Обучение “From Conflict to Collaboration:

Building a Culture of Peace in Diverse Communities”

2-9 април 2024, Херенталс близо до Антверпен(Белгия)


Това обучение е насочено към младежки работници, активисти за мир, лидери и доброволци. Трябва да имате известен опит в работата или доброволчеството с млади хора (13-30 г.) и готовност да станете актьори на промяната – мултипликатори във вашите местни общности и хора, насърчаващи и желаещи да живеят мир във вашето ежедневие и рутина (на лично и професионално ниво).

Включете се, за да:

• разберете по-добре концепцията за мир и нейните 3 нива – вътрешноличностно,
междуличностно и мир с природата;
• разширите знанията си за изграждането на мир на микро ниво в различни групи;
• научите за инструменти и механизми за поддържане на мирно съжителство на екипи и общности;
• затвърдите уменията си за ненасилствена комуникация;
• развиете увереност за прилагане на инструменти за разрешаването на конфликти в ежедневната си работа;
• подобрите уменията си за презентации, активно слушане, учене и сътрудничество в
международна и мултикултурна среда;
• участвате в обмен на идеи, добри практики, вдъхновение и споделяне на ресурси;
• планирате последващо действие, което да се проведе във вашата местна общност след завършване на курса.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Храна и настаняване по време на обучението, както и организационните разходи (допълнителна застраховка, обучителни материали и др.), ще бъдат изцяло покрити благодарение на съфинансирането от Европейският съюз.
Възстановяването на билетите за пътуване ще бъде 100% до максималната сума след получаване
на оригиналните документи. Максималното възстановяване на разходите за пътуване ще бъде според правилата на програмата Еразъм+:
• пътуване със самолет: разстояние 100-499 км до 180 евро, 500-1999 км до 275 евро,
• зелено пътуване (автобус, влак, споделяне на кола): разстояние 100-499 км до 210 евро, 500-1999 км нагоре до 320 евро – предвидена възможност само за участници от Германия и Полша.

МЕТОДИ
МетодиТЕ на работа ще се основават на принципите на ученето при възрастни, създаване на свободна от стрес и мотивираща среда, където човешкият мозък има пълния капацитет да учи.
Често ще работите в по-малки групи, за да постигнете най-добрите резултати. Всички методи ще насърчават активното участие, креативност, инициативност и отговорност към учебния
процес.

ОБУЧИТЕЛИ

Наталия Живкова (България) и Гошка Тур (Полша)

Подробна информация можете да намерите в детайлната обява за участници тук.

Обявата е отворена за кандидатстване до 29 февруари!

Успех!

Обучението е част от проекта „Peace in Diversity”, който ще се изпълнява през 2024-2025 г. от Service Civil International и съфинансиран от Европейският съюз.

————————————

ATHENA  TC2- обучение на тема “Инструменти за младежка работа и артистични методологии за работа по проблеми с джендър тематика

9 – 15 декември 2023 г.

Орвието, Италия

Нашите партньори от италианската организация Лунария набират участници за едно невероятно приключение: проект ATHENA Youth Work Tools and Artistic methodologies on Gender sensitive issues, който включва две обучения, финансирани в рамките на КД1 на програма Еразъм+ на ЕС.

ВАЖНО: Проектът е структуриран в хронологична перспектива, като по този начин, за да се осигури приемственост в методите (перформативни и образователни) и обхващането на темите, се предлага да се включат едни и същи участници и за двете обучения.

A1. TC1 – Обучение 1 с фокус върху форум театъра

A2.  TC2 –  Обучение 2 с форкус върху лабиринт театъра

Цели на ATHENA TC2:

 • да изследва обстойно техниката на лабиринт театъра
 • задълбочено разглеждане на чувствителните към пола теми
 • разработване, тестване и оценка на методи и инструменти за повишаване на осведомеността по въпросите на пола чрез техниката на лабиринт театъра

ЛОГИСТИКА:  Детайлно описание на проекта, подробности относно логистиката и повече информация за техника на форум театъра можете да намерите тук.

ДАТИ на TC2: 9 – 15 декември 2023 г. (8 декември – ден за пристигане и 16 декември ден за отпътуване)

УЧАСТНИЦИ:  активисти, младежки работници и фасилитатори с известен опит в неформалното образование, интересуващи се от чувствителни към пола въпроси (18+). Местата за български участници са три.

ДържаваОрганизация брой участници
PORTUGALAGORA’ AVEIRO3
GREECECLUB FOR UNESCO FOR PIREUS AND ISLANDS3
BULGARIACVS-Bulgaria3
FRANCELE BRUIT DE LA CONVERSATION3
SPAINBREGAL3
TURKEYSTAD3
ROMANIAUNIVERSITUR3

Не се колебайте да кандидатстате като попълните формуляра и изпратите кратка мотивация за участие на английски език до cvs.katerina@gmail.com

УСПЕХ на всички!

—————————————————

Обучителен курс на тема управление на

проекти с акцент върху социалното включване

и екологичната устойчивост

4 – 9 май 2023 г.
Рим (Италия)

(

—————————————————

ATHENA TC1  – обучение на тема “Инструменти за младежка работа и артистични методологии за работа по проблеми с джендър тематика

16 – 24 април 2023 г.

Орвието, Италия

Нашите партньори от италианската организация Лунария набират участници за едно невероятно приключение: проект ATHENA Youth Work Tools and Artistic methodologies on Gender sensitive issues, който включва две обучения, финансирани в рамките на КД1 на програма Еразъм+ на ЕС.

