Дойде септември, а с него и новият списък с предложения за дългосрочно доброволчество в рамките на Ес Си Ай. От линка по-долу може да изтеглите файла, да го разгледате и да видите дали нещо наистина ви грабва! Ако да, побързайте и се свържете с Наталия на longterm@cvs-bg.org.

Обръщаме внимание, че част от проектите са Европейска доброволческа служба (ЕДС). При тях разходите за храна, настаняване и дейности са покрити, а 90 % от пътните разходи до и от мястото на проекта също се връщат. Другият тип проекти са така наречените LTV (Long-term volunteering) проекти. При тях финансовите условия са различни за всеки проект и детайли са дадени в описанието им. За да участвате, в LTV проект се заплаща административна такса към Си Ви Ес – България от 150 лв., а доброволецът сам поема разходите за път и виза, ако има нужда от такава. За да кандидатствате за този тип проекти, моля попълнете специалния формуляр, който е прикачен по-долу.

Ако имате други въпроси или искате да кандидатствате за някои от проектите, пишете на Наталия.

SCI_LTV_Vacancies_List_September_2012

Application Form-LTV-2011-12

Sorry, the comment form is closed at this time.