Работна група SAVA и  SCI-D ви кани да участвате в:

Climate Change & Sustainability Training

 23.05 – 31.05.2015 в Берлин

Постер траининг Берлин

Изменението на климата е един от най-сериозните екологични проблеми, пред които е изправен нашият свят.  Темата е наболяла и докосва всеки по различен начин:  това предизвиква и част от несправедливостта, че тези, които са най-малко отговорни за това са тези, които най-често трябва да се справят с явлението и да се борят с последиците.
Дори и изменението на климата да е само понякога във фокуса на внимание от страна на медиите и често липсващо от дневните новини, то  все още продължава.

Организации и активисти на SCI (Service Civil International) работят за новoто климатично устойчиво бъдеще, без изкопаеми горива. Вече раполагаме с многобройни примери за взети мерки за подкрепа и за повлияните общности, носещи реална промяна. Затова е още по-важно да се помни изменението на климата и да се обсъдят причините, последиците и възможностите за действие.

 

Цели и задачи

Целта на този семинар е да събере група от 18 активни доброволци от Германия и  Балканите, за да обменят идеи и опит в областта на основната тема, както и за да усвоят  методи за разработване и прилагане на самостоятелно замислени дейности и уъркшопи за повишаване на осведомеността и с образователна насоченост. “Мисли глобално, действай локално” е мотото на семинара. Методологически, проектът цели да преодолее пропастта между глобалните взаимодействия и решенията на местно ниво за изменението на климата, с акцент върху устойчивия начин на живот, енергетиката и селското стопанство.

Освен това, обучението ще предостави възможност за обмен на мнения по актуални тенденции в Германия и на Балканите. Обучителният курс ще използва неформални методи за образование, които включват симулационни игри, дебати, казуси, прожекции на филми и учебни посещения. Участниците ще придобият умения и опит сами да водят дейности по  темите на обучението.

 

Кампанията “Create Climate for Peace”

Кампанията “Create Climate for Peace” е световна инициатива на партньорите в мрежата на движението за мир и доброволчество SCI. Работни групи, активисти и партньори стартираха работа по движението официално през 2014 г. Неговите основни цели са да допринесе за превръщането на нашите култури от консуматорски и насилствени в устойчиви и умиротворени на всички нива. През 2014 г. се проведоха множество дейности, лагери и семинари, които имаха за цел повишаване на осведомеността относно изменението на климата, постоянните култури, мира и социалното включване. 2015 ще бъде годината на разширяване на дейностите и продължение на делото.

 

Основни теми

– Изменение на климата: връзка между глобалните екологични проблеми и решения на местно равнище.

– Пресечна точка Околна среда / Бедността.

– Пресечна точка Идеология (капитализъм) / Околна среда.

– Устойчиво развитие, алтернативен начин на живот.

 

Концепция на проекта
Програмата на събитието ще бъде разделена на следните основни елементи:
– задълбочаване на знанията по основните теми на обучението (работа в групи, игри и упражнения, посещения от експерти, учебни посещения)
– представяне на факти ( знания и информираност, да разсеем митовете …)
– обучение: подготовка за това как да се изготвят и прилагат самостоятелно проектирани работилници
– практика: изпробване на новополучените умения и методи в малки групи
– запознаване с граждански инициативи и активно поведение / намиране на творчески решения

Очаква се активно участие в дискусиите и заниманията по проекта.  Участниците ще бъдат помолени да представят примери за екологични предизвикателства в собствения си регион или град. Ще споделим настоящи лични инициативи на местно ниво или локални  инициативи, които групата счита за пример за добри практики. След обучението, участниците ще имат всички предпоставки да допринесат за развитието на  дейности в родната си страна.

 

Набиране на участници
Участниците трябва да:
? имат навършени 18 години;
? да могат да общуват на английски език;
? да се интересуват от темите на обучението и да имат мотивация да организират дейности, където да приложат наученото и придобитите умения на практика след завръщането си у дома;
? да се съгласят да участват в подготвителните дейности, организирани от изпращащата организация или самостоятелно;
? да се ангажират да разпространят съдържанието на проекта за други активисти на изпращащата организация;
? да се ангажират с активно участие;

Моля, обърнете внимание, че ще има възможности за посещение на града, но това не е една от целите на проекта и участниците ще могат да се възползват от тази възможност с мярка.

 

Финансови и практическите условия за участие

Всички  разходи по програмата на проекта (храна, настаняване и обучение) ще бъдат покрити от организацията-домакин.

Доброволците организират и покриват сами  международните си пътни разходи.

 

 

Ако предложението грабва вниманието ви, изпратете  попълнена форма за кандидатстване (изтеглете от тук)  на youthexchanges@cvs-bg.org   до  26.03.

Ще получите отговор в рамките на 10-14 дни по-късно.

Пожелаваме ви успех!

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.