Обучение и оценка

 

Всички координатори, особено тези, които влизат в тази роля за пръв път, трябва да участват в специализирано обучение в България или в чужбина, индивидуално или групово. Всяка година Си Ви Ес-България се стреми да организира кратко обучение за координаторите на лагери, на което се обсъждат ценностите и принципите на доброволческите лагери, задълженията и отговорностите на координаторите, техните очаквания и страхове. На международно ниво също се организират обучения с такава насоченост и при възможност Си Ви Ес-България изпраща свои участници.

След приключването на лагера, координаторът организира и провежда оценка на лагера с доброволците и организаторите, но и сам дава оценка на свършената работа, организацията по време на лагера, груповата динамика и всички останали аспекти на проекта. Тази оценка се дава под формата на попълнен въпросник, но и лични срещи с представители на Си Ви Ес- България. Целта е да разберем какви проблеми е имало и какви са били причините, за да можем да подобряваме качеството на лагерите всяка година.

Posted in: Координатор на лагер

 Posted by Lera at 12:42

Sorry, the comment form is closed at this time.