Условия

 

За да може да изпълнява добре задълженията, координаторът трябва:

  • да има навършени 18 години;
  • да владее английски език писмено и говоримо;
  • да има опит като участник в лагер (силно препоръчително, но не задължително);
  • да присъства на лагера от началото до края му (ако се налага, да пристигне малко по-рано и да си тръгне малко по-късно);
  • да е преминал през обучение за координатори – индивидуално или групово;
  • да има добри комуникационни и организационни умения, умения за работа в екип, да бъде отворен и толерантен към различните култури.

Posted in: Координатор на лагер

 Posted by Lera at 12:40

Sorry, the comment form is closed at this time.