Със започването на Новата 2022 година ви предлагаме няколко интересни възможности за дългосрочно доброволчество в Швейцария.

Общите условия, на които трябва да отговаряте, за да кандидатствате за някой от проектите, са:

 • да сте на възраст между 18 и 30 години
 • да не сте участвали в проект по ЕКС (Европейски корпус за солидарност) или ЕДС (Европейска доброволческа служба) до момента

Проектите покриват пътуване, настаняване, храна и джобни пари на добролците. Финансират се чрез Швейцарската програма, еквивалент на Европейската доброволческа служба. Повече информация може да намерите тук.

Кандидатстване до 9 януари 2022 година. Моля, изпращайте нужните документи на английски език (описани за различните проекти) на Наталия – longterm@cvs-bg.org.

Проектите са:

1. SCHLOSS GLARISEGG

Търси се 1 доброволец за период от 10 месеца (1.02.2022 – 10.11.2022)

Темите на проекта – пермакултура и живот в еко село.

Повече информация може да намерите тук.

2. ASYLUM CENTER IN VALAIS

Търсят се 3 доброволци за период от 1 година (01.02.2022 – 31.01.2023)

Тема на проекта – организиране на различни занимания и подкрепа в ежедневни дейности на хора търсещи убежище.

Повече информация може да намерите тук.

3. CENTER OF UNITY SCHWEIBENALP

Търси се 1 доброволец за период от 7 месеца (01.04.2022 – 31.10.2022)

Теми на проекта – живот в общност, устойчив и екологичен начин на живот, пермакултура.

Повече информация може да намерите тук.

4. GENOSSENSCHAFT ECO-VILLAGE SENNRUTI

Търсят се 2 доброволци за период от 1 година (01.08.2022 – 31.07.2023)

Теми на проекта – живот в общност, еко село, органично градинарство, екологично строителство, грижа за деца.

Повече информация може да намерите тук.

5. ZIRKUS LOLLYPOPP

Търси се 1 доброволец за период от 5 месеца (01.04.2022 – 31.08.2022)

Теми на проекта – цирково изкуство, пътуващ цирк.

Повече информация може да намерите тук.

Ако сте си харесали проект, може да кандидатствате до 9 януари, като изпратите нужните документи на longterm@cvs-bg.org.

Успех!

 Posted by Natalie at 13:11 Доброволчески дейности Comments Off on Интересни дългосрочни доброволчески проекти в Швейцария
 

През септември в подножието на Лозен планина, заедно с двадесет и пет младежки работници, доброволци и активисти от девет държави- България, Малта, Португалия, Испания, Германия, Италия, Унгария, Украйна и Армения, учихме, творихме и споделяхме истории и добри практики в контекста на равенството на половете. Всичко това се случи в рамките на международното обучение “Визуални истории от А до Я”, организирано от 14-ти до 23-ти септември от Си Ви Ес – България, българският клон на международното движение за мир и мрежа за обмен на доброволци Service Civil International.

Програмата на обучението беше разделена на тематични модули, които да предоставят нова информация, да подобрят знанията и да развият уменията на участниците и да дадат възможност за споделяне в безопасна и креативна среда. Програмата включи срещи с експерти по визуални изкуства, както и посещение на няколко организации, които споделиха собствените си практики в областта на борбата за равенство на половете и допринесоха допълнително за процеса на обучение и развитие. Модулите бяха подредени тематично „Модул повишаване на джендър грамотност“, „Модул повишаване на уменията за визуално изразяване“ и „Модул реализиране на визуалните истории“. Създадохме защитено пространство, където всеки да се чувства комфортно да споделя лични преживявания и ситуации, както и да се чувства свободен да разгърне творчеството си. 

