logo_sci_logo_ok1

За организацията домакин

Servizio Civile Internazionale (SCI Italia) е италианският клон на Service Civil International (SCI), международно доброволно движение, присъстващо в повече от 80 страни по света. За почти сто години популяризира международни доброволчески проекти по темите за мир и разоръжаване, добросъвестно възражение, права на човека и международна солидарност, устойчив начин на живот, социалното приобщаване и активно гражданско участие. В основата си движението работи към промяна ситуациите на неравенство, несправедливост и нарушаване на правата на човека.
SCI Italia, основана през 1948 г., е неправителствена организация, призната от Министерството на външните работи и Член на ЮНЕСКО и Съвета на Европа.
Тя се намира в Рим и се поддържа от няколко регионални и местни групи активисти. Регионални и местните групи се занимават с обучителни дейности и насърчаване на доброволчеството в различни италиански региони, подкрепа на работата на Националния секретариат, който е базиран в Рим, квартал Сан Паоло. SCI Italia провежда проекта “La Citt? dell’Utopia” от 2003 г. насам, което играе важна роля на местно и международно равнище.
По време на своето съществуване SCI Italia изпраща и приема хиляди доброволци, които допринасят значително за разпространението както на практиките, така и на ценностите на международното доброволчество в Италия. Всяка година около 300 италиански доброволци от асоциацията се включват в международни доброволчески дейности и проекти по целия свят; а на местно ниво организират повече от 30 международни доброволчески лагери и кампании годишно, където се включват повече от 250 международни доброволци, като по този начин допринася за развитието на социални дейности, опазване на околната среда и историко-културни дейности.
SCI Italia координира, приема и изпраща доброволци за Европейска доброволческа служба (ЕДС) от 1997 г. насам и реализира няколко международни проекта благодарение на програмата “Еразъм +” и Европейския инструмент за демокрация и права на човека.

Дейности по проекта

Начало на проекта: 01.11.2018г.
Край на проекта: 31.10.2019г.
- обработка на кандидатурите на доброволци чрез системата за онлайн разпределение на SCI (OPS) на www.workcamps.info
- да се подкрепя организирането на обществени мероприятия, свързани с доброволчеството и активното гражданство
- да се подкрепя разпространението на дейностите и кампаниите на SCI Italia
- да се участва в обученията на SCI Италия за координатори на доброволчески лагери
- да се поддържа връзка с координаторите на работната кампания
- да се участва в координирането на 1-2 доброволчески лагера
- са се подкрепя процеса на оценка на доброволчески лагери
допълнителни:
- да се подкрепят италианските дългосрочни доброволци, ангажирани с проекти по ЕДС в чужбина
- съдействие при проектирането на рекламни материали или свързани с комуникацията онлайн задачи

Профил на кандидата

- владее добре английски език
- владее добре италиански език
- умение за работа в екип
- добри комуникационни умения и мотивация да си сътрудничи с екипа и активистите на SCI Italia
- да има добри образователни и социални умения, за да може да работи с различни целеви групи
- мотивиран да учи и да споделя знания и умения
- добри компютърни умения (Ubuntu или Microsoft Office, имейл, интернет)
- да има отговорно отношение и да поема инициатива към своите задачи
- да има административни и организационни умения
- отворен ум и гъвкаво отношение към работното време, особено между май и юли

Условия на проекта

evs_it2
Език на проекта: английски, италиански
Местен език: италиански
Финансова подкрепа – джобни пари, храна и транспорт: 300 €
Пътни разходи: покрити съгласно правилата за финансиране по “Еразъм +”
Настаняване: La Citta dell’Utopia, двойна стая в апартамент с други международни доброволци

Кандидатура, срок и контакти

Изпратете автобиография и мотивационно писмо на английски език. Във вашето мотивационно писмо трябва да намерим отговори на следните
въпроси:
- Защо избрахте SCI Italia и този конкретен проект?
- Какво очаквате да научите и опитате по време на вашата ЕДС?
- С какво можете да допринесете към работата на SCI Italia?
Крайният срок за кандидатстване е 10.09.2018г. Моля, изпратете кандидатурата си до Наталия на longterm@cvs-bg.org

 Posted by Shirin at 15:59 ЕДС новини

Sorry, the comment form is closed at this time.