Кои разходи са поети от приемащата организация?

 

Разходите за храна и настаняване на доброволците са напълно поети от организаторите на проекта. Всички материали и инструменти, необходими за извършване на работата, също са осигурени.

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 10:20

Sorry, the comment form is closed at this time.