Обучения Архив

 

Обучение за борба с дискриминацията “Discrimin-Action”

Франция, от 09.09.2013 до 15.09.2013г.

Обучението ще се проведе през септември 2013 г., близо до Париж в Ch?teau de Bellevue, Presles. Финансирането е по програмата Youth in Action, а партньор в обучението е Югоизточноевропейската младежка мрежа (SEEYN).

Целта на проекта е да се повиши информираността на младите хора относно борбата с дискриминацията и да ги научи на методи, които да улеснят приемането на различията, особено в подготовката за разширяването на Европейския съюз. Обучението се фокусира и върху споделянето и разработване на нови методи, и по-специално форум театъра, за изграждане на умения от участниците, чрез които да реализират своите идеи на местно ниво за популяризиране на тези теми.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. А 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците.

Допълнително информация можете да откриете в прикачения файл с име: Call for participants TC -Discrimin-ACTION-France 2013

Ако имате желание да се включите в това обучение, можете да кандидатствате до 15.07.2013 г., като изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име: Application form-Discrimin-ACTION-France 2013) на следния адрес: training@seeyn.org

 

_____________________________________________________________________________________

Ако смятате, че лидерство, екология и междукултурно общуване не могат да бъдат съчетани, то сега имате възможност сами да се убедите, че това е възможно!

Обучение за лидери на екологични проекти

Франция, 10-20.06.2013

Предлагаме ви да станете участници в едно интересно обучение, което ще се проведе в Montreuil en Touraine, (Тур) Франция, от 10.06. до 20.06.2013. Обучението носи заглавието Training of leaders- intercultural and ecological camps и има за цел подготвянето на млади лидери с интерес в областта на екологията и интеркултурното общуване. В различните работилници по време на обучението, ще бъдат използвани екологични техники и участниците ще имат възможност да се научат как да ги реализират по-късно. Освен това, ще има и теортитичнат част, поднесена чрез неформални методи на обучение, като дебати, ролеви игри, театър и т.н.

Организаторите от Асоциация “Compagnons Bаtisseurs France“ има богат опит в организирането на обучения и работилници за лидери на Международни доброволчески лагери и младежки обмени. Партньор в обучението е и органозацията STAJ Tourain, коята всяко лято организира „Nature Camps” – доброволчески лагери с екологична тематика.

В проекта ще участват 24 участника на възраст между 18 и 30 години от Франция, Италия, Гърция, България, Естония, Турция и Германия. Храната е осигурена, 70 % от пътните разходи на участниците ще бъдат възстановени. Участниците ще бъдат настанени в палатки, също осигурени от организаторите.

Освен новите запознанства с интересни хора, различни култури и националности, участниците ще подобрят уменията си да се изразяват, да слушат активно, да се научат да бъдат самостоятелни, самоуврени и да придобият, обогатят и допълнят знанията, необходими на всеки младежки лидер.

В приложените файлове, ще откриете:

 • формуляр за участие (файл с име „CBF exchange form”)
 • по-подробна информация за обучението (файл с име: „Training of leaders-1”)

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнения формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.05.2013. Моля, озаглавете мейла си Training of leaders_Francе_{Name}

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на май.

Пожелаваме ви успех!

CBF Application Form_Leaders_Training_

CBF_Call_for_participants_Leaders_Training

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Multi-culti leader project

Крим, Украйна, от 17 до 23 юни 2013г.

Доброволческите лагери са един от най-важните инструменти за промотиране и практикуване вижданията и идеите на организациите в международната мрежа Service Civil International (SCI), част от която е Си Ви Ес – България. Затова от особена важност за нас е адекватната подготовка на координаторите на тези краткосрочни доброволчески проекти.

Настоящото обучение има за цел да подготви координатори на доброволчески лагери в международна среда, дискутирайки различните аспекти на лагерите и особеностите около подготовката им. Участниците ще имат възможност да придобият знания относно координиранет на доброволчески лагери и разрешаването на неизбежно съпътстващите ги конфликтни ситуации.

Фокусът на обучението е върху междукултурни знания и тяхното придобиване по време на подготовката и провеждането на традиционна международна вечер. Заедно участниците ще се опитат да развият своите идеи относно методите на обучение и тяхното приложение.

Обучението се организира от IVS-UK и SVIT-Ukraine, финансирани от Програмата Youth in Action и UK National Agency British Council. То ще се проведе в Крим, Украйна от 17 до 23 юни 2013 г. , като работният език е английски.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Обучението има допълнителна такса за участие, която е в размер на 30 евро.

Програмата включва следните теми:

 • Ролята на доброволческите лагери в SCI
 • Задължения на различните участващи страни в един доброволческите лагер
 • Лидерство и тиймбилдинг, динамика и вземане на решения в групата
 • Междукултурна комуникация и придобиване на знания по време на доброволческия лагер
 • Интерактивни методи за организиране на междукултурна вечер
 • Практически умения
 • Делегиране на отговорности и начини за самоорганизиране на групата
 • Контакт и дейности с местаната общност
 • Конфликти и спешни ситуации, как да ги предотварим и разрешим
 • Работилници посветени на въпросите на мира, екологична устойчивост и други възможни теоритични теми, предложени от участниците

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнения формуляр за участие и кратка мотивация  на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.05.2013. Моля, озаглавете мейла си Multi-culti leader project_Ukraine_{Name}.

Формуляр за кандидатстване_Multi_culti_Leader_Project

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на май.

Пожелаваме ви успех!

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обучение за повишаване на дигитални и комуникационни компетенции свързани с инициирането, провеждането  и промотирането на инициативи и проекти за включване на безработни младежи

“Unemployed, but not illiterate!”

