Какво е лагер?

photo of volunteers

Някога обмислял ли си възможността да съчетаеш пътуванията си с конкретна доброволческа работа, например:

 • да работиш в приют за вълци в САЩ?
 • да организираш дейности за бежанци в Кения?
 • да засаждаш дървета в Исландия?
 • да построиш класна стая в Мексико, докато учиш испански?
 • да усетиш живота в един еко център в България?

Ако отговорът е да, тогава доброволческите лагери са точно за теб!

Лагерите са краткосрочни проекти с продължителност от две седмици до един месец, които събират доброволци от различни държави, за да работят по проект в обществена полза, в отговор от нуждите на местната общност. Лагерите могат да бъдат на най-различни теми, например екология, култура и история, работа с деца и възрастни, археология и много други. Групите обикновено се състоят от 6 до 20 доброволци, като често са представени два и повече континента. Проекти има през цялата година, но пиковият сезон е от април до септември. Идеята на един такъв проект е да събере хора от различни краища на света, които имат сходни разбирания и които искат да даdат своя принос в изграждането на нещо значимо за тях и за обществото. Лагерите са много вдъхновяващи за доброволците, защото са място, където можем да видим, че не сме сами и че заедно можем повече. Там добиваме опит за общуване в междукултурна среда и някак неусетно променяме сами себе си и света около нас.

Кандидатствай онлайн сега! Регистрирай се в системата за администриране на лагери и попълни своята форма за кандидатстване!

Въпроси за лагери

Каква е целта на доброволческите лагери в рамките на SCI?

Като клон на мрежата за мир SCI (Service Civil International), Си Ви Ес – България организира и участва в доброволчески проекти с цел да допринесе за постигането на един свят на разбирателство и мир. SCI организира първия си доброволчески лагер веднага след края на Първата Световна Война. През 1920 г. международни доброволци, включително доброволци от Франция и Германия, се събират с цел да подпомогнат възстановяването на разрушеното от войната село Вердюн. До ден днешен лагерите, организирани в рамките на SCI, се основават на идеята, че възможността да живеят и работят заедно с хора от различни националности помага на доброволците да преодолеят вътрешните си ограничения и предразсъдъци. Този опит им позволява да усетят духа на един свят на взаимно уважение и разбирателство. В този смисъл доброволчеството може да се възпиеме като начин на живот, който показва на практика, че е възможно да създадем един свят на мир и сътрудничество.

Кой може да участва?

Всеки на възраст над 18 години може да участва в лагер извън страната си, а тези, които са навършили 16 години имат възможност да участват в лагери в собствената си държава. Стига да владееш английски eзик или работния език на съответния лагер на разговорно ниво, да си мотивиран да бъдеш доброволец и да имаш желание да правиш нещо ново и интересно, лагерът е твоето място!

Къде има лагери?

В рамките на SCI лагери се провеждат в над 80 държави в Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Латинска Америка и Средиземноморието.

Кои разходи са поети от приемащата организация?

Разходите за храна и настаняване на доброволците са напълно поети от организаторите на проекта. Всички материали и инструменти, необходими за извършване на работата, също са осигурени.

Кои разходи се поемат от доброволеца?

 • разходи за транспорт до и от мястото на лагера;
 • разходи за всички дейности в свободното време, както и допълнителните екскурзии;
 • разходи за виза, ако такава е необходима – Си Ви Ес – България, както и посрещащата организация, оказват подкрепа на доброволеца при кандидатстване за виза;
 • административна такса, която се заплаща на Си Ви Ес – България като изпращаща организация

При кандидатстване доброволецът заплаща административна такса на Си Ви Ес – България в размер на 80 лв. В случай че доброволецът не бъде одобрен за никой от лагерите, посочени във формуляра му/й, доброволецът може да избере да продължи да търси своя лагер с подлрепата на Си Ви Ес – България или да му бъде възстановена заплатената такса.

Ако доброволецът е одобрен или вече е участвал в лагер през годината, и реши да кандидатсва за повече от един лагер, административната такса за втория е 70 лв, а за всеки следващ – 60 лв.

Таксата за лагери на Балканите (Албания, Косово, Хърватска, Сърбия, Румъния, Турция, Гърция, Черна Гора, Македония) е 60 лв.

Таксата за лагери, които се провеждат в България, е 20 лв.

За лагери в Южна и югоизточна Азия;  Африка, южно от Средиземноморския регион; Мавриций и Южна Америка има допълнителна такса от  30 евро. Чрез нея доброволците подкрепят работата на Service Civil International (SCI) и провеждането на доброволчески лагери във всички краища на света.

Административната такса се превежда по банков път или е-рау, като основание за превода посочете кода на лагера, за който кандидатствате. (В случай на посочени повече от един лагер, напишете кода на лагера, който сте поставили на първо място)

Административната такса може да преведете по една от следните сметки или чрез е-Рау.

