете предварителна уговорка на телефон 02/989 98 46.

Надяваме се да се видим с много от вас на 27.03, за да можем заедно на движим нашето сдружението напред!

 Posted by CVS Bulgaria at 18:24

Sorry, the comment form is closed at this time.