13.04 – 20.04.2013

Ливно, Босна и Херцеговина

По време на обучението ще имате възможност да:

 • Научите как да използвате различни креативни медийни средства за комуникация за нови или съществуващи проекти със специален акцент върху включването на безработни хора (блогове, уеб-сайтове, социални мрежи, аудио и видео съобщения)
 • Получите представа за реалността на младежката безработица в Европа
 • Научите за различни възможности за финансиране и съществуващи фондове за подпомагане на мобилността въпреки безработицата и участието на безработните хора в обществото

За повече информация погледнете прикачения файл

Ако  обучението е привлякло интереса ви, попълнете прикачената формуляр за кандидатсване тук и ни го изпратете обртно на office@cvs-bg.org не по-късно от 4-ти март.

*С одобрените кандидати ще се свържем до 11ти март

______________________________________________________________________________________________________________________

IAL Sweden (шведският клон на Ес Си Ай) организира следното обучение:

 ”Creating your dream society”
A training for future campleaders and volunteer coordinators

 28th of March – 1st of April in Stockholm, Sweden

По-надолу може да прочетете описанието на обучението и съответните изисквания към участниците. Ако имате интерес да участвате, моля попълнете формуляра и го изпратете до office@cvs-bg.org до 15 февруари с тема на писмото: Training “Creating your dream society_Your_Name”

 (This training is open to anyone, but please note that travel reimbursement is only given to people travelling with environmentally friendly means of transport, bus, train or boat so the economic conditions are only suitable for people in Europe)

How does your dream world look like?
How can you contribute to your dream world as a campleader or a volunteer coordinator?

During “Creating your dream society”, we will have a dreaming part when we explore how we see our society today and how our dream society look like. We will also have a more practical part where you get the chance to choose if you want to look closer into how you can create a workcamp that contributes to your dream society (campleader training) or if you prefer to learn more about how to coordinate volunteers that contributes both to the vision of SCI and the dream society of the volunteer (volunteer coordinator).

You can join the seminar as…

 • Full time campleader participant, taking part in the dreaming part and training for campleaders.
 • Full time volunteer coordinator participant, taking part in the dreaming part and training for volunteer coordinator.
 • Part time volunteers, participating in either the dreaming part of the training, the campleader part of the training or the volunteer coordinator part of the training and during the rest of the time helping out with practical tasks such as cooking, beautifying etc.

When: 28th of March to 1st of April 2013
Where: Stockholm, Sweden
For whom: We are able to welcome 30 participants to the event (26 full time participants and 4 part time volunteers), about half of you travelling from abroad. We wish that you as participants are interested in exploring your dream society and contribute towards it either as campleaders or as volunteer coordinators within your organization. If you live in Sweden and are a bit curious about IAL, you are also most welcome to this event!
Cost: 300 SEK=37 euro (covering the training, food and accommodation) for full time participants and 0 SEK for part time volunteers.
Travel reimbursement: A travel reimbursement of 70 % for environmentally friendly means of transport (boat, bus or train) only.
Want to join? Send the filled in Application form to office@cvs-bg.org till February 15th with topic: Training “Creating your dream society_Your_Namer.
Deadline for application:  February 15th
Questions? Please send an e-mail to ialseminars@gmail.com with copy to office@cvs-bg.org

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Обучение за лидери на младежки доброволчески инициативи, по-конкретно доброволчески лагери, младежки обмени и проекти с  подобна насоченост

Leaders not followers

Битола, Македония, 16-24.03.2013 г.

По време на курса участниците ще могат да развият лидерските си умения, свързани с доброволчески инициативи. След обучението се очаква те да са способни да инициират, развият, подготвят, изпълнят и оценят самостоятелен доброволчески проект, съгласно нуждите на тяхната общност. Обучението ще предложи на участниците полезни  конкретни практически умения и способи.

Повече детайли за целите на обучението можете да намерите в прикачения документ.

Има две свободни места за български участници, като организаторите ще покрият всички разходи за храна и настаняване, както и 70 % от пътните разходи.

Ако смятате, че това е точно за вас и  искате да се развивате в тази посока и ако:

 • сте между 18 и 30 години (допускат се някои изключения)
 • сте мотивирани  и имате познания по темата на обучението
 • сте активно ангажирани в  подготовката и/или координирането(воденето) на доброволчески лагер, младежки обмен или подобна инициатива през 2013/2014 година
 • говорите английски език свободно
 • сте готови да споделите придобитото знание с вашата организация
 • сте готови да се включите в координирането/изпълнението на младежки доброволчески проект през 2013 г
 • се ангажирате да участвате активно  във всички модули на обучението и през цялото му времетраене,
Изпратете вашата кандидатура, като попълните прикачения формуляр за кандидатстване (като добавите вашето име в името на файла) и ни я изпратите обратно на office@cvs-bg.org не по-късно от 20-ти януари.

С одобрените участници ще се свържем до 29-ти януари.

___________________________________________________________________________________________________

Обучение

Weaving volunteer world wide web (aka www.wvwww.vol)

насочено към употребата на Facebook, Tweeter, блоговете и други  интернет-пособия за промотирането на интернационални доброволчески и младежки проекти и дейности ; възможностите , които предлага интернет за информирането, разпространението на знание по въпросите за социалната интеграция и човешките права; възможностите за участие в младежки проект онлайн или развиването на такъв като средство за интеркултурна комуникация, за подкрепа на местни инициативи и активно гражданство и др.

За повече информация погледнете тук

___________________________________________________________________________________________________

Две обучения “Training of  Trainers” в мрежата на SALTO:

Тренинг за неформалното обучение чрез спорта:

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2571/

и

Тренинг за обучители в сефрата на неформалното образование чрез мероприятия на открито (или Outdoor activities). Набляга се на идеята ,че такива мероприятия имат траен положителен ефект върху участниците :

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/goto-training/2563/