Проектът имаше за цел да повиши нивото на самоосъзнаване на участниците по отношение на тяхната идентичност и да подпомогне възприемането им като личности, а не като обекти на полово определящи стереотипи. Развитието на тези компетенции беше оценено от партньорските организации като изключително важно за участниците, за да могат те в рамките на своите доброволчески организации на местно ниво да предадат наученото на доброволците и младежите, с които работят. Времето, в което живеем, налага младежите и младежките работници да повишат своята грамотност по темата за равенство на половете, за да постигнат по-добро самопознание и увереност, които да прилагат в ежедневната си интеракция на лично и професионално ниво е нужда, която отговори на техните очаквания. Обективизирането на хора е много често срещано в различните държави и особено при младите хора, възпитани в среда, където се възприема, че силата е за момчета, а емоциите са за момичета. В епохата на технологиите младите хора прекарват повече време онлайн, където много проблеми се проектират в мрежата. Тази реалност показа и необходимостта от повишаване на медийната грамотност. Светът на медиите и социалните мрежи става все по-визуален, така че необходимостта да се развият компетенции за различаването на добрите от лошите примери за медийни провокации също беше оценена като належаща. 

Така набелязаните в процеса на планиране проблеми на нашето съвремие обусловиха и целите на обучението и различните тематични блокове на обучителната програма. В първата част на обучението участниците разглеждаха различните теми и концепции, свързани с джендър тематиката и равенството на половете, феминизмът, насилието, основано на пола, правата на човека и дискриминацията, сексуалното образование и превенцията на полово-предаваните болести. Те споделиха различните предизвикателства, които са идентифицирали в местната си общност, откриха много сходни проблеми и се групираха по интереси, за да създадат визуални наративи, които да противодействат на случващото се. 

Като част от визуалните инструменти, които разглеждахме, посетихме премиерната прожекция на филма “Жените наистина плачат”, в който чрез историите на няколко събирателни женски образа са представени проблемите, с които се сблъскват жените в България. Филмът беше изключително въздействащ и участниците бяха изключително въодушевени да дискутират в подробности сюжетните линии и да рефлектират върху собствените си възприятия, свързвайки показаните проблеми с реалните предизвикателства в техните собствени реалности.

За да се постигне по-задълбочено разбиране на разглежданите теми и да се вникне по-дълбоко в спецификата на ситуацията в страната, участниците се срещнаха с експерти от България, в лицето на Лили Драгоева и Глория Филипова от Фондация “Билитис”, както и с Явор Конов от Фондация “Айвър”, които обрисуваха реалистичната картина на предизвикателствата, които те срещат в ежедневната си работа на терен с хора от общността и грижата за психичното и физическото им здраве, както и успехите, които са постигнали през годините усилена работа. 

Като част от програмата организирахме и Жива библиотека, по време на която участниците успяха да се срещнат с млади хора от ЛГБТИ общността, които им разказаха за трудния личен път, който са извървели и непрестанната борба, която се налага да водят всеки ден, за да могат да бъдат себе си в едно нетолерантно и често открито враждебно-настроено спрямо различията общество. 

Програмата в последния модул включи четирима ментори-творци и експерти във визуалните изкуства и социалните медии: Виктория Маринова – експерт в създаването на концепции и съдържание за социалните мрежи, Изабела Маркова – графичен дизайнер, който подкрепя разнообразни социални каузи с неповторимия стил на илюстрациите си, Виолета Апостолова – Лети, фотограф, който улавя детайли от душевността на хората, които застават пред нейния обектив, и Никола Гюлмезов, журналист и фотограф и видеограф, чиито фото и видео-истории не само предават реалността, пречупена през талантливия му авторски стил, но и вдъхновяват. Всички те в продължение на два дни подкрепяха и напътстваха участниците в изготвянето на техните мини кампании, като ги насочваха и даваха полезни съвети, долавяха желанията им относно това, което искат да покажат и им предлагаха целенасочена рамка и напътствия в процеса на визуализацията. Така във втората практическа част на обучението, заедно с ментори-специалисти в областта на визуалните изкуства и социалните медии, участнциите създадоха различни мини кампании в различни медийни формати на теми като: сексуалното образование, насилието по време на раждане, феминизмът, правото на аборт и красотата на многообразието. Разгледайте чудесните резултати от този творчески процес, които самите участници вече разпространят в рамките на своите местните общности, сред приятели, семейства и младежи, с които работят, а също така и в международен план, чрез мрежата си от партньорства.

ФЕМИНИЗМЪТ Е…
Инстаграм @page.by.page.2021

МАЙЧИНСТВО
Инстаграм @informed_maternity_care

АЗ съм ТИ

ПРАВО НА БЕЗОПАСЕН АБОРТ

Джендър рокля
Инстаграм @the.gender.dress

Игра – сексуално обрзование

Проектът “Визуални истории от А до Я”, 2019-2-BG01-KA105-062826
е подкрепен от програма Еразъм+ и  Център  за  развитие  на  човешките ресурси

 Posted by Kathy at 18:22 Доброволчески дейности Comments Off on Обучението”Визуални истории от А до Я” поставя темата за равенството между половете на фокус
 

“Доброволчески кръгове” е изложба, посветена на ценностите, които стоят в основата на доброволчеството, възможностите, които ни дава то, каузите, които са близки до сърцата, и събитията, които ни вдъхновяват да продължим напред заедно!
Един моментен разрез на пулсиращото доброволческо сърце на България, който ни показва част от позитивните доброволчески примери.

Виж повече

Ценностите, които стоят в основата на доброволчеството, очертават пътя към личностното ни развитие, към щастието, към стойностните приятелства, към огромното удоволствие, което изпитва човек, когато помага на някого, към порастването на обществото ни.

Виж повече

Доброволческите каузи – онези увличащи след себе си кълба от ентусиазъм и енергия за промяна. Някой им дава начало и тласък, друг се включва в тях и така ден след ден всички заедно правим възможна промяната, за която всеки един от нас мечтае. Срещаме те с част от тях и те предизвикваме да потърсиш онези близки до теб и сърцето ти доброволчески каузи.

Виж повече

Доброволчество в местни инициaтиви, доброволчески лагери, Европейски корпус за солидарност, Еразъм +, обучения, младежки обмени, Еразъм за млади предприемачи… Толкова много възможности, които разтварят пред теб доброволческите кръгове и те приканват “Влез в кръга”!

Виж повече

Често мислим, че сме сами в желанието си да променим света. Понякога така губим смисъла. Затова ние в Си Ви Ес – България обичаме да организираме събития – за да срещнем единомислещи човешки същества и да видим, че не сме сами. Събитията събират онези, които желаят да правят добро и ни вдъхновяват да продължим напред заедно. А знаем, че заедно можем повече. Виж нашите събития и си пожелай доброволчество! Вярваме, че ще ти се случи!

Виж повече

Снимки и видео: Soul Cinematic
Дизайн: Изабела Маркова
Криейтив и текст: Катерина Стоянова

 Posted by Kathy at 14:22 Доброволчески дейности Comments Off on Доброволчески кръгове – изложба
 

Нашите партньори от “Асоциация “Алба търсят доброволец, който може да започне своя ЕКС проект през януари 2022. Периодът на проекта е 10 месеца, а полето на дейност е съсредоточено в работата с хора с увреждания.

Асоциaцията работи по международни проекти за обмен на доброволци от 1997 г. и посреща средно по 10 доброволеца на година. Целта ? е да осигурява образователни и социални услуги на хора с увреждания, за да могат те да бъдат по самостоятелни и за да се улесни тяхното включване в местната общност. За да постигне тази цел асоцияцията предлага различни услуги: трудова терапия, училище за специално образование, дейности за свободното време, спортен клуб и асистирани резидентни услуги.

Избраният доброволец ще подпомага дейността на обучените професионалисти, които работят в различните услуги и дейности, винаги под супервизията на този персонал. Съществува възможността за създаване и развитие на свой собствен проект, който да е обвързан с интересите и компетенциите на доброволеца, както и потребностите на целевата група. Подходящият доброволец трябва да е гъвкав, високо-мотивиран, широко-скроен и енергичен, млад човек който би искал да преживее невероятно приключение в сърцето на Каталуния, Испания.

Повече информация може да намерите в инфопака тук и на снимките в галерията.
?Процедура за кандидатстване: Моля, изпратете своето CV на jgarriga@aalba.cat, с копие до longterm@cvs-bg.org.

 Posted by Kathy at 13:52 Доброволчески дейности Comments Off on Дългосрочен доброволчески проект в Каталуния търси своя мотивиран участник
 

Включи се като доброволец в единадесетото издание на АСТ Фестивал за свободен театър с тема „Вътрешно горене / Burn-in“, което ще се проведе от 7-ми ноември до 15-ти декември 2021 г. в София.

Асоциация за свободен театър (АСТ) съществува от 2009 година и е обединение на 45 сдружения, организации и професионални артисти на свободна практика в сферата на изпълнителските изкуства. Основни цели на организацията са:

 • обединяване, координиране и изследване на свободната театрална и танцова сцена в страната;
 • създаване на по-добри условия за професионална работа на принципа на свободната инициатива и проектното начало;
 • насърчаване на разнообразни артистични практики и развиване на нови аудитории;
 • отваряне на българската свободна сцена за процесите в европейското културно поле и нейното активно представяне в международен контекст.

Ти си нашият човек, а ние твоят екип, ако:

 • се интересуваш от театър, танц, пърформанс или се занимаваш със сценични изкуства;
 • любопитно ти е какво се случва зад кулисите на свободната сцена;
 • искаш да се запознаеш с проектния принцип на работа и хората, които работят независимо за създаване на съвременното изкуство;
 • срещите с български и чуждестранни артисти, режисьори и продуценти те вдъхновяват;
 • искаш да видиш отвътре как се организират културни събития и да почерпиш опит от тяхното провеждане;
 • искаш да помогнеш в създаването на по-екологични и устойчиви културни събития в града

Част от дейностите, в които ще можеш да се включиш, са:

 • помощ в подготовката на пространствата (инфраструктура, сценография);
 • помощ в провеждането на самите събития/уъркшопи и след тях;
 • разпространение на материали за инициативата (онлайн и офлайн);
 • артистично и креативно участие по желание в импровизирани събития за популяризиране на фестивала;
 • следене за спазване на всички Ковид мерки;
 • помощ в организацията на “зелените” аспекти на фестивала;
 • помощ в посрещането и настаняването на гостите на фестивала;
 • други организационни задачи около Фестивала.

Какво ти предлагаме в замяна:

 • ще влезеш във фестивалната „кухня“ и ще натрупаш практически опит в организирането на събития;
 • ще имаш възможността да се запознаеш с артисти и културни професионалисти, както от България, така и от цял свят;
 • ще получиш достъп до спектакли от дневната и вечерната програма на фестивала (при налични свободни места);
 • ще създадеш нови контакти и приятелства;
 • ще получиш сертификат за участието си като доброволец във Фестивала.

Заетостта на доброволците ще бъде съобразена с личния им график и предварителната уговорка с координационния екип. Дневната заетост не надвишава 4 часа.

Заяви желанието си да станеш част от доброволческия екип като попълниш формуляра за кандидатстване. Крайният срок за попълване е 31 октомври в 16:00 ч.! Ще се срещнем с всеки един, който е кандидатствал, но имайте предвид, че местата са ограничени!

Успех!

екипът на Си Ви Ес – България

 Posted by Kathy at 14:52 Доброволчески дейности Comments Off on Стани доброволец или един от “двигателите с вътрешно горене” на ACT фестивала!
 

Виртуалният младежки обмен е част от проекта P.E.A.C.E.- Promoting European Awareness to Contrast Extremism  и ще се проведе между 03 и 12 декември 2021 г.

Специфичните цели на виртуалния младежки обмен са: 

• да повиши осведомеността сред младите хора относно расизма и ксенофобията в техните страни и на европейско ниво, като им даде възможност да разберат и разпознаят различните форми на популизъм;
• да се открият различните често използвани форми на пропаганда / реторика и някои от инструментите, използвани за популяризиране на популистки наративи;
• да накара младите хора да експериментират с нови онлайн инструменти, за да повишат осведомеността, прилагайки анти-расистки подходи.

Търсим 5-ма участници на възраст 18-30 години, които имат интерес по темата и владеят разговорен английски език, като се предвижда един от участниците (най-опитният/възрастен) са стане групов лидер на българската група. Лидерът ще има задача да насърчи групата да се включва активно в дейностите и ще бъде лице за контакт между Си Ви Ес – България и организаторите от Лунария.

Груповите онлайн сесии са предвидени да се провеждат за 3 часа от 16:00 до 19:00 ч. (българско време), а сутрините ще са посветени на подготвителни и индивидуални занимания.

Тук можеш да намериш подбробното описание на обмена и предвидените дейности на английски език: Call for Participants, а избраните участници ще получат програма и линк към платформата, в която ще се среща групата.

Ако желаеш да се включиш в обмена, моля попълни следния Формуляр за кандидатстване и го изпрати на cvs.katerina@gmail.com и scambi@lunaria.org, като използваш PEACE_YE2 за заглавие на мейла си. Очакваме кандидатурите до 15 ноември 2021!

 Posted by Kathy at 12:06 Доброволчески дейности Comments Off on Младежки онлайн обмен P.E.A.C.E. търси участници – 3-12 декември 2021
 
 Posted by Shirin at 10:03 Доброволчески дейности Comments Off on Семинар за упраление на доброволчески проекти
 

Най-голямото културно събитие в София – Международният София филм фест обикновено се случва през март, а от миналата година и през есента. Така за втора поредна ЕСЕН Си Ви Ес – България набира доброволци, които да станат част от есенната магия на кинофестивала!

Специалното есенно издание на международния фестивал ще се фокусира върху представяне на филмите лично от техните автори от цял свят, ексклузивни прожекции и интервюта, както и много други изненади.

Вече 12 години доброволците са една от многото магии на София филм фест, привнасяйки с разнообразие, колоритност и дух. Доброволческото участие включва, но не се ограничава само до посрещане на кино зрителите в салоните; разпространение на информация и материали из София в любимите места за отдих или питие; топло отношение и помощ на международните гости, търпение и усмивка при раздаването на акредитации; разговори с посетителите след филм, състезаващ се в Награда на публиката; неизменната подкрепа при провеждането на съпътстващите събития и не на последно място – създаване на неповторимо настроение! 

Доброволческите позиции за София Филм Фест Есен включват:

 • екип за разпространение на промоционални материали за фестивала и подкрепа в офиса (преди и по време на фестивала);
 • екип за посрещане на зрителите в кино салоните (Дом на киното, кино Люмиер, кино Одеон, Гьоте – Институт, Sofia Summer Fest), като се следи за спазването на всички противоепидемични мерки, и подкрепа при провеждането на съпътстващите събития.

Заяви желанието си да станеш част от доброволческия екип като попълниш формуляра за кандидатстване. Крайният срок за попълване е 6 септември в 17:00 ч.! Ще се срещнем с всеки един, който е кандидатствал, но имай предвид, че местата са ограничени!

Успех!

екипът на Си Ви Ес – България

 Posted by Kathy at 13:15 Доброволчески дейности Comments Off on Стани доброволец в есенното издание на 25-и международен филмов фестивал СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ
 

Заедно с нашите партньори от Фондация Екоцентрик и JANUN e.V. Германия търсим мотивирани български участници, които да се включат в нашия съвместен българо-немски обмен “EcoNaOn” на 1 август (онлайн), 6 и 7 август (наживо в София или околностите на Плана планина) и 8 август (отново онлайн). Обменът включва образователни неформални занимания в дигитална среда, с които участниците ще подобрят презентационните и комуникативните си умения, работейки в екип и занимания на открито, в рамките на София и Плана планина, където с групата от български участници ще имат възможността да се докоснат по-близо до природата, принципите на устойчивото хранене, пермакултурата, невероятния живот на пчелите, да се включат в изграждането на спираловидна билкова градина и организирането на Живата библиотека.

Кой може да се включи? Всеки, който:

 • се интересува от градско земеделие
 • е заинтригуван от концепцията за Жива библиотека(Human Library)
 • обича природата и се вълнува от идеите на образованието за устойчиво развитие
 • иска да прекара малко време сред природата и да учи през опита
 • е мотивиран/а да сподели онлайн своите впечатления с останалите участници от Германия и България
 • може да комуникира на английски език (препоръчително е).

Подробна инфромация за обмена и условията, както и програмата, можете да намерите на английски език тук, а визуално бъдещото ни приключение е представено на картата по-долу. Фасилитатори на обмена ще бъдат Катерина Стоянова, Мария Димитрова и Мириям Винзър.

Формулярът за кандидастване е отворен до 18 юли, може да бъде попълнен тук

Моника от нашия екип ще се радва да отговори на всички ваши въпроси, пишете ни на мейла: konsumuvai@gmail.com

Успех на всички кандидати!

Обменът се реализира с финансовата помощ на немската федерална фондация по околна среда Deutsche Bundesstiftung Umwelt

 Posted by Kathy at 15:22 Доброволчески дейности Comments Off on EcoNaOn – българо-немски обмен търси своите участници
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението VICA има за цел да повиши капацитета на партньорските организации и участниците за дейности в сферата на доброволчеството в конфликтни зони. По време на обучението участниците ще се запознаят с основни концепции по темата, ще развият умения, компетенции и лични качества, които да им позволят да се включат в подобни проекти, ще повишат своята чувствителност по определени теми като разрешаването на конфликти, междукултурна комуникация, очаквания на доброволците, джендър и екологични аспекти, код на поведение и роля на доброволците в конфликтни зони, ще обменят знания и опит с останалите участници в проекта.

ГРАФИК НА ОНЛАЙН СЕСИИТЕ

Обучението ще се случи в рамките на 5 онлайн сесии (посочените часове са CEST, Paris Time):

 • Първа сесия
  4 юни 2021 г. – петък – 14:00 ч. до 15:30 ч. – Интро сесия за представяне на програмата, запознаване и сплотяване на екипа
 • Втора сесия
  11 юни 2021 г. – петък – 14:00 ч. до 16:00 ч.– Дефиниране на ключови понятия: мир, конфликт, доброволчество в конфликтни зони (сесията ще бъде графично фасилитирана)
 • Трета сесия
  18 юни 2021 г. – петък – 14:00 ч. до 16:00 ч. – Теории за конфликтите; Предизвикателства пред междукултурните общности; Доброволчество в конфликтни зони – правила и код на поведение и др.(в сесията ще се включат експерти от Centre for Trust Peace and Social Relations (CTPSR) of the University of Coventry and the University of Leicester)
 • Четвърта сесия
  24 юни 2021 г. – четвъртък – 14:00 ч. до 16:00 ч. – Значение на пола в зоните на конфликт (Gendered Peacebuilding, Gender in Conflict studies, Gender and post-conflict reconstruction); емоционални аспекти на проектите в конфликтни зони; конструктивно сътрудничество с местаната общност и други заинтересовани страни(в сесията ще се включат експерти от Centre for Trust Peace and Social Relations (CTPSR) of the University of Coventry and the University of Leicester)
 • Пета сесия
  2 юли 2021 г. – петък – 14:00 ч. до 16:00 ч. – Презентация на неформалните методи на обучение в доброволческите проекти за мир; Съвместна работа по Наръчника Conflict and Volunteering: How to deal constructively with conflicts in relation to international voluntary service; Финална оценка и закриване на обучението.

Втора, трета и четвърта сесия ще бъдат показани наживо във Фейсбук, но зрителите няма да имат възможност за директна интеракция с основната група обучаеми, които ще работят в платформата Zoom.

Повече информация за условията за участие в обучението, екипа обучители и начина за кандидатстване можете да намерите на английски език тук или във файла “Информация за обучението”

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 • приоритет ще бъде даден на кандидатите между 18 и 30 години;
 • засилен интерес по темата на обучението: мир(peace-building/peace work), доброволчество, разрешаване на конфликти, сътрудничество с местната общност, междукултурна комуникация
 • възможност за включване в 5-те онлайн сесии и разработването на Наръчник по темата;
 • възможност за прилагане на знанията и уменията, развити по време на обучението, в дейностите на някоя от партньорските организации;
 • свободно владеене на английски език

КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки, който желае да се включи, следва да попълни формуляра  https://forms.gle/Vt24W3xY6Z957EwZ9 до 29 май 2021. Резултатите от селекцията ще бъдат съобщени от организаторите на 31 май 2021.

Приоритет при кандидатстването ще получат доброволците на партньорските организации в проекта: CCIVS (Франция), YRS (Сърбия), BINS (Сърбия), Zavod Voluntariat (Словения), SCI Hellas (Гърция), Си Ви Ес -България(България), VAP (Великобритания), Concordia (Великобритания), SCI Catalunya (Испания), Association Building Bridges (Испания).

 Posted by Kathy at 15:42 Доброволчески дейности Comments Off on Онлайн обучение за доброволчество в конфликтни зони – търсят се двама участника от България