Излезе и новият списък с дългосрочните доброволчески позиции в рамките на мрежата за обмен на доброволци и движение за мир Ес Си Ай (Service Civil International). Част от предложенията са за проекти по Европейска доброволческа служба (тоест с 90 % покриване на пътните разходи, пари за храна, настаняване и дейности по проекта, както и джобни пари). Другата част от предложенията са с алтернативно финансиране и улсовията са посочени в описанието им. За тези позиции се кандидатства, като се попълни този формуляр. За ЕДС проектите, моля изпратете актуално CV и мотивационно писмо за конретния проект. Следете за крайните срокове!

Добавяме и едно допълнително предложение, което идва от съседна Македония – организацията е Младежки център Битоля, продължителността – 12 месеца (начална дата Октомври 2012, търсените доброволци – 4 . Ето тук може да прочетете повече информация за предложените дейности. Ако имате интерес, моля изпратете актуално CV и мотивационно писмо на  mkcvc@t-home.mk възможно най-скоро.

Човекът, който ви трябва за всякакви въпроси и подкрепа в процеса на кандидатстването е Наталия Живкова, имейл longterm@cvs-bg.org.

Ако не сте намерили това, което търсите, следте редовно тези сайтове –www.longterm.lteg.info – база данни в рамките на Ес Си Ай, www.youthnetworks.eu.

 

 Posted by Mira at 19:32

Sorry, the comment form is closed at this time.