brfonds_lvTърсим спешно доброволец, който желае да се включи в 6-месечен ЕДС проект в Рига, Латвия. Основните дейности на доброволеца са свързани със заснемане и обработване на видеа на младежки събития, както и онлайн излъчване на неформални срещи и дискусии. Повече за дейностите и практическите детайли по проекта може да намерите тук. Проектът започва в началото на месец юли и е до края на декември 2015 година.

Търсим доброволец, на възраст между 18 и 30 години, който има основни умения за заснемане и видео обработка.

Ако проявявате интерес, свържете се възможно най-бързо с Наталия на longterm@cvs-bg.org.

Sorry, the comment form is closed at this time.