Какво се случва преди младежки обмен?

 

Ще участвате в обучения за лидери в страната и/или извън България и ще имате възможността да се запознаете и да обмените идеи с други лидери. Повече инфо в секцията „Обучения и оценка.”

Следващата стъпка е т.нар. Advanced Planning Visit (APV) – или среща за планиране преди началото на проекта. Като лидер вие ще трябва да посетите мястото за провеждане на обмена и да се запознаете с цялата група от лидери, както и с координатора на проекта. Обикновено посещението се провежда месец-месец и половина преди самия обмен. Основната ви задача по време на срещата е да сформирате екип с другите лидери, да обсъдите програмата и да дадете нови идеи. По време на срещата за планиране се разпределят задачите между лидерите. В зависимост от ситуацията, вие може да отговаряте самостоятелно за нещо или да трябва да работите съвместно с националната си група.

Също така вие ще участвате в обучението на българските младежи както от вашата група, така и от други обмени. Част от задълженията ви е да информирате подробно участниците си, така че те да знаят къде отиват и какво ще правят. Много важно е също да се срещнете с родителите на младежите и да ги уверите, че те могат да ви поверят детето си.

Когато всичко това е готово, трябва заедно с групата си и координатора на младежкия обмен да планирате пътуването. Лидерът трябва да се погрижи за пътуването и свързаната с него логистика. Тъй като обаче едно от уменията на добрия лидер е да делегира отговорност, ще трябва да разпределите част от задачите между младежите и с това да помогнете за тяхното личностно развитие.

Posted in: Въпроси за младежки обмен лидери

 Posted by Lera at 12:49

Sorry, the comment form is closed at this time.