Структура на Си Ви Ес – България

В Си Ви Ес – България основните решения се взимат на Общо събрание, което се свиква поне веднъж в годината, а Управителният съвет следи за изпълнението на взетите решения по време на Общото събрание. Управителният съвет се събира поне 6 пъти годишно (веднъж на два месеца).

Има персонал в офиса, който организира дейностите и административната работа. Другата част от работата се върши от доброволците на Си Ви Ес – България. Има две работни групи. Едната е социалната работна група, която се занимава с деца в неравностойно социално положение и другите социални дейности на Си Ви Ес – България. Другата е екологичната – тя се занимава с Еко-центъра ни във Влахи и еко-лагери.

Управителен съвет

Новият Управителен съвет на Си Ви Ес – България се състои от: Диляна Гюрова-Кюпелийски, Катерина Стоянова (Председател), Мирослава Попова, Ласка Делирадева: board@cvs-bg.org

Екип

В момента в офиса на Си Ви Ес – България работят: