E-Citizenship/ Европейско гражданство е обучителен семинар по програма „Младежта в действие”, насочен към младежки работници и младежки лидери, които искат да задълбочат познанията си за европейското гражданство и структурния диалог, както и да усвоят инструменти в помощ на включването на младите хора в процесите на взимане на решения.

Някои от включените теми са: „Гласност, прозрачност,  критичност и собствено мнение”, „Свобода на словото и идеите”, „Роля на медиите и социалните мрежи” и др.

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

 • Да подобри разбирането на младежките лидери и младежките организации за правата и задълженията на гражданите и общите европейски ценности;
 • Да се създаде разбиране за естеството на европейското гражданство – права и задължения произтичащи от членството в Европейския съюз;
 • Да предостави инструменти за успешно гражданско участие и насърчаване на младежкото включване;
 • Да развие умения за мотивиране и насърчаване на младежкото включване в изграждането на бъдещата Европа;
 • Да предостави знания за функционирането на политическата система и гражданското общество в България и ЕС;
 • Да обсъди младежкото участие по глобални теми като устойчивото развитие;
 • Да се обсъдят конкретни примери и добри практики;
 • Участниците да споделят и развият собствени идеи;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • младежи
 • младежки работници                       

ПОЛЗИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Семинарът ще ви помогне да усвоите следните умения и знания:

 • Насърчаване на младежкото включване
 • Организиране на граждански инициативи и кампании
 • Използване на темата за европейското гражданство и активното гражданско участие в НФО и проектите по Младежта в действие
 • Изследване на смисъла да си европейски гражданин;
 • Критичност по отношение на практики и  опит, натрупан до момента;

Дати за провеждане: 24-28 юни 2013 г.

Място на провеждане: гр. София

Работен език: Български

Брой участници: 25

Организатор: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.

Разходи:  НЦЕМПИ покрива изцяло разходите за настаняване и престой на участниците, както и пътните разноски с обществен транспорт за едната посока от маршрута им до мястото на провеждането на обучението.

За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр до 15.06.2013 г. на адрес vnoteva@youthbg.info

Срок за кандидатстване: 18.06.2013

Application form_E-citizenship

Sorry, the comment form is closed at this time.