Какво е да си доброволец?

На доброволците рядко се плаща, не защото работата им не струва, а защото е БЕЗЦЕННphoto of volunteersА!

 „Доброволец” не е нова дума в българския език, макар че „да си доброволец” в България все още е понятие, което набира скорост и се мъчи да догони своите еквиваленти по света!
За тези, които биха искали да знаят повече, преди да си лепнат етикета „доброволец”,  може да споменем, че етимологията на думата идва от латинското „voluntaries”, което означава «доброволен», «от свободна воля».  На български думата звучи като съчетание от „добро” и ”воля”, т.е. на добра, свободна воля или пък воля да правиш добро. Оттук се предполага, че доброволецът на драго сърце би приел да свърши определена работа, която е в полза на обществото и е свързана с някаква добра кауза. Този труд често е неразривно свързан с алтруизма и идеята за човечността, която главно се изразява в готовността човек да помогне, без да очаква нещо в замяна. Освен това, колкото и да изглежда насочена предимно към околните, работата на доброволеца несъмнено удовлетворява негови вътрешни потребности и стремления и именно това я прави толкова привлекателна за все повече хора от различни възрасти.

photo of a volunteerКакво е да си доброволец е въпрос, който има много отговори:

Да си Доброволец – това е свобода на духа
Да си Доброволец – това е пътешествие
Да си Доброволец – това е приключение
Да си Доброволец – това е безценен житейски опит
Да си Доброволец – това е възможност да помагаш за кауза, която ти е близка
Да си Доброволец – това е умението да направиш нещо полезно за обществото
Да си Доброволец – това е ново приятелство
Да си Доброволец – това е предизвикателство
Да си Доброволец – това е незабравим спомен.
Да си Доброволец – …… тук остава да напишеш нещо ти!

А как биха отговорили на този въпрос доброволците на Си Ви Ес – България? За да прочетеш техните истории, натисни тук.