ВАЖНО: Проектът е структуриран в хронологична перспектива, като по този начин, за да се осигури приемственост в методите (перформативни и образователни) и обхващането на темите, се предлага да се включат едни и същи участници и за двете обучения.

A1. TC1 – Обучение 1 с фокус върху форум театъра

A2.  TC2 –  Обучение 2 с форкус върху лабиринт театъра

Цели на ATHENA TC1:

 • да изследва обстойно техниката на форум театъра
 • задълбочено разглеждане на чувствителните към пола теми
 • разработване, тестване и оценка на методи и инструменти за повишаване на осведомеността по въпросите на пола чрез техниката на форум театъра

ЛОГИСТИКА:  Детайлно описание на проекта, подробности относно логистиката и повече информация за техника на форум театъра можете да намерите тук.

ДАТИ на TC1: 17 – 23 април 2023 г. (16 април – ден за пристигане и 24 април ден за отпътуване)

УЧАСТНИЦИ:  активисти, младежки работници и фасилитатори с известен опит в неформалното образование, интересуващи се от чувствителни към пола въпроси (18+). Местата за български участници са три.

ДържаваОрганизация брой участници
PORTUGALAGORA’ AVEIRO3
GREECECLUB FOR UNESCO FOR PIREUS AND ISLANDS3
BULGARIACVS-Bulgaria3
FRANCELE BRUIT DE LA CONVERSATION3
SPAINNEXES3
TURKEYSTAD3
ROMANIAUNIVERSITUR3

Не се колебайте да кандидатстате като попълните формуляра и изпратите кратка мотивация за участие на английски език до cvs.katerina@gmail.com

Крайният срок е 10 март! УСПЕХ на всички!

—————————————————

No War Anywhere! Утопията срещу войната – международен семинар на тема “Антимилитаризъм”

Си Ви Ес – България набира участници за международен семинар посветен на темата за антимилитаризма, който ще се проведе от 16 до 22 април в Рим. Домакин на семинара ще бъде Ес Си Ай Италия, а събитието е част от проекта “No War Anywhere! Engaging youth in antimilitarist education”, реализиранм с финансовата подкрепа на Европейската младежка фондация на Съвета на Европа и програмата CERV на Европейския съюз. Семинарът има за цел да свърже 24 настоящи или бъдещи обучители и активисти за мир в отворена и подкрепяща платформа, овластяваща участниците да обменят идеи и да повишат капацитета си за планиране и реализиране на успешни местни и международни проекти срещу войната и милитаризма. Семинарът ще се основава на принципите на неформалното образование, които включват активно участие и динамика на обучителните методи.

Повече за проекта

Проектът “No War Anywhere! Engaging youth in antimilitarist education” се състои от следните фази:
– Семинар „Utopias Against War”: 16-22 април 2023 г. в Рим
– Обучителен курс „Стратегии срещу войната“: 25 юни – 2 юли 2023 г. във Виена
– Местни антимилитаристични кампании около Международния ден на мира: юли – септември 2023 г.
– Виртуален обмен около последващи проекти: септември 2023 г.
Като част от проекта ще създадем и онлайн курс и набор от инструменти, които участниците ще могат да полват при организирането на своите местни инициативи. Проектът иска да засили антимилитаристкото образование в SCI и да обедини младите хора, засегнати от милитаризма.

Цели

 1. Да се изследва темата за (анти)милитаризма, да увеличи разбирането на участнциите за системите и тяхното влияние;
 2. Да разсъждава върху и да се съберат идеи за възможностите, които предлага пацифизма и алтернативите на милитаризма;
 3. Да се изгради база от знания и система за поддръжка за бъдещи местни или виртуални
  дейности по темата.

Профил на участниците

Участниците, които търсим, трябва да:
– (в идеалния случай) са на възраст между 18-30 години;
– могат да се изразяват на английски език;
– пребивават в държава-членка на Съвета на Европа;
– потенциално могат да участва и във второто обучение „Стратегии срещу войната“ в
Виена, 25 юни – 2 юли 2023 г.;
– са/искат да станат активни в сферата на антимилитаристичното образование или антимилитаризма на местно или на международно ниво;
– искат да изградят/разширят своята международна партньорска мрежа;
– са мотивирани да представят своите идеи и да инициират проекти по темата за мира в бъдеще.

Подробна информация за програмата, логистичните детайли по пътуването и настаняването можете да намерите във файла: Обява за участие

Ако желаете да кандидатсвате, моля изпратете кратка мотивация на cvs.katerina@gmail.com и попълнете формуляра: https://forms.gle/5WbBvUtTxYZhkCJX7 до 20 февруари 2023 г.

Ако имате въпроси, моля пишете на Паулина на projects@sci.ngo.

УСПЕХ!!!


Peace Innovation Lab – call for 4 trainings in Serbia, North Macedonia and Bosna and Herzegovina

We are opening the call for participants of 4 training courses, part of the long-term project “PEACE INNOVATION LAB: YOUTH WORK EDITION”, supported by EACEA through ERASMUS +, Key Action 2.

The first training course is called “Building Bridges” and will be organized from September 25th until October 2nd in Krusevac, Serbia.

Below you will find some short info about each training course. And here is the detailed call. CALL FOR PARTICIPANTS PEACE LABDownload

To apply fill in the application form here.


BUILDING BRIDGES | Krusevac, Serbia | 25.09 – 2.10.21

Training course on peace and reconciliation in youth work dimension. Training aims to equip youth workers with deeper understanding of peace and reconciliation processes, elements and strategies. It will build competencies of youth workers to promote peace, inter-cultural and inter-religious dialog, against violence, discrimination and hate speech.

Through this training we will empower youth workers to engage in the complex topic of peacebuilding and peacekeeping, conflict transformation, anti-discrimination and intercultural learning/dialogue providing them with necessary skills, attitudes and knowledge.


CHANGE ACADEMY | Bitola, North Macedonia | 31.10 – 8.11.21

Training course on peace and reconciliation training and education in youth work field. This training aims to build capacities of youth trainers and educators in youth work field to successfully develop detailed programme and methodology, facilitate, implement and evaluate training activity with focus on peace and reconciliation topics.

TRAINING TOPICS:

 • Peacebuilding and Reconciliation
 • Stereotypes, prejudice, hate speech
 • Changing narratives and combating conflict propaganda
 • Designing a Training programme
 • Methodology in non-formal education
 • Group dynamics, motivation and participation
 • Facilitation skills
 • Culture, identity and intercultural learning
 • Peacebuilding education

ART-&-FACT | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 22.01 – 30.01.22

Training course on creative forms of reconciliation, solidarity and conflict transformation advocacy and promotion in youth work. Training aims to explore different cultural and art expressions, methods and tools with purpose to promote peacebuilding, understanding, respect, conflict resolution, diversity and raise capacity of youth workers/youth activists to employ creative advocacy and promotion in their work with young people and in community.


EUREKA EFFECT | Vlasenica, Bosnia and Herzegovina | 12.03-19.03.22

Training Course on social innovation of reconciliation process through youth work using cross-sectoral approach and different design methods. With this training we aim to build capacities and advance skills of experienced youth workers in innovating and re-designing their approaches and activities towards reconciliation and youth cooperation empowering peace building, providing deeper and more socially responsible youth work agenda.

TRAINING TOPICS:

 • Peacebuilding and Reconciliation
 • Conflict transformation on small scale
 • Active role of youth work
 • Setting up the innovation process
 • Creative process of design thinking
 • Co-creation in youth peacebuilding initiatives
 • Pitching the idea

PROFILE OF PARTICIPANTS FOR EACH TRAINING

 1. is an active member of the partner organization;
 2. has some previous experience in youth work;
 3. is able to contribute to the development of the topics of the training;
 4. will be actively involved in preparation and leading youth activities in near future;
 5. is able and ready to be involved in all the relevant activities of the project: online learning modules, residential training and follow up practice activities

ONLINE LEARNING PLATFORM

Online learning platform is online space which contains different resources, materials, training tools and methods, ideas and proposals. It has interactive character for direct communication and support, expert advice, sharing experiences, good practice examples and easy cooperation, reporting, management and teamwork. For these purposes, we will use DISCORD as our main hub space and other digital tools and storage space additionally according to the needs of the project and activities. We have a Platform Manager who will support all the activities on the platform and help partners, participants and trainers/experts to use it efficiently.

PARTICIPANTS’ RESPONSIBILITIES

 • Familiarise yourself with the platform with support of Platform Manager beforehand
 • Join the platform 10 days before the residential training
 • Participate actively in the activities on the platform and communication with the others (peers, trainers, project team)
 • Use the platform for planning and reporting their follow up practical activities

FOLLOW UP PRACTICAL ACTIVITIES

Aim of the follow up activities is to further raise capacity of the youth workers in larger scale, and provide them with the space and opportunity to put their competences gained during training courses in practice and apply them in their working environment, with young people and peers from their community and on European level. Each participant of Mobility Activities will have the responsibility, supported by their sending organisations and project coordinator to prepare and implement the practical activity according to the topic of the training they attended and the requirements of each practical activity type listed below. The project foresees the budget for these activities. Note that these costs must be justified with bills and invoices.

PARTICIPANTS’ RESPONSIBILITIES

Participants will be responsible to make need analysis, prepare content, organize practical and financial arrangements and implement their activities. They incorporate the visibility and promotion of their work and the project itself. The participants will need to document the process and, with help of their sending organisation, dully report it content-wise and budget-wise.


Семинар “Be your country”, 3-10 декември 2021, Австрия

Deconstructing culture in youth work and non-formal education

Be your country seminar from December 3rd until December 10th provides space for youth workers and staff from volunteering organisations around Europe to critically reflect about their own practices of culturalization in non-formal education programs, energizers, support and training structures and free time activities. We will guide the seminar using techniques and approaches from antidiscrimination, antiracism and critical whiteness.

Some of the questions and topics to be explored:

 • What do we personally and our organisations mean when we say „culture“? What effect does this understanding of culture have on our participants?
 • What is the role of national cultures in international youth projects – and how does this relate to nationalism, nationbuilding, pan-Europeanism and internationalism?
 • How can we deconstruct and play with the definition of „culture“ that our participants bring with them to our youth projects?
 • What non-formal education methods can we share or create that have critical or constructive approaches to culture? What can be progressive alternatives to an „international evening“ and to talking about “cultural shocks” solely from a national perspective?
 • How does the setup of Erasmus+ programs reinforce certain notions of culture in our projects?
 • How can we challenge existing cultures within our projects and our societies (e.g. patriarchy, heteronormativity, white supremacy, militarism) in order to create a culture of peace?

Participant’s profile

The project aims to gather 30 participants  (up to 2 per partner organisation). The participants will be youth workers, trainers as well as staff, activists, camp coordinators and active volunteers from volunteerig organisations. All participants selected for this project should meet the following criteria

 • be 18 years old or older
 • be able to work in English
 • be interested in the seminar topics and have a strong motivation to act as a multiplier
 • Able to attend for the full duration of the seminar
 • If somehow possible and feasible, be committed to come to the seminar without flying, and to travel instead by overland route.

