Какво ще кажете за обучение и оценка?

 

Си Ви Ес – България има практиката да изпраща лидерите си на поне едно обучение за лидери годишно в чужбина. Тези обучения са продукт на многогодишно сътрудничество и обмен на знания и опит между Си Ви Ес – България и нашите пратньори. Освен това Си Ви Ес – България организира редовните срещи в офиса си, на които наши доброволци и гости споделят опита си. В тази неформална обстановка може да зададете въпросите си, да чуете за преживяванията на другите, което да помогне за изграждането на вашите собствени лидерските умения. За да станете лидер на младежки обмен към Си Ви Ес – България, сте длъжни да участвате поне на едно от тези два типа обучения.

Освен това вие ще взимете и активно участие в подготовката на младежите, които заминават на обмен през сезона (юни – септември). Там вашата роля ще бъде да работите за сформиране на екип, да предадете информацията за обмена и заедно с нашия екип да подготвим младежите за тяхното изживяване.

След края на обмена в качеството си на лидер ще трябва да попълните формуляр за оценка на обмена. Освен това ще трябва да се срещнете с координатора на младежкия обмен, за да обсъдите положителните и отрицателните страни и възможните подобрения. След приключване на сезона на младежки обмени, ние каним всичките си лидери, за да направим оценка на целия сезон, да оценим работата им и най-вече за да обменим идеи за следващата година. Съвместно с пратньорите ни, организираме международни срещи за оценка, на които се събират лидерите от различни обмени и споделят мненията си за това как да се подобрят проектите. Всяка група лидери от една държава избира представител, който да бъде изпратен на международната среща.

Posted in: Въпроси за младежки обмен лидери

 Posted by Lera at 14:09

Sorry, the comment form is closed at this time.