Банкови данни на сдружение “Си Ви Ес – България”

ОББ АД клон Интерпред
адрес на банката: 1113 София, бул. “Драган Цанков” 36
Титуляр на сметката: Си Ви Ес – България
IBAN: BG24UBBS80021014319417
BIC: UBBSBGSF


 

Как да намеря своя проект?

Проекти от цял свят можете да намерите в търсачката за лагери на SCI (линк към търсачката). Чрез нея можете да търсите лагери по няколко различни критерии:

 • Start Date – показва лагери, които се провеждат след определена дата;
 • End Date – показва лагери, които се провеждат преди определена дата;
 • Date of birth – въвежда се рождената дата на доброволеца с цел да се изведат лагери, които са достъпни за него според възрастта му/?;
 • Programme – има две избираеми опции: International Volunteers показва лагери на територията на Европа или обобщено Северното полукълбо; North-South Exchange извежда лагери, на които се събират доброволци от северното и южното полукълбо. Там могат да се намерят лагери от различни отдалечени дестинации по света;
 • Region – стеснява дестинациите до определен регион;
 • Country – показва лагери в определена държава;
 • Search in Title – търси лагери по въведено заглавие;
 • Gender – тъй като стремежът е във всеки лагер да има баланс между двата пола, въвеждането на информация в това поле показва лагерите със свободни места за конкретния доброволец според пола му/й;
 • Topic – търсене по тема, според интересите на доброволеца;
 • Options – в това поле се задават специални предпочитания. Възможните опции са :

Mixed Age Camps – в тях 30% до 50% от участниците са на възраст над 30 г., това е опция за по-зрели доброволци, които желаят да попаднат на проект с хора от същата възрастова група

Peace Voluntary Project – проекти на тема мир

Wheelchair Accessable – лагери, достъпни за доброволци в инвалидни колички

Family Camp – лагери, на които може да участва цялото семейство, включително децата

Как да кандидатствам за лагер?

Кандидатстването става чрез онлайн системата за администриране на лагери на SCI (Service Civil International).

Кандидатстването протича по следния начин:

1. Създайте регистрация  в онлайн системата от  тук 

2.Щом влезете в профила си, следвайте стъпките, описани в блоковете вдясно на страницата. Те са следните:

 •    Първо можете да потърсите, изберете и маркирате своя лагер/лагери (до 6 броя)
 •    Системата ви дава възможност да подредите избраните лагери по приоритет. Кандидатства се най-напред за лагера, който е заявен като първо желание. Ако доброволецът не бъде приет, ние ще се свържем с организаторите на следващите лагери по реда, в който са посочени на формата за кандидатстване.
 •    Системата ще поиска да попълните профила си с необходимите данни
 •   Попълнете полетата за исканата за лагера/лагерите ви мотивация
 •   Сега вече можете да изпратите попълнената си форма на нас чрез бутона “Send Application to Branch “

3. Формата за кандидатстване се изпраща автоматично до нас на адрес placement@cvs-bg.org.  Това е и адресът за  връзка с нас в случай, че имате въпроси, свързани с доброволческите лагери. На него ще отговаря нашият администратор доброволчески лагери Ирма Атанасова.

4. При кандидатсване се заплаща административната такса от 80 лв. по банков път и или чрез е-Pay. По-подробна информация как да го направите може да намерите на интернет страницата ни в секция “Лагери”

Си Ви Ес – България е вашата изпращаща организация и осъществява  връзката  с организаторите на лагера ви.  След като получим отговор дали сте приети или не, ние ще се свържем с вас с повече детайли относно лагера и подготовката преди заминаването ви.

 

 

 

 

Условия за участие

1. Доброволецът трябва да е навършил 18 години. (За участие в лагери в България задължителната минимална възраст 16 години)

За участие в лагери в Югоизточна Азия, Африка, южно от Средиземноморския регион и Южна Америка минималната възраст е 21 г.

2. Доброволецът трябва да владее говоримо английски език и/или официалния език на лагера.

3. Доброволецът е препоръчително да бъде член на Сдружение „Си Ви Ес – България” (информация).

4. Доброволецът заплаща съответната административна такса при кандидатстване (Виж Условия за участие в международен лагер 2017) на Си Ви Ес – България като изпращаща организация.

5. Доброволецът сам избира и заплаща транспорта си до мястото на лагера, както и разходите по издаването на виза, ако такава е необходима.

6. След завръщането си доброволецът попълва стандартен въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера. Целта е да получим обратна връзка от участниците и да засилим ролята си на посредник, така че доброволците да се чувстват достатъчно подготвени и подкрепени от нас като тяхна изпращаща организация.

