Какви са финансовите изисквания?

 

Разноските по настаняване и храна по време на предварителната среща, както и по време на обмена са изцяло покрити. Организаторите също поемат 100% от транспортните разходи за предварителната среща.

По време на обмена вие трябва да заплатите само 30% от пътните си разходи. Важно: В повече от случаите се налага лидерите да заплатят цялата сума по разходите си за пътуване, като 70% от тях ще им бъдат възстановени в срок от няколко месеца след обмена. Това забавяне се дължи на факта, че Европейската комисия, която финансира проектите,  първо трябва да получи финансовите отчети и едва тогава тя превежда парите по тях.

Условията за международни обучения и оценки са различни. Относно тях ще получите предварително информация. Обикновено, храната и настаняването са покрити, като вие ще трябва да покриете определена част от пътните разходи.

Posted in: Въпроси за младежки обмен лидери

 Posted by Lera at 14:14

Sorry, the comment form is closed at this time.