Предварителна информация

 

Около един месец преди началото на лагера доброволецът получава документ с по-подробна информация за лагера (т.нар. infosheet). В него детайлно е описано придвижването до лагера, какъв транспорт да се ползва, какво да носят доброволците за работа, дава се по-подробна информация за условията на настаняване, вариантите за свободното време. Дават се полезни практически съвети за конкретната страна и се упоменава място и час на среща, както и име и телефон за контакт на координатора на лагера и домакините.

Доброволецът може да започне организирането на пътуването си още след като получи потвърждение, че е приет за участие в лагера.  За целта се използва информацията от описанието на лагера, която е в полето “Transport Hub”. Това е най-близкото летище, авто- и железопътна гара или основен възел за пътно-транспортна комуникация, намиращи се най-близо до мястото на лагера.

 

Posted in: Въпроси за лагери

 Posted by Lera at 11:03

Sorry, the comment form is closed at this time.