7. В случай, че доброволецът е потвърдил участие в лагер, се очаква:

 • да участва в подготовителна среща, организирана от Си Ви Ес – България, преди да замине за лагера;
 • или да участва в среща за оценка и споделяне на опит след завръщането си от лагера, или да попълни въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера;
 • да представи кратък разказ за лагера – текст и снимки, които да бъдат публикувани на сайта на Си Ви Ес – България.

8. По време на лагера доброволецът трябва да:

 • участва в работата на групата в преварително уговорените часове;
 • спазва общите условия и правила на лагера (правила относно пушене, поведение и др.);
 • присъства през целия период на лагера;
 • участва в обща оценка на лагера заедно с останалите доброволци, с цел подобряване качеството на лагерите вбъдеще.

9. Също така по време на лагера е желателно:

 • да се избягват конфликти от всякакво естество с доброволци от групата или с местното население;
 • да се въоръжите с търпение и толерантност и да уважавате културните особености на всички участници. Целта е по време на лагерите да създадем атмосфера на разбирателство и да изградим и развием нещо, което да ни носи положителни емоции.

Застраховка

Всеки доброволец, участващ в лагер в мрежата на SCI, получава застраховка, която покрива евентуални медицински разходи, възникнали в следствие на работа по време на лагера. Застраховката не покрива материални щети от никакво естество.

Специфични условия за участие в екологични лагери

eco friendly пътуване, екологични условия по време на лагера – вегетарианска храна, компостна тоалетна и т.н.

Предварителна информация

Около един месец преди началото на лагера доброволецът получава документ с по-подробна информация за лагера (т.нар. infosheet). В него детайлно е описано придвижването до лагера, какъв транспорт да се ползва, какво да носят доброволците за работа, дава се по-подробна информация за условията на настаняване, вариантите за свободното време. Дават се полезни практически съвети за конкретната страна и се упоменава място и час на среща, както и име и телефон за контакт на координатора на лагера и домакините.

Доброволецът може да започне организирането на пътуването си още след като получи потвърждение, че е приет за участие в лагера.  За целта се използва информацията от описанието на лагера, която е в полето “Transport Hub”. Това е най-близкото летище, авто- и железопътна гара или основен възел за пътно-транспортна комуникация, намиращи се най-близо до мястото на лагера.

 

Свободно време

По време на лагера доброволците имат право на 2 свободни дни седмично – т.е. ако лагерът е с продължителност от две седмици, то доброволците имат право на общо 4 свободни дни. Счита се, че дните на пристигане и заминаване са почивни за доброволците, тъй като тогава не се извършва работа. Свободните дни не е задължително да бъдат събота и неделя. Доброволците сами решават как да прекарат свободното си време, като сами покриват разходите, свързани с евентуални екскурзии и други занимания, освен ако няма отделено специално финансиране за това. В началото на лагера групата решава кои дни да бъдат свободни и планира как ще ги прекара.

Учебна част

Всеки лагер има учебна или информационна част (т.нар. study part), която цели да информира участниците по някаква тема или проблем, свързани с конкретния лагер. Тя може да бъде организирана под формата на вечерна лекция или работилница, съчетана с работата или с пътуването в свободното време. Целта е доброволците да научат нещо полезно, свързано с дейността на организаторите или конкретния проект, да се запозначт с някакъв социално значим проблем или добра практика.

Видове лагери

В рамките на SCI освен по тема, доброволците могат да избират проекти и по следните критерии:

Mixed Age Camps – Ако сте над 30 години и имате желание да участвате в лагер с доброволци от същата възрастова група, съществуват т.нар. смесени лагери, където 30% до 50% от доброволците са на възраст над 30 години.

Wheelchair Accessable – Лагери, които са достъпни за доброволци в инвалидни колички, според естеството на работа и условията на настаняване.

Peace Voluntary Project – Лагери, които акцентират върху темата за мира.
.
Family Camps – Лагери, в които могат да участват цели семейства, включително децата.

Nord-South Projects – Най-общо казано това са доброволчески лагери, в които участват доброволци от северното и южното полукълбо.


Лагери в България

Всяка година Си Ви Ес – България, в сътрудничество с местни партньори, организира по няколко лагера на територията на България. Темите са най-различни, най-често екология, работа с деца, археология, култура. В последните гоидни сме организирали лагери в село Добърско, село Гарван, село Влахи и на Драгоманското блато, където доброволците градиха и поддържаха екопътеки и създадоха инфраструктура за посетители на някои от защитените зони на България, както и активно учатваха в подобряването и развитието на екотуризма в страната ни.  Някои от тези лагери се организират ежегодно, например лагера ни в село Влахи. Там доброволци от различни краища на Европа и света се събират, за да помогнат за доизграждането на нашето “Училище за природа” и прилежащите му площи, което e вече действащ център за обучения и добри практики на тема екологичен начин на живот. Провеждаме и лагери на социални тематики в София с партньорите от Фондация “Конкордия” и в Бежански център в с. Баня,