Застраховка

 

Всеки доброволец, участващ в лагер в мрежата на SCI, получава застраховка, която покрива евентуални медицински разходи, възникнали в следствие на работа по време на лагера. Застраховката не покрива материални щети от никакво естество.

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 10:24

Sorry, the comment form is closed at this time.