Документи за сваляне

Оттук може да свалиш документи, свързани с организацията и функционирането на Си Ви Ес – България, но също така и разнообразни и полезни наръчници.
Документи за доброволчески проекти
Формуляр за кандидатстване за дългосрочни доброволчески позиции в Ес Си Ай
Условия за участие в международен лагер 2017
Формуляр за кандидатстване за младежки обмени
Характеристика на доброволческа позиция – лидер на младежки обмен
Наръчник за ЕДС доброволци в България на английски език
Документи от Общо събрание на Си Ви Ес – България
Годишен отчет 2010
Протокол от Общо събрание през 2011

Годишен отчет 2021

Структура на Си Ви Ес – България
Устав
Стани член на Си Ви Ес – България (Заявка за асоциирано членство в Си Ви Ес – България)
Стани член на Си Ви Ес – България (Заявка за пълноправно членство в Си Ви Ес – България)
Права и задължения на членовете на Си Ви Ес – България