Индивидуално развитие като координатор на лагер

 

Координаторите на лагери имат немалки задължения и отговорности, но също така получават и имат много ползи от този си опит – както в личностен план, така и за бъдещото си кариерно развитие. Какво ще спечелиш, ако бъдеш координатор?

  1. Ще развиеш ценни организаторски и лидерски умения, които ще са ти от полза в професионалния живот;
  2. Ще се научиш да поемаш отговорност и да работиш в екип;
  3. Ще подобриш комуникационните си умения на английски език;
  4. Ще добиеш опит в междукултурното общуване;
  5. Ще получиш възможността да отидеш на един доброволчески лагер в чужбина без да заплащаш административна такса на Си Ви Ес – България!

Posted in: Координатор на лагер

 Posted by Lera at 12:45

Sorry, the comment form is closed at this time.