Deatiled call for participants

Call for participants – Be Your CountryDownload

How to apply?

Applications should be sent to trainings@cvs-bg.org with a subject Application_Be your country_YOUR NAME. Final selection will be done by SCI Austria. Here is the application form:Application-form_Be-Your-CountryDownload

All those accepted will later receive a detailed infosheet (incl. info on how to get to the venue, how to book your travels, more info about the agenda of the project).


Обучение “5 нюанса синьо” за управление на проекти с фокус миграция – търси своите участници

„5 нюанса синьо“ е обучение, финансирано от Италианската национална агенция по програмата Еразъм +, което има за цел да предаде на участниците и партньорите дизайн умения, методи и инструменти за разработване и реализиране на местни проекти, насочени към социалното включване на мигранти, бежанци и лица, търсещи убежище. Тези проекти могат да имат различен формат:
международни доброволчески дейности, доброволчески лагери, семинари, обучения, кампании за повишаване на осведомеността, ЕКС проекти, които допринасят за социалното включване на мигранти, бежанци и лица, търсещи убежище. Тези проекти са изключително важна стъпка в интеграцията на целевата група, защото предлагат следните елементи:
– активно участие в общностите и укрепване на социалното сближаване;
– инструментариум за адекватен отговор на расистка и крайно-дясна реторика и
– преди всичко активно включване на младите хора в тези процеси.
Дати на мобилността:
1) Онлайн среща (една онлайн среща, която ще се проведе в рамките на 2 часа в средата на юли)
2) Семинарна част в Рим: 21 юли 2021 (пристигане) – 29 юли 2021 (отпътуване)
3) Последващи дейности: създаване на Наръчник (август– октомври 2021)
Място на провеждане на семинара:
Рим, Италия в “La Citt? dell’Utopia”
Участници:
21 (19 участници + 2 обучители)
Подробна информация за обучението, целите, профила на участниците и програмата можеш да намериш тук.
Допълнителни въпроси можеш да зададеш на cvs.katerina@gmail.com
Ако това е твоето обучение, моля кандидатствай като попълниш формуляра: 5 Shades of Blue – Registration Form (google.com)

Краен срок за кандидатстване 15 юни!

———————————————————————————-

 

 

 

P.R.I.M.E. – Participatory Research on Impact Measurement and Evaluation (Обучителен курс)

Холоко, Унгария

2-7 юни 2019 г.

Обучението ще събере участници от Франция, Италия, Испания, Унгария, Чехия, Холандия, Австрия, България, Финландия и Турция. По време на обучението те ще учат как да ефективно да оценяват въздействието от своите проекти и инициативи и как да повишават видимостта на резултатите от тях в медиите, пред настоящи и потенциални донори и в обществото.

Цели на обучението

Обучението ще се проведе в рамките на пет дни от експерти в областта на управлението на въздействието /impact measurement/, а участниците ще придобият умения да оценяват въздействието на социалните си проекти. По-конкретно участниците в проекта ще:

 • разгледат междукултурните аспекти на международната доброволческа служба, както и на концепцията за социалното включване
 • придобият компетенции, свързани с качествената методология на социалните проучвания, като например събиране на данни от анкета, интервюта, наблюдения, както и интерпретиране и оценка на резултати
 • придобият знания за това как да провеждат теренни изследвания, както и изследвания по време на международните доброволчески проекти, в които участват
 • се научат как да представят информацията, резултатите и въздействието на техните проекти, с помощта на различни медии и публикации.

Методологията, която ще се използва по време на обучението, е неформалното учене, като комбинация от групова и индивидуална работа, практически упражнения, дебрифинг сесии и оценка.

Финансови условия

Разходите по обучението в Унгария (вкл. храна, пътни разходи, настаняване) се покриват от проекта.

Пътните разходи на участниците от България ще бъдат възстановени в размер до 275 евро.

Участниците от България трябва да заплатят и такса за участие от 20 евро на организаторите.

Как да кандидатстваш?

Ако тази възможност ти допада, моля попълни апликационната форма, която можеш да намериш на линка: the application form

Подробна информация на английски език за обучението може да намериш тук:

Prime CALL for Participants

Контакт

Ако имаш някакви въпроси, не се колебай да ни пишеш на  trainings@cvs-bg.org.

Успех!


Обучение “Неформални методи за работа с мигранти”

Обща информация за проекта

“Неформални методи за работа с мигранти” е 10-дневен семинар, който ще се проведе в Болдещи-Скаени, Румъния, от 24 май до 4 юни.
Семинарът ще събере участници от България, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Турция.
Проектът ще се фокусира върху предоставянето на участниците на някои знания и умения за подпомагане на по-добрата интеграция на имигрантите и бежанците в собствените им страни.
„Неформални инструменти за младежки работници в имиграцията“ се организира от D.G.T. асоциация.

Тук можете да прочетете повече информация.

Профил на участниците

Всички участници в този проект трябва да отговарят на следните критерии:

– имате навършени 18 или повече години
– имате голям интерес към социалната интеграция на мигранти и бежанци
– можете свободно да общувате на английски език

С предимство ще бъдат младежки работници, които са ангажирани със социални образователни и културни доброволчески дейности, както с желание и опит в работата с мигранти и бежанци.

Финансови условия

Всички основни разходи на програмата в Румъния (включително храна, пътни разходи, настаняване и обучение) ще бъдат покрити по проекта, който е финансиран по програма „Еразъм +“.

Максималните пътни разходи за участниците от България са 180 € , като ние препоръчваме да се използва щадящ за околнта среда транспорт, например автобус.

Кандидатстване

Ако смятате, че тази възможност е за вас, молим да попълните формуляра за кандидатстване .
Крайният срок за кандидатстване е 04.04.2019г.

Ако имате въпроси относно проекта и вашата кандидатура, не се колебайте да се свържете с нас на trainings@cvs-bg.org.

Очакваме вашето заявление!


Infopack ALEM4

Семинар “EVS Turn Оn”

5-12 Октомври 2017 г. | Алгарве, Португалия

Другото ни предложение е събитие, което отново е свързано с ЕДС. Целта му е да създаде пространство, в което младежки работници и доброволци (25 участника), които са част от подкрепящите системи на един ЕДС проект могат да се срещнат и заедно да дискутират, споделят, изпробват и да се учат как да имплементираткачествени ЕДС проекти.

Целевата група участници са хора, които професионално или доброволно имат или ще имат подкрепяща роля при провеждането на ЕДС проекти включително координатори (отговорници за проекти), ментори, супервайзори (тютори/хора, подкрепящи изпълнението на задачите).

Участниците трябва да имат поне основни познания за ЕДС, философията, правилата и мотивацията да бъдеш или да се занимаваш с ЕДС. Трябва да имат желание да участват на 100 % в програмата (и на обучението и на семинара) и да са активни при провеждането на дейностите, както и след това (дългосрочна оценка и обратна връзка).

Целите на семинара са:
 • създаване на възможност за обмен на практики, идеи, процедури, истории, свързани с ЕДС
 • създаване на онлайн книжка с успешни истории, които да популяризират ЕДС проекти, но и да вдъхновяват за бъдещи качествени проекти
 • учене от връстници и в група сред участниците
 • установяване на нови партньорства в рамките на ЕДС
 • овластяване чрез анализ на възможностите, които EДС дава в рамките на учене и доброволческа служба.

Как ще бъдат постигнати те може да ти подскаже предварителната програма:Seminar EVS Turn On program draft

Настаняването и храната на участниците са покрити. Пътните разходи се възстановяват до 360 евро след представяне на оригиналните билети.

Ако имаш въпроси, може да пишеш на Наталия Живкова на longterm@cvs-bg.org или Carlos Reis на carlos.reis@ecos.pt.

Повече информация за този семинар и линк към формуляра за кандидатстване можеш да намериш тук, а ние познавайки партниращата организация и екипа от обучители, можем да ви обещаем едно преживяване, от което да си тръгнеш по-знаещи, можещи и вдъхновени!

Кандидатствай  до 14 август и очаквай резултатите от селекцията до 23 август!

УСПЕХ!

___________________________________________________________________________________________________

Обучение за пермакултурен дизайн

Permaculture as a path to peace –  3PEAS

18-29 октомври, Хърватска

От 18 до 29 октомври ще се проведе обучение “Permaculture as a path to peace –  3PEAS“, курс за пермакултурен дизайн, в образователен център (рециклирана ферма) във Вукомерич, Хърватска. Датите са 18-29 октомври, като участниците се очаква да пристигнат на 17-ти и да отпътуват на 30 октомври. Такасата за участие в целия курс е 60 евро, като храна, настаняване и пътни разходи при използване на екологични средства за транспорт са покрити.

Picture2

Какво е пермакултура?

Пермакултурата е основана през 70-те години на 20 в. от Бил Молисън, австралийски еколог и преподавател в Тасманийския университет.

“Пермакултура е филосифия, която се основава на идеята да работим заедно с природата, отколкото срещу нея; на продължителното и задълбочено наблюдение отколкото на продължителни и безсмислени усилия; на изучаване на растенията и животните във всичките им функционалности, отколкото на разглеждането им като система, произвеждаща един-единствен продукт.”

Бил Молисън.

Пермакултурата обединява земя, ресурси, хора и околна среда чрез синергии, които са от полза за всеки от участниците и които наподобяват разнообразните природни системи, където няма ненужни отпадъци. Пермакултурата изучава и прилага цялостни решения, които са приложими, както в селска, така и в градска среда и в различни размери.

Какво е Курс по пермакултурен дизайн (Permaculture Design Course PDC)?

Курсът включва 72 обучителни часа, в края на които участниците получават международно признат сертификат. Обучението е въведение в пермакултурния дизайн, така както е заложено от съоснователя на движението Бил Молисън. В курса се изучават разнообразни устойчиви живи системи за различни терен и климат. Той включва пермакултурни принципи, дизайн на дома и конструкции, спестяване и генериране на енергия, разглежда социалните и икономически структури, които подкрепят култура на грижа за природата и нейните обитатели.

Picture1

За кого е този курс?

 • активни доброволци на Си Ви Ес – България
 • заинтересувани от пермакултура, но
 • и с интерес към неформалното образование и желание да допринесат към създаването на един справедлив свят
 • мотивирани да организират последващи дейности на мястно ниво – доброволчески лагери, работилници, обучения и т.н.)
 • готови да напуснат комфортната си зона и да споделят пространство за живеене с още 24 души.
 • с желание да споделят ежедневни задължения по грижите за къщата, почистване и т.н.
 • решени да пътуват с природосъобразни средства за транспорт и да ядат веган и вегетарианска храна в грижа за природата
 • НЕ се интересуват от просто още едно обучение, пътуване до Хърватска, допълване на CV и подобни.

Повече за пермакултурата, за темите, които обучението ще покрие, за образователния център и за организаторите от GAIA Kosovo, може да прочетете в обявата за курса.

Ако усещате, че това обучение е точно като за вас, чувсвате се мотивирани да участвате и да организирате последващи дейности, попълнете формата за кандидатстване и я изпратете на cvs.katerina@gmail.com до 21 септември.

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Семинар

“100 Voix – migration & screen printing”

9-16 октомври 2017 г. | близо до Рен, Франция

Cover pic

Каква е ситуацията с миграцията в Европа? Как можем да използваме изкуството и неформалното обучение, за да помогнем на млади мигранти, бежанци и хора търсещи убежище да се интегрират в местните общности? Коя е най-подходящата форма за обмяна на подобен опит и сътрудничество на международно ниво? Семинарът “100 voix – migration & screen printing” във Франция цели да отговори на тези и още въпроси. За 8 дни той ще събере участници от участници от Италия, Португалия, Естония, Турция и България, които активно работят с млади бежанци и хора търсещи убежище и които ще споделят опита и знанията си в международната група.

Настаняването и храната на участниците са покрити. Пътните разходи се възстановяват до 360 евро след представяне на оригиналните билети. Повече информация за семинара и формуляра за кандидатстване можеш да намериш тук: 100 voix infopack. Попълненият формуляр следва да изпратиш до volunteers@cvs-bg.org най-късно до 1 септември. Резултатите от селекцията можеш да очакваш до 10 септември.

___________________________________________________________________________________________________

iINTERACT & iLEARN обучение в Армения

Poster - iINTERACT & iLEARN
 
Търсят се участници за международно обучение за начинаещи обучители, младежки работници и лидери. Участниците ще разберат повече за груповата динамика, ролите в група и ще подобрят уменията си да презентират, да водят дискусии и не само.

Кога: 18-26 септември 2017
Къде: Дилиджан, Армения
Срок за кандидатстване: до 15-ти юли

За повече информация и кандидатстване вижте: https://goo.gl/UVAs9E
 

___________________________________________________________________________________________________

Проект EVS Turn On

 
Си Ви Ес – България си партнира с португалската организация ECOS – Cooperativa de Educao, Cooperaco e Desenvolvimento за провеждането на две последователни ЕДС събития за повишаване на качеството на ЕДС проектите. Целта е да се създаде възможност за хората, подкрепящи изпълнението на проекти по Европейска доброволческа служба, да изследват, споделят, практикуват и да се учат как да изпълняват качествени ЕДС проекти, като използват пълния потенциал от възможности.
 
Проектът включва две взаимодопълващи се дейности (обучителен курс и семинар), насочени към качественото управление на ЕДС проекти и с фокус върху подкрепата за ЕДС доброволците. Препоръчително е участниците да могат да вземат участие и в двете дейности.

14479746_1078869812162570_429132870159960626_n

Обучение – 19-26 юни, Faro, Португалия

Целта на обучението е да развие уменията на координатори, супервайзори и ментори (хората, подкрепящи провеждането на ЕДС), как да подобрят процеса на учене и придобиване на опит на лично, организационно и общностно ниво по време на всички етапи от един ЕДС проект.
Обучителните цели на курса са да:
 • се задълбочат познанията на принципите на неформално, информално учене, adult learning, accelerated learning, самонасочено учене
 • се разберат по-доре обучителните измерения на ЕДС проектите и тяхното въздействие върху всички стейкхолдъри
 • се развият необходимите умения за подкрепа на индивидуалния обучителен процес
 • се усвоят инструменти за подкрепа на обучението на различни нива
 • се възприеме всеобхватен поглед към стиловете на учене и тяхното значение при разработването на обучителни планове
 • се увеличи качеството при използване на Youthpass като инструмент за подкрепа на ученето по време на ЕДС
 

Семинар – 5-12 октомври 2017, Silves, Португалия

Семинарът ще предостави пространство за обмен на добри практики, успешни истории, обучителен опит на организациите, които работят с ЕДС доброволци. Споделянето на успешни истории и показването на въздействието, което проектите са постигнали, цели да вдъхнови основните действащи лица за ЕДС проекти, както и да доведе до подобряване на качеството на обучение на бъдещи еДС проекти.
Целите на семинара са:
 • създаване на възможност за обмен на практики, идеи, процедури, истории, свързани с ЕДС
 • създаване на онлайн книжка с успешни истории, които да популяризират ЕДС проекти, но и да вдъхновяват за бъдещи качествени проекти
 • учене от връстници и в група сред участниците
 • установяване на нови партньорства в рамките на ЕДС
 • овластяване чрез анализ на възможностите, които еДС дава в рамките на учене и доброволческа служба.
 
Целевата група участници са хора, които професионално или доброволно имат или ще имат подкрепяща роля при провеждането на ЕДС проекти включително координатори (отговорници за проекти), ментори, супервайзори (тютори/хора, подкрепящи изпълнението на задачите).

Участниците трябва да имат поне основни познания за ЕДС, философията, правилата и мотивацията да бъдеш или да се занимаваш с ЕДС. Трябва да имат желание да участват на 100 % в програмата (и на обучението и на семинара) и да са активни при провеждането на дейностите, както и след това (дългосрочна оценка и обратна връзка).

Настаняването и храната на участниците са покрити. Пътните разходи се възстановяват до 360 евро след представяне на оригиналните билети.

Кандидатстването се случва тук, а крайният срок е 3 юни (включително).

Ако имаш въпроси, може да пишеш на Наталия Живкова на longterm@cvs-bg.org или Carlos Reis на carlos.reis@ecos.pt.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Семинар

One Step Forward, One Step Back

8-14 май 2017 /Нови Сад, Сърбия/


People Walking Railway Rail Road Walk EmployeesНашата партньорска организация Ви Си Ви Сърбия /VCV Serbia/ организира семинар в рамката на проекта PATH: Peace Activism through Lessons from History of Forced Migration, който ще събере на едно място 25 младежки работника, активисти, , както и доброволци, интересуващи се или включени в работа с бежанци. Участници от повече от 7 страни ще се съберат за 7 дни, за да учат, споделят, подлагат на изпитание, създават и променят.

path logo

По време на семинара, участниците ще:

 • научат повече за и ще анализират ситуацията на Европа и Европейския съюз днес, имайки предвид бежанската криза, с фокус върху правната рамка, човешките права и основни ценности
 • дискутират вече съществуващите инициативи, които са в подкрепа на бежанците и емигрантите по Балканския маршрут
 • научат повече за войната в бивша Югославия, принудителната миграция и предизвикателставата по време и след войната
 • научат повече за движението за съпротива и мир през 90-те години
 • дискутират ролята на Ес Си Ай в миналото и днес
 • организират публично събитие – жива библиотека със съвременици на събитията, които е трябвало неохотно да напуснат домовете си
 • създадат видео и съберат материали за финалната изложба в България през 2018 върху уроците от миналото с фокус върху личните истории и паметта.

Такса за участие и разходи за пътуване

Разходите за храна и настаняване по време на семинара се покриват изцяло. Разходи за път до 150 евро се възстановяват, при спазване на условията ни (моля, прочетете TravelpolicyforthePATHproject).

Повече за PATH

Подробна информация за проекта и събитията около него можете да намерите тук.

Краен срок за кандидатстване: 5 април 2017

Вижте пълната информация за семинара: CAll for participants One Step Forward One Step Back

Ако искате да кандидатствате, изпратете кратко мотивационно писмо до cvs.katerina@gmail.com (Катерина Стоянова) с тема PATH Seminar_[Вашето име] и попълнете онлайн формуляра за участие до 5 април.

 

 europe for citizens

 

 

_____________________________

Семинар

Learn and Get Inspired from the Past

10-15 March 2017

Alt Empordа, Catalonia, Spain

path logo

За семинара

“Learn and get inspired from the past’ е международен семинар, който се организира в рамките на два проекта, които подпомагат работата на Ес Си Ай в областта на бежанците:

 • PATH – Peace activism through lessons from history of forced migration and
 • A Route to connect: youngsters crossing borders for a better Europe.

Семинарът ще се проведе в Alt Empordа, Catalonia, важно място на границата между Испания и Франция, където през януари и февруари 1939 се случва “la retirada” – 500 000 души прекосяват границата, за да избягат от Испанската гражданска война, след като войниците на Франко са превзели Барселона. Участниците ще проследят пътя на бежанците и ще се запознаят с исторически места, сред които Exile Memorial Museum (MUME). В тази връзка участниците в семинара ще изследват (други) примери за дейности на Ес Си Ай, свързани с бежанци (в миналото и в днешно време).

 hqdefault  Retirada-le_perthus1

Основната цел на семинара е разпознаването на паметта към миналото, като силен инструмент за осъзнаване на настоящето и мобилизиране на активизъм и солидарност в рамките на настоящата ситуация. Друг важен момент от семинара ще бъде повишаването на осъзнатостта отнсно ситуацията с бежанците и основните елементи, свързани с произхода на конфликтите, миграционни потоци и пътища, законова рамка, дестинации и нови посрещащи страни. Участниците ще има достъп до медии, за да съберат важна информация и истории от миналото, които могат д апослужат като вдъхновение за работа в днешно време. Тези медийни продукти ще допринесат за финалното видео и възпоменателна изложба на проекта.

982394La_viv__ncia_de_l___exili

Цели

 • да се повишиви осъзнатостта относно условията, в които преживяват бежанците по пътя им към и в Европа с фокус върху миналото
 • да се разпространят историите на бежанците
 • да активизира младежите да се превърнат в актьори за социална промяна, вдъхновени от по-възрастните поколения активисти, които се борят да оформят обществото така, както те искат то да изглежда чрез използването на примери от миналото.
 • Специфични цели
 • да се научи как принудителната миграция има своите корени в миналото и каква това се отразява на настоящата ситуация в Европа
 • да се изследва каква е била ролята на Ес Си Ай за подкрепа на засегнатите хора, като начин за вдъхновение на младежите днес
 • да се обсъди настоящия въпрос за бежанците в Европа и ефекта върху местните хора
 • да постави подходяща рамка и да формира насоки/материали, които да бъдат изпозлвани за бъдещи дейности в Ес Си Ай (обучително посещение по Балканския маршрут, кампанията Building Bridges)
 • да се изследва идеята за социално включване в неговия исторически контекст и да се направи сравнение между младежка и доброволческа работа тогава и сега.

774395Consideraci___General_de_l___exili

Целева група

Семинарът цели да вдъхнови млади бежанци, младежи и младежки работници, които имат опит или желание да работят с бежанци, като направи връзката между миналото, настоящето и може би близкото бъдеще. Участникът в семинара:

 • се интересува и/или активно работи с бежанци
 • се интересува от историята на Испанската гражданска война
 • се интересува и/или има опит в работата с медии
 • е мотивиран да събере и разпространи силмни истории
 • е мотивиран да популяризира темата
 • има желание да бъде активен фактор за промяна всред местния контекст, но не само.

Ако искате да кандидатствате, изпратете кратко мотивационно писмо до cvs.katerina@gmail.com (Катерина Стоянова) с тема PATH Seminar_[Вашето име] и попълнете онлайн формуляра за участие до 12 февруари.

EPSON scanner Image

Дати за пътуване

Предвижда се всички участници да се пристигнат в петък, 10 март 2017 преди 14:00 ч. Отпътуването се планира да е в сряда, 15 март след 16:00 ч. За доброто протичане на проекта е важно да пристигнете преди и да си тръгнете след посочените времена.

Такса за участие и разходи за пътуване

Разходите за храна и настаняване по време на семинара се покриват изцяло. Разходи за път до 180 евро се възстановяват, при спазване на условията ни (моля, прочетете политиката за пътуванията).

Повече за PATH и планираните събития (включително и в България) може да научите тук или от прикачения файл.

europe for citizens

________________________________________________

 Обучение за обучители “Patchworks of Education”

Сремски Карловци, Сърбия /8-16 ноември 2016/

New pic_2

 Си Ви Ес България търси 1 участник за обучение за обучители с методите на неформалното образование “Patchworks of Education”, което ще се проведе между 8ми и 16ти ноември 2016 в Сремски Карловци, Сърбия. Обучението цели да повиши качеството на активности използващи методите на неформалното образование, като развие у младежките работници компетенциите да подготвят и провеждат уъркшопи, обучения, семинари и подобни активности с младежи на локално и интернационално ниво.

 В ТОВА ОБУЧЕНИЕ ТИ:

 • ще придобиеш практически умения за успешното подготвяне и провеждане на активности с методиката на неформалното образование;
 • ще развиеш компетенциите си да планираш, провеждаш и оценяваш обучителни активности от неформалното образование в своята организация и на международно ниво;
 • ще развиеш уменията си да работиш индивидуално, както и в екип като презентатор, фасилитатор и обучител;
 • ще научиш за основните елементи на неформалното образование, различните стилове и подходи в ученето;
 • ще изследваш различните методологии и стилове в неформалното образование;
 • ще дискутираш етичните, професионални и социални аспекти на работата като обучител;
 • ще се научиш да насочваш и фасилитираш различни процеси (групови, междукултурни, включващи) в контекста на неформалното образование;
 • ще упражниш придобитите умения;
 • ще подобриш уменията си за общуване и управление на ресурси;
 • ще споделиш вече натрупаните отпреди знания и опит с останалите;
 • ще получиш необходимата подкрепа за личното и професионалното си развитие от своите обучители;
 • ще получиш подкрепа за участието си в последващите активности по проекта “Practical Guide Through YOUth Work“ (повече информация по-долу).

 ТИ СИ МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК / ДОБРОВОЛЕЦ, РАБОТЕЩ С МЛАДЕЖИ, КОЙТО:

 1. е активен в Си Ви Ес България или друга неправителствена организация;
 2. ще бъде активно въвлечен в подготовката и провеждането на активности в близко бъдеще;
 3. е нов във сферата и има желание да развие своите умения, да повиши капацитета  си и да придобие необходимите компетенции за работа с млади хора на локално, национално и интернационално ниво;
 4. е способен и готов да сподели наученото от това обучение в организацията/общността си и да се ангажира с последващите дейности планирани по проекта “Practical Guide Through YOUth Work”.

 ПРАКТИЧЕСКИ АПЕКТИ:

Настаняване:

Участниците  ще бъдат настанени в младежки обучителен хостел в красивия град Сремски Карловци, Сърбия. Организаторите ще предоставят три хранения дневно и две почивки за кафе през деня. Избраният участник ще получи инфо-пакет с повече детайли и полезна информация за всички практически въпроси, свързани с това обучение.

 Пътуване:

 • 100% от пътните разходи ще бъдат възстановени САМО за най-евтиния вид транспорт (до максимален размер от 150 евро);
 • Пътните разходи ще бъдат възстановени от Си Ви Ес България само след като участникът ни е предоставил ВСИЧКИ ОРИГИНАЛНИ БИЛЕТИ и необходими документи;
 • Планът как и кога да се пътува към обучението и обратно ТРЯБВА предварително да е съгласуван с организаторите преди закупуването на билети.
 • Участниците трябва да запазят всички документи свързани с пътуването (билети, касови бележки, фактури към туристически агенции), тъй като организаторите ще могат да възстановят направените разходи само на база на представените документи.

 АНГАЖИМЕНТ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОЕКТА Practical Guide Through YOUth Work“:

Обучението е част от дългосрочния проект “Practical Guide Through YOUth Work“, който цели да увеличи уменията и знанията на младежките работници и лидери. В тази рамка е планирано избраният участник след обучението от своя страна да проведе двудневен тренинг на младежки работници и доброволци от Си Ви Ес-България и други организации. Този тренинг ще бъде съобразен със знанията и компетенциите на участника, както и нуждите на Си Ви Ес-България, като през целия процес на подготовка и провеждане участникът ще има подкрепата и съдействието на ментор от организацията.

Този тренинг цели от една страна да даде възможност на участника да приложи наученото от обучението на локално ниво и от друга да повиши знанията и уменията на местните младежки работници и доброволци.

Ако това описание те заинтригува и смяташ, че това обучение е точно за теб, попълни формуляра за кандидатсване и го изпрати на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 14ти октомври! На същия имейл можеш да се пишеш, ако имаш допълнителни въпроси.

________________________________________________

Обучение-семинар

„Културата, медията, религията и националната идентичност в младежката работа“

Таванкут, Сърбия /1ви до 10ти ноември 2016/

Си Ви Ес-България търси 2-ма участници, които да изпрати на обучение-семинар „Културата, медията, религията и националната идентичност в младежката работа“, което ще се проведе от 1ви до 10ти ноември в Таванкут, Сърