Atanaska

 

******* for English scroll down**********

Датата 16 ноември е обявена за Международния ден на толерантността от ЮНЕСКО през 1995 година с идеята да засили обществената осведоменост относно опасността от нетолерантност по света.

tolerance

Си Ви Ес-България напълно подкрепя идеята, че разрушаването на нетолерантността е ключът към създаването на един по-добър свят за всички нас. И въпреки че думите могат да бъдат много силни, ние вярваме, че действията са по-мощни. Преди една година започнахме проект на име „Работилници на толерантността”. Идеята зад работилниците е да достигне до повече млади хора, особено децата в училищата, учейки ги за важността на единството и солидарността към другите. Всеки понеделник двама човека от нашия екип посещава едно училище в София и по неформален начин преподава урок, свързан с темата за миграция, лица, търсещи убежище и бежанци. Тъй като България е една от горещите точки с оглед на бежанската криза днес, смятаме, че е от изключителна важност да се повиши чувствителността на младите хора към този проблем.

Първото училище, в което решихме да работим, е училището, в което някои от децата от приемния център Военна Рампа посещават. Тези деца имат лош опит с тормоза и подигравките на другите деца в училището и затова разбрахме колко важно е темата за миграцията да бъде адресирана още в първите години на младите хора.

IMG-20171009-WA0004

През първия ни ден проведохме работилницата в 5 клас. В началото децата бяха скептични. Кои са тези момичета? Защо са тук? Не мина много време обаче и децата се ангажираха с дейностите. Седнахме в кръг, представяйки себе си и задавайки им въпроси. Децата бяха прекрасни и измислиха много умни отговори на въпросите ни. Показахме им два кратки видео клипа и им обяснихме какво означава да си емигрант и колко важно е да бъдем добри и приветливи особено с хора, които са изстрадали толкова много в миналото си. Дейността беше невероятна и следващия понеделник те ни махаха в коридорите и ни очакваха.

Ние от Си Ви Ес-България вярваме, че проектът за толерантност трябва да достигне и други училища и да включи колкото се може повече млади хора. Надяваме се, че проектът ще продължи да бъде успешен. И както някой беше казал: „Мирът започва с толерантност и уважение към всички нас”!

Честит Международен ден на толерантността!

**********************************************************************************************************

The date of 16th November is proclaimed as the International Day of Tolerance. This day was created by the UNESCO in 1995 in order to generate public awareness on the dangers of intolerance worldwide.

CVS-Bulgaria totally supports this ideal that breaking intolerance will be the key to create a better world for everybody. However, even if words are powerful, we believe that action is even stronger. On our small scale we started some years ago a project called “Tolerance Workshops”. Our aim is reaching young people, especially children in schools, teaching them the importance of equality and solidarity towards others. Every Monday two people of our team go to a school in Sofia and give a very informal class on the topic of migration, asylum seekers and refugees. Since Bulgaria is one of the hot spots regarding the refugee crisis that we are experiencing nowadays, we thought that it would have been extremely important to sensitise young people about this issue.

The first school we decided to work in is the school that some children of Voenna Rampa reception centre are attending. These children had experienced some bulling from other children in the school and that’s why we understood that the migration topic is really important to be addressed starting from young people.

IMG-20171009-WA0006

The first day we delivered a workshop for a fifth grade. Children at the beginning were sceptical. Who are these girls? Why are they here? It didn’t take too long before they started to be engaged with the activity. We sat in a circle, introducing ourselves and asking them questions. These children are brilliant and they came up with very smart answers. We showed them two short videos and explain them what being a migrant means and how important it is to be nice and welcoming especially with people who have suffered a lot in their past. The activity was great and the next Mondays they were waiving at us in the corridors and waiting for us.

CVS-Bulgaria believes that our Tolerance project needs to reach other schools and involve as much young people as possible. We hope that our project will continue to be a success. As someone once said: “Peace begins with tolerance and respect for everybody”.

Happy International Tolerance Day!

 Posted by Atanaska at 15:09 Доброволчески дейности Comments Off
 

***for English scroll down***

През изминалите седмици в Си Ви Ес-България бяхме ангажирани с няколко вълнуващи разпределения на дарения. Благодарение на щедростта на семействата на децата от Експлораториум, уникален детски образователен център, където откривателството и изобретателността се срещат (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/), беше възможно да съберем голямо количество дарения за бежанци и техните семейства.

11-704x318

На 11-ти октомври група от доброволци и стажанти на Си Ви Ес-България проведоха голяма кампания по разпределение на дарения в приемния център в Овча Купел, София. Денят беше трескав, но успешен! След като пренесохме невероятно голямо количество от дрехи, обувки, одеала, якета, играчки, игри и всичко, което можете да си представите, бяхме в готовност да започнем натоварения ден!

Докато родителите избираха от какво се нуждаят с помощта на някои от нашите доброволци, децата се забавляваха с игри на игрището заедно с останалата част от доброволците, наслаждавайки се на прекрасния слънчев есенен ден! Голяма част от хора успяха да дойдат и да изберат онова, което им харесва най-много за тях и техните семейства, подготвяйки се за студената зима. Денят беше изключително успешен и оценен от живущите в центъра, които бяха благодарни  за възможността и любезността.

Само няколко седмици след това, на 1 ноември, доброволци на Си Ви Ес-България се включиха в още една дарителска кампания, организираната от Съюза на Жените Бежанки в България.

Съюзът на Жените Бежанки в България (СЖББ) е нестопанска организация с мисия да подкрепя новопризнатите бежанци в процеса на тяхната първоначална адаптация и интеграция в България ( http://crw-bg.org/ ). СЖББ заедно с немската гражданска организация „Обувки за България” организираха голяма дарителска кампания с покана към местните НПО-та за подкрепа. Нямаше как да пропуснем!

Огромен камион, пълен с дрехи, обувки, кухненски пробори и уреди, вещи за бебета, ученически раници и спално бельо, пристигна рано сутринта. Благодарение на помощта на почти 30 доброволеца от различни организации, както и няколко човека, търсещи убежище от центровете в София, 12 тонният камион беше разтоварен и всичко беше внимателно подредено за по-малко от 3 часа. Невероятно добра работа! Прекрасен пример за това как с взаимни усилия, всичко е възможно!

**********************************************************************************************************

During the previous weeks CVS-Bulgaria has been very busy with some exciting donations distributions! Thanks to the generosity of the children’s families of Exploratorium, a unique children’s educational centre where discovery and creativity meet (https://www.facebook.com/ExploratoriumBG/ ), we were able to collect a huge amount donations for asylum seekers and refugees’ families.

On 11th October, a group of volunteers and interns from CVS-Bulgaria led a big distribution campaign in Ovcha Kupel reception centre in Sofia. The day was hectic but very successful! After having brought an incredible amount of things in the camp such as clothes, shoes, blankets, jackets, toys, games and everything you can think of, we were ready to start our busy day!

While parents were choosing what they needed with the help of some of our volunteers, children were enjoying some fun activities and games in the backyard together with the rest of us, taking the most of a nice sunny autumn day! A large group of people were able to come and pick and choose what they liked the most for them and their families, getting ready to face a freezing Bulgarian winter. The activity was a success and it’s been really appreciated by the residents of the centre who were very thankful for this opportunity and kindness!

Just some weeks later, on 1st November, CVS-Bulgaria volunteers have been involved in another donation campaign organised by the Council of Refugee Women in Bulgaria.

The Council of Refugee Women (CRW) is a non-profit organization with mission to assist newly recognized refugees in the process of their initial adaptation and integration in Bulgaria ( http://crw-bg.org/ ). The CRW together with a German citizen organisation called “Schuhe fur Bulgarien” organised a large donor campaign asking local NGOs for help. Indeed, we couldn’t miss it!

An enormous truck packed with clothes, shoes, kitchen utensils and appliances, baby goods, school backpacks and bed linen arrived early in the morning. Thanks to the help of almost 30 volunteers from different organisations and some asylum seekers from the centres in Sofia, the 12 tonne truck was unloaded, everything was arranged and carefully labelled in less than 3 hours! An incredible, amazing job! That was definitely an example that with a joint effort everything is possible!

 Posted by Atanaska at 16:18 Доброволчески дейности Comments Off
 

Тренинг курс и семинар за добрите практики в EVS доброволчеството

Фаро, Юни и Октомври 2017

Радваме се да споделим вдъхновяващата история на Цветомира Минкова-доброволка на Си Ви Ес-България, която през изминалата година стана част от проект, целящ да подобри качеството на EVS изживяването. Ето какво сподели тя:
 

Моята история започна още през септември 2016, когато стартирах доброволческата си програма в Неапол. Благодарение на това се запалих по идеята за EVS и така попаднах на страхотния двоен проект на ECOS. Първото приключение започна на 19-ти и продължи до 26-ти юни. Неговата цел беше да ни затвърди теоретичните основи на EVS доброволчеството и чрез методите на неформалното образование и обмяната на опит да достигнем до структурирано решение за най-добрите методики на EVS доброволчеството. За да приложим теорията на практика, от 5-ти до 12-ти октомври се събрахме отново във Фаро, за да споделим доброволческите истории помежду си и със света.22365262_181180869115192_7966753946848721643_n

Участниците бяха от 8 държави – Португалия, Испания, Гърция, България, Чехия, Полша, Румъния и Литва, като всяка страна имаше по трима представителя.  Наши тренери и фасилитатори бяха Натали от CVS, България и Костас от European Village, Гърция.

По време на тренинг курса сесиите ни се провеждаха в сградата на IPDJ (Portuguese Institute for Sports and Youth), който е в непосредствена близост до слънчевия парк Аламеда. Там под звуците на разхождащите се по поляните пауни и чрез разнообразни игри, ние се опознавахме  един друг и споделяхме опита си с EVS. Научихме се какво е ученето, как да се учим по време на EVS, как да учим в нова мултикултурна среда и как да бъдем креативни, докато учим. Споделихме личните си методи за учене и обменихме опит чрез провеждането на задълбочени интервюта в малки групи. Сутрин завързвахме очите на партньора ни и го развеждахме из парка, за да изградим доверие помежду си, а следобед разглеждахме ролите, които са необходими за успешна реализация на EVS програмата и обменяхме опит от нашите организации. Учехме се от грешките си, споделяхме своите успешни методи. Представихме организациите си, за да изградим бъдещи партньорства. Поплувахме в кристалните води на Атлантическия океан и се насладихме на белите пясъци на остров Фарол, част от природния парк Рия Формоза, едно от чудесата на Португалия. Накрая създадохме систематизиран списък с добрите практики, които са необходими за щастливо и успешно доброволстване, рефлектирахме върху преживяванията по време на тренинга и заснехме видео с наши музикални изпълнения, които да приветстват участниците в семинара през октомври.

22489951_181183762448236_8553282686192848032_nЦелият тренинг беше посветен не толкова на интеркултурния обмен, колкото на междуличностната комуникация. По време на Bond-вечерта, освен да споделим наши любими лакомства и напитки, разказвахме своите „WOW“ и „Oh, shit“ истории, за да научим за себе си и своите добри и не толкова положителни преживявания. По време на прощалното парти, освен да разменим своите Youthpass сертификати, трябваше да разпознаем всеки от нас по детска снимка. Разменихме и по един важен за нас предмет и историята, която се крие зад него, за да го запазим като сувенир от прекрасното преживяване.

Минаха няколко месеца и през oктомври някои от нас се завърнаха отново във Фаро, за да предадат опит от тренинга на новите участници.

Отново се опознавахме играейки, представяхме своите организации и доброволчески преживявания. Създадохме персонални книжки и разказахме историите от времето на нашия EVS. Историите бяха цветни и различни, колкото самите книжки, а накрая останахме с усещането, че това което правим като доброволци, всъщност е значимо не само за нас, но и за общността. След обмяната на историите и вече изяснените добри практики по време на тренинг курса, беше време да ги споделим с широката общественост да се опитаме да привлечем нови ентусиасти към EVS семейството! За тази цел се разделихме на две групи – първата се зае със създаването на книжка с истории, а втората трябваше да направи промо видео! Аз бях във видео-групата. Имахме пълна свобода на действие, съответно и възникнаха доста разногласия чия идея да вземе превес, но накрая успяхме да се сработим! Създадохме видео, което да стимулира други доброволци да разкажат своите истории, за да покажем на повече хора, че EVS има значение – това е и нашият слоган-хаштаг – #EVS_matters. Самите ние също записахме истории и ги публикувахме на страницата на семинара. Взимайте пример ;)

На следващия ден двете групи се събрахме, за да се порадваме заедно на резултата от усилената работа. Не забравихме да поговорим и за European Solidarity Corps, преди да се отдадем на октомврийски плаж във водите на Фаро. Почивката ни беше нужна, за да сме с пълни сили за следващата задача – промотирането на EVS доброволчеството в града и университетските кампуси.

Цяла сутрин течеше усилена дейност по подготовка на материалите – от украсени балони и весели маски, с които да се снимат бъдещите доброволци в нашия фото-ъгъл, през компаси, които указват посоката на EVS, през специални шапки-оригами и брошури с информация – само за няколко часа трябваше да подготвим всичко това, за да можем да го промотираме следобед. Това може би беше любимата ни задача, тъй като докато я изпълнявахме наистина можехме да почувстваме прякото и истинското въздействие върху общността, можехме да контактуваме с местните и да ги ангажираме в идеята на доброволчеството – и наистина разбрахме, че това, което правим, не е просто задача за семинара, а има реално значение и резултат! (Снимки и повече информация можете да видите отново в блога и Фейсбук страницата.)22308836_180814339151845_3060389444949991748_n

Повечето сесии се проведоха в историческата сграда на Coordinating Commission for the Development of the Region of Algarve. Последния ден имахме възможност да разгледаме и Регионалния музеи на Алгарв, който се намира в същата сграда. Там се запознахме с различни аспекти от бита и типичните занаяти за този регион. Следобед сесиите ни бяха преместени на плажа във Фаро. Там рефлектирахме върху изминалата седмица под лъчите на слънцето и   поговорихме с всеки от участниците в рамките на три минути, за да обменим идеи и бъдещи планове – това даде основа и за много ползотворни разговори, които продължиха на прощалното парти вечерта. На това прекрасно място получихме и своите Youthpass сертификати, които отново бяха разменени, а всеки трябваше да опише истинския притежател с няколко думи. Това беше трогателен момент, в който разбираш как само за седмица си се сближил толкова много с хора от далечни държави! Благодарение на перфектната организация на Натали и Костас, приключихме с дейностите точно навреме, за да се насладим на залеза! Посрещнахме го с аплодисменти, а някой от нас дори поплуваха в морето!22448187_181183662448246_5980082576041267828_n

Вечерите по време на проекта бяха посветени също на обмен на истории. След вечерния тур на града, в близост до пристанището се събрахме, за да разменим своите обекти, да се опитаме да разгадаем историята зад тях, а след това да чуем и истинската доброволческа история! Вечерите ни продължаваха в различни игри и разговори на площадите и пристанищата във Фаро, които ни помогнаха да се сближим още повече и да не усетим как минава седмицата!

Специални благодарности на Карлос за цялостната организация и идея за тренинга и семинара, на Натали и Костас за това, че ни водеха търпеливо и с достатъчно свобода и импровизация по пътя към ученето и добрите  EVS практики, и на Аристея за медийното отразяване на всичко, което постигнахме заедно!

Ако Ви е харесал този разказ, можете и Вие да станете част от EVS семейството или да споделите своята история!

Тук можете да видите нашето видео, книгата, както и други интересни материали, свързани със семинара и EVS доброволчеството. Специално за проекта беше създаден и блог, на който ден по ден можете да проследите нашите EVS-TurnOn-Фаро преживявания!

 И не забравайте: #EVS_matters

 Posted by Atanaska at 01:04 Доброволчески дейности Comments Off
 

***For English scroll down***

От 29 май до 3 юни в Барселона, SCI-Catalunya беше домакин на група от 10 доброволеца от мрежата на SCI като част от проекта „Отваряне на съзнанието за премахване на бариери”, финансиран от програмата Еразъм+ на съвета на Европа. Целта на семинара бе да предостави нужните инструменти на социални работници и доброволци, които се занимават с въпросите за социалното включване в техните организации с Европа. Корин Уоабенг, доброволец на Си Ви Ес-България, присъства на обучението и сподели с нас какво е научила.

35117005226_96293e11be_o

Семинарът беше място за дискутиране относно социалното включване между европейските клонове на SCI и възможностите за създаване на стратегия за подобряване на социалното включване в нашата мрежа. Затова дейностите по проекта бяха главно концентрирани върху предоставянето на компетенции за работа с младежи в неравностойно положение и създаването на силни местни мрежи между другите организации, които работят със социално включване в партньорските страни – България, Армения, Португалия, Унгария, Италия, Македония, Чехия и Ирландия.

Това, което бих искала да споделя, е:

 1. Един проект за включване трябва да бъде „упълномощаващ”, предоставяйки умения за автономност. „Участващ”, така че хората, за които съществува риск от изключване, да могат да вземат участие в процеса и да бъдат активна част от включването на другите. Също така подобен проект трябва да бъде „експресивен”, защото в по-голямата част от времето, пропускаме да попитаме целевата ни група за нейните нужди. Затова трябва да създадем възможности за изразяване на идеи и нужди. И не на последно място – „образователен”, чрез предоставянето на умения, информираност и знания
 2. Една от полезните стратегии за лидерите на проекти за включване е измерването на прогреса в малки стъпки. Тоест избягвайте да бъдете твърде амбициозни. Също така очаквайте да бъдете тествани от участниците във вашия проект, в случай че не ви се доверяват. Затова трябва да бъдете постоянни. За да ги накарате да се чувстват уверени, е нужно да направите онова, за което сте обещали. За целите на менторството, трябва да постигнете баланс между предизвикателството, на което излагате участника и подкрепата, която му давате, за да избегнете ситуации на регрес в развитието.35157219385_a50b55b392_o
 3. Съществуват няколко практически инструмента за социално включване, предоставени от Еразъм+. С Ключово действие 1 можете да бъдете подпомогнати в организацията на младежки обмен, семинар, обучение и краткосрочни европейски доброволчески служби (с изключение на доброволчески лагери). С Ключово действие 2 е възможно създаването на проекти по стратегически партньорства, финансирани от Еразъм+. Европейската фондация за младежта финансира също така както международни проекти с регионални НПО, така и с пилотни проекти. Полезни ресурси могат да бъдат: „Ръководство за експерти по Еразъм+”, уеб сайта www.salto-youth.net за търсене на партньори или обучители по активности, социални уебинари.
 4. Има някои добри практики за социално включване, провеждани от социални предприятия в Барселона. По време на обучението посетихме Germina , която предоставя на младежи в неравностойно положение, възможност да подобри качеството на живот на деца, младежи и техните семейства. По време на семинара храната беше предоставена от готварската работилница на Impulsem – асоциация, подпомагаща младежи в неравностойно положение, обучавайки ги в сферата на кетъринга. Също така се срещнахме и с много организации, работещи с хора в неравностойно положение като Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious…Последната вечеря се проведе в Mescladis – социално ангажиран ресторант, който обучава хора, които се намират в риск от социално изключване, в сферата на кетъринг бизнеса за 3 месеца преди да бъдат интегрирани на пазара на труда. Семинарът завърши с „привкус” на откритие и задоволство.

Всички материали, които бяха разработени по време на обучението, ще бъдат публикувани на следния блог: www.socialinclusionsci.wordpress.com, който има за цел да сподели всичко, свързано с проекти за социално включване и информация относно работната група SCI-YUWG. По този начин ще бъде създаден наръчник за социално включване в рамките на Еразъм програмата.

***************************************************************************************************************************************

From May 29th to June 3rd, SCI-Catalunya hosted in Barcelona a group of 10 volunteers from SCI European network as part of the project ” Opening Minds to Remove Barriers ” financed under the Erasmus + program of the Council of Europe. The objective of the seminar was to give tools to workers and volunteers who deal with social inclusion issues in their organizations across Europe. Corine Wouabeng, volunteer of CVS-Bulgaria, went to this training and shared with us what she learned.35026234271_22140a751b_k

In fact, the seminar was a space to debate about social inclusion policies within the European branches of SCI and an opportunity to create a strategy to improve social inclusion in our network. The workshop was therefore mainly about giving to participants,  tools in order to work with youth with fewer opportunities and to establish strong local networks among other organizations who work for social inclusion in their countries – Bulgaria, Armenia, Portugal, Hungary, Italy, Macedonia, Czech Republic, Ireland.

What I want to spread is that:

1   An inclusive project must be ‘’Empowering’’ by giving abilities to become autonomous. It should be ‘’Participative’’ so that the persons who are in risk of exclusion can take part in the process and also be an active actor of the inclusion of the others. It has to be ‘’Expressive’’ because most of our times, we avoid ask to the target group what are their needs. So, we have to create opportunities to let them express their views, their needs. Finally, an inclusive project must be ‘’Educative’’ by providing skills, new awareness and knowledge.

2   One of the helpful strategies for leaders of inclusive projects is that he/she must measure progress in small steps. So, avoid being too much ambitious. Another is to expect to be tested by the participants of your project because they don’t trust you. That is why, you should be consistent. To make them feel confident, you have to do what you promised. For the mentoring purpose, you should make the balance between the Challenge to which you expose the excluded person and the support you provide in order to avoid the mentee remains in regression/ statis or in growth/validation.

3   There are some practical tools for social inclusion provided by Erasmus +. With the Key action I, you can be helped in the organization of youth exchange, seminars, trainings and short EVs Volunteers but not for work camps.  With Key action 2, it is possible to settle strategic partnership projects funded by Erasmus+. The European Youth Foundation also funds projects either international project with regional NGO or Pilot project.  Some means are useful for resources like ‘’The guidelines for experts on Erasmus +’’, the website: www.salto-youth.net for tools for searching partners or trainers for activities, the social webinars of European Youth Foundation.

4    There are some good practices of social inclusion lead by social entities of Barcelone. We visited Germina which provides youngsters with opportunities to improve the quality of life of children, youth and their families especially those in a vulnerable situation. Throughout the seminar, meals were provided by Impulsem‘s cooking workshop, an association that helps young people with fewer opportunities by training them in the catering business. We also have a meeting with many associations working with people with fewer opportunities like Casal Jove Atles, Nicosia, Helia, Prometheus, FADEAM, Raveluscious… The last dinner was at Mescladis, a social entity restaurant which trains people in risk of social exclusion in catering business for 3 months before being integrated into the labor market. The seminar ended on a note of discovery and satisfaction.

35026234031_9bb1348613_o

All the materials elaborated during the training will be published on the following blog: www.socialinclusionsci.wordpress.com dedicated to share experiences about social inclusion projects and information about the SCI- Youth Working Group (SCI-YUWG) hosted by Utilapu Halozat (SCI- Hungary). It will be a toolkit for social inclusion in Erasmus Program and a place to learn about social inclusion tools.

 

 Posted by Atanaska at 18:21 Доброволчески дейности Comments Off
 

Предлагаме ви едно събитие на нашите партньори от Форум КЛЮЧ, което ще ви обогати и вдъхнови едновременно. Събитието ще търси изграждането на общности и намирането на спойката между хората! За пръв път на сцената на Форума ще имате възможност да видите и чуете мнения, идеи и вдъхновяващи истории от хора, които носят в себе си ценностите на Западното общество. КЛЮЧарите ще бъдат от Берн, Цюрих и Копенхаген, както и един представител от България.

15873197_1211184332323147_2866594226069791967_n

Ще бъдат обсъдени следните теми:

 • създаване и устойчивост на общности
 • социално предприемачество
 • околна среда
 • активно гражданство

Необходима е предварителна регистрация за участие!

Кога и къде: 14.10.2017 г. в 11.00 ч.

Интер Експо Център, София (Адрес: булевард Цариградско шосе 147, 1784 София, България)

Повече информация за самото събитие, можете да намерите ТУК

Ще се видим там!

 

 Posted by Atanaska at 15:28 Доброволчески дейности Comments Off
 

Чухте ли вече за Месеца на бежанците? Ако не сте, то тук ще намерите повече информация за събитията.

Месецът на бежанците представлява поредица от събития, които са организирани от редица НПО организации и Представителството на Европейската Комисия в България, които ще се случат в A hub (ул. Христо Белчев 3) между 11-ти и 31-ви октомври. По време на целия месец октомври, пространството ще бъде украсено със снимки по проекти на Световната банка, Каритас, Красивите лица на Сирия и Съвета на жените бежанки.

Програмата ще включва вълнуваща междукултурна вечер с храна, музика и други изненади; сесия по дизайн мислене с цел решаване на предизвикателства в сферата на работа с бежанци; хекатон; прожекция на филм и др., както и коктейл за закриването, на което ще се радваме ако можете да присъствате. Поканени са всички, които искат да научат повече за бежанците, да се запознаят с тях и техните култури, както и да помогнат за създаването на социални иновации за тяхната интеграция. Ето и програмата на събитията:

Facebook cover

11 октомври (сряда) 18:30 – 21:30
Междукултурна вечер: Сирия, Ирак, Афганистан
Насладете се на типична храна, музика и танци от страните на бежанците и се запознайте с тях по време на “speed meeting” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1121234568016658

12 октомври (четвъртък) 18:30 – 20:30
Арт работилница за жени и деца
Работилница за майки и деца, на която можете да споделите креативни крафт техники и истории (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1937257976526051

17 октомври (вторник) 15:30 – 17:30
Дизайн мислене и иновации
Сесия за дизайн мислене, водена от Innovation Starter Box, на която бежанци и представители на НПО сектора ще се запознаят с методологията и ще дефинират основните проблеми пред бежанците (С предварително записване)
https://web.facebook.com/events/496550714042841

21 – 22 октомври (събота и неделя) 9:00 – 19:00
Хакатон за дигитални номади
Хакатон, на който са поканени програмисти, предприемачи, дизайнери и социални иноватори, които ще трябва да измислят технологични решения на предизвикателствата пред бежанците (С предварително записване)
https://www.facebook.com/events/1523611521019484

26 октомври (четвъртък) 18:30 – 21:00
Прожекция на филм
Прожекция на филма “Дамаск с любов” (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1960744964208040

28 октомври (събота) 19:00 – 22:00
Ориенталски танци от жени за жени
Концерт/хафла на групи за ориенталски танци с музика и рисуване с къна, достъпен само за жени (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/672671619597040/

31 октомври (вторник) 18:30 – 21:00
Коктейл
Закриване на месеца на бежанците и представяне на късометражни филми и изложбите, с които е украсено пространството през месеца (Вход свободен)
https://www.facebook.com/events/1959602907623594

Program in Arabic

Program in Farsi

Очакваме ви!

 Posted by Atanaska at 14:48 Доброволчески дейности Comments Off
 

Иска ли ви се да научите повече за собствените си компетенции? А за това как бихте могли да ги използвате, за да намерите своето място на пазара на труда? И как чрез уменията си да бъдете в полза на обществото?

lalalala

Младежкият обмен „Заедно можем по-добре” ще събере 24 младежи и ще адресира темата за безработицата и придобиването на специални умения в пазара на труда и социалното включване чрез неформалното образование. Проектът ще продължи от 30 октомври до 10 ноември като участниците ще имат възможността да дискутират и обменят мнения върху теми като:
• Какво е социално включване? Въведение в социалното включване
• Защо хората дискриминират? Въведение в социалната дискриминация
• Assertive communication
• Процеса на разрешаване на конфликти

В допълнение ще бъдат разгледани следните теми:

• Себепознанието. Каква/какъв бих искал/а да бъда? Каква професия ми харесва/е подходяща за мен?
• Фокусиране върху личните способности
• Писане на CV. Дискусия
• Писане на писмо за кандидатстване за работа. Представяне на мотивация за позиция
• Подготовка за интервю и процедура търсене на работа
• Какви са правата ми? Дискусия върху правата на служителите

Участниците в обмена ще имат възможността да се срещнат с хора, работещи в планината и да се насладят на прекрасна разходка сред природата с опитни водачи. Проектът ще приключи с публично събитие, което ще бъде организирано в Оропос – град в региона на Атина, където младите хора нямат възможност да дискутират в рамките на програмата Еразъм +. Участниците ще организират представяне на резултатите от младежкия обмен заедно с интерактивно представяне на възможностите за мобилност за млади хора посредством програмата Еразъм+.

Програма, настаняване и храна
Програмата до голяма степен зависи от приноса на участниците. Сесиите ще се състоят сутрин и следобед, но ще бъдат предвидени също така и вечерни дейности.
Рамките на програмата ще бъдат представени по време на въвеждащата сесия през първия ден на обмена, но участниците се очаква да допринесат със собствени идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми ит.н.

shutterstock_611693912_PARNITHA_DEER-300x188

Мястото на обмена и настаняване ще бъдат в хижа в планината близо Атина (http://www.mpafi.gr/en). Храната ще бъде вегетарианска и приготвена от готвачите на хижа.

Изисквания към участниците
Всяка от партньорските организации ще участва с 4 участници, плюс един лидер на групата. Предишен опит в международни проекти (обмени, семинари, лагери…) е плюс, но не е задължителен.
Участниците трябва да:
• Проявяват интерес към темите
• Бъдат готови да живеят в планината в международна група за 12 дни без достъп до интернет
• Бъдат мотивирани да участват активно и да допринесат към обмена
• Бъдат на възраст между 18 и 25 (лидерът на групата е желателно да бъде до 30 годишна възраст)

Практически условия:

• По време на проекта участниците ще бъдат застраховани с SCI застраховка. Застраховката е допълнение на Европейската здравна карта.
• Храната и настаняването се осигуряват от домакина
• Разходите по пътуването (препоръчително е природо-съобразното пътуване) се покриват от програмата Еразъм +
• Разходите по пътуването ще бъдат възстановени след като ВСИЧКИ ОРИГИНАЛНИ билети бъдат получени
• На мястото на обмена няма достъп до интернет

Ако бихте желали да вземете участие в младежкия обмен, моля попълнете формуляр за кандидатстване и го изпратете до Атанаска на communication@cvs-bg.org.

 Успех!

 Posted by Atanaska at 09:52 Доброволчески дейности Comments Off
 

Какъв по-добър начин да избягаш от заседналостта и студената променливост на есента, от това да се заемеш с личностното си развитие в топла южна страна? Предлагаме ти младежки обмен, който е фокусиран върху възможностите за развитие пред младите хора и ролята им в разрешаването на социални проблеми

Огледай се!
Capture

Какво е „Огледай се“?

„Огледай се“ е младежки обмен създаден посредством програмата Еразъм +. Той ще събере 25 младежи от 4 различни страни: Испания, Италия, Германия и България.

Целта на обмена е да мотивира младите хора, стимулирайки тяхната инициативност да разрешават най-значимите социални проблеми. По време на обмена, участниците ще имат възможността да повишат своите предприемачески способности и да развият някои компетенции, които ще им помогнат да разберат по-добре реалността, в която живеят, да разпознаят социални проблеми и да са източници на благодаприятна за цялото общество промяна.

Кога?

Датите на обмена са от 04/11/2017 до 10/11/2017

Къде?

Дейностите ще бъдат осъществени в красивия регион на средиземноморския град Морайра в Испания. Настаняването ще бъде в младежкия хостел “La Marina”, на по-малко от 300 метра от плажа (https://reaj.com/albergues/juvenil-la-marina/).

lamarina10lamarina12

 

 

 

 

 

Кой може да кандидатства?

Търсят се млади хора (18-30 годишни), които имат силна мотивация да развият себе си и да играят важна част в обществото. За да бъдете един от участниците, трябва да попълните формата за кандидатстване, която ще ни помогне в избора на участници. Изикване за участниците е поне начално ниво на английски. Лидерът на групата трябва да владее англйски отлично. Перфектният кандидат трябва да проявява интерес към предприемаческата култура и желание да разрешава съществуващи социални проблеми. За да участвате трябва задължително да попълните формата за кандидатсване.

Какво се покрива?

Настаняването, храната и работните материали се осигуряват от организаторите. Разходите по пътуване до мястото на обмена ще бъдат възстановени максимум до сумата, индикирана в калкулатора за разстояние, осигурен от ЕК ( Германия – 275 евро; Италия – 275 евро; България – 360 евро; Испания – 180 евро)

Ако проявяваш интерес към участие, моля попълни формата за кандидатстване и я изпрати до 25 септември на Атанаска до communication@cvs-bg.org!

 

 

1
Е
то го и поредното ни предложение за младежки обмен, този път то идва от съседна Сърбия. Проектът ще събере 30 млади човека от Гърция, Македония, Косово, Сърбия, България и Германия. След като по време на младежкия обмен Balkan Myth Busters през март в Косово, участниците разбиха някои народни митове, които влияят върху настоящето, домакините в Търстеник са готови да погледнат към бъдещето! Участниците ще създават бъдещи митове от настоящи истории и ще бъдат насърчени да използват музика, рисуване, комикси, видео, фотография и storytelling, така че след това техните творения да бъдат разпространени по мрежите за комуникация и по време на бъдещи младежки дейности.

По време на младежкия обмен, участниците ще:

 •       Разсъждават над идентичността си и резултатите от предишния обмен в Косово
 •       Навлязат в ролята и въздействието на митовете над тяхната идентичност – чрез култура, изкуство, медии
 •       Използват метода backcasting
 •       Създадат бъдещи митове от миналото (истории, комикс, фотографии, видео)
 •       Споделят създаденото творчество с блога на проекта – https://mythingpoint.wordpress.com/
 •       Посетят религиозни паметници и средновековни места близо до Търстеник, за да проучат традициите на мястото
 •       Посетят природно и културно наследство близо до Търстеник
 •       Участват в приключения, организирани в местния адреналин парк
 •       Имат възможността да се насладят на местна храна, продукти, обичаи и традиции

untitled

Този младежки обмен е част от проекта Балкански разбивачи на митове (Balkans Myth Busters), подпомогнат от Еразъм + и включващ поредица от международни младежки събития. През ноември 2016 беше проведен семинар върху народните митове, а младежки дейности бяха реализирани в Таванкут (Сърбия), докато през март 2017, беше организиран друг младежки обмен във Велика Хоца (Косово), съвместно с GAIA Kosovo. Тогава бяха събрани истории от местната общност, които могат да бъдат прочетени тук:

https://gaiakosovo.wordpress.com/2017/03/26/balkan-myth-busters-getting-active/

https://gaiakosovo.wordpress.com/balkan-myth-busters/

Програма, настаняване и храна

Програмата ще бъде разнообразна, интензивна и много зависеща от участниците. Ще бъдат провеждани сесии сутрин и следобед, но също така и вечер. Програмата ще бъде структурирана от лидерите на групите, но от участниците също се очаква да допринесат със своите идеи, умения, въпроси, предложения, игри, филми и др.

Участниците ще бъдат настанени в къщи в планината близо до града. Храната ще бъде приготвена от местни активисти, които ще разкрият огромния си талант в приготвянето на вегетариански и веган ястия. По този начин храната ще бъде традиционна, местна, сезонна и вегетарианска. Селцето е традиционно богато на вино производство и отглеждане на лозя и участниците ще имат възможността да научат повече за старите традиции и опитат едни от най-добрите вина в Търстник.

12

Местоположение:

Търстеник е градче в централна Сърбия, с обсег и история, представени от археологически обекти, датиращи от 6000 година преди Христа. Съществуват много религиозни паметници от средновековието, както и от съвремието. Младите хора в града се опитват както да опазят местните традиции и обичаи, така и да разнообразят ежедневието на младежта, организирайки съвременни събития – фестивал на екстремните спортове. Чрез присъствието на международни участници, ще бъде създадена мултикултурна атмосфера.

2

Условия за участие:

 •        4 участника и 1 лидер
 •        Интерес към тематиката на обмена и желание да се подготвят преди младежкия обмен
 •        Желание за устойчив начин на живот в международна общност, заобиколна от пририда и хълмове в рамките на 10 дни
 •        Готовност за активно участие и принос
 •        Възраст между 18 и 30 ( може да бъде направено и изключение за хора под 18 години и лидерите над 30) 

Практическа информация:

 •        Настаняването и храната ще бъдат покрити от проекта
 •        Пътните разходи (само тези, които са природно съобразни) ще бъдат изплатени след като ВСИЧКИ ОРИГИНАЛИ на билетите бъдат представени
 •        Интернет връзка няма да бъде осигурена, освен в спешни случаи (в случай, че се нуждаете от интернет връзка, за да напишете дипломната си работа или за ползването на Фейсбук, такава няма да ви бъде гарантирана)

Тук можете да намерите пълната информация за младежкия обмен. Ако проявявате интерес към участие, моля попълнете формата за кандидатстване и я изпратете до 21 август на Атанаска до communication@cvs-bg.org!

Успех! :)

 

 

opendoors_YE

(for English scroll down)

Искате ли да научите как се прави видео? Или да използвате креативността си в мултикултурна среда, работейки с други млади хора? А защо не и да прекарате 9 вдъхновяващи дни сред красива природа?

Младежкият обмен „Промяна за медиите – Медии за промяна” ще събере 25 участника от България, Италия, Испания, Сърбия, Унгария(4+1 – 4-ма участника между 18-25 годишни и един опитен възрастен лидер) за 9 дни, през които всички заедно ще развиете своите умения и компетенции, за да може гласът ви да бъде чут чрез медиите.

Не се колебайте да кандидатствате:

 • Ако се интересувате от темата за миграцията или самите вие имате подобен произход
 • Ако се интересувате от правене на видео и снимки
 • Ако имате послание към света
 • Ако искате да работите с 24 други участника в креативна среда
 • Ако искате да прекарате 9 невероятни дни в красив унгарски град

Младежкият обмен цели да популяризира креативността, разрешаването на проблеми и взимането на решения, създавайки вдъхновяващо пространство за участниците за споделяне на техните идеи и гледни точки. Проектът ще подпомогне участниците в адресирането на социални въпроси чрез по-критичното им наблюдение.

Тук може да научите повече за предишните дейности на проекта: https://vimeo.com/opendoorshungary

Разходите за път, настаняване и храна се покриват от проекта Open Doors на организацията-домакин Utilapu Halozat-SCI Hungary (www.utilapu.huhttps://www.facebook.com/utilapu/)

Кандидатстването става до 19 юли с попълнена форма за кандидатстване, изпратена до Атанаска на адрес communication@cvs-bg.org

Успех :)

**************************************************************************************************************************************

Would you like to learn how to make a video? To be creative in a multi-cultural environment, working with other young people? As well as spend 9 days surrounded by a beautiful nature?

The Youth Exchange “A CHANGE FOR MEDIA- MEDIA FOR A CHANGE” will bring together 25 participants from Bulgaria, Italy, Hungary, Serbia, Spain ( 4+1: 4 participants aged between 18-25 years, and 1 experienced adult group leader) for 9 days in which they will develop skills and gain competences to make their voice heard by  the tools of media.

Don’t hesitate to apply if:

 • you are interested in the topic of migration or you have a migrant background yourself
 • you are interested in making videos and photos
 • you have a message for the world
 • you want to work together with 24 other people in a creative environment
 • you want to spend an amazing week in a beautiful Hungarian town

The YE will promote creativity, problem solving and decision making of the participants creating an inspiring space for them to share their ideas and views. The project will empower the participants to address social issues observing them with a more critical eye, giving counter-narratives about these.

If you want to see what happened in the previous year, visit our VIMEO channel: https://vimeo.com/ opendoorshungary

Travelling, accommodation and food will be organized by the Open Door project of the host organization Utilapu Halozat-SCI Hungary (www.utilapu.huhttps://www.facebook.com/utilapu/)

You can apply until 19th July, sending a filled-in application form to Atanaska at communication@cvs-bg.org

Good luck :)