Какво се случва по време на младежкия обмен?

 

По време на самия обмен вие сте човекът, към когото младежите да се обърнат за съвет и подкрепа, така че те да могат да проявят качествата си и да преодолеят евентуалните трудности. Освен това, вие и другите лидери трябва да се погрижите за добрата атмосфера и групова динамика между всички участници в обмена. Ще водите работилниците и ще помагате при провеждането на други.

Posted in: Въпроси за младежки обмен лидери

 Posted by Lera at 12:52

Sorry, the comment form is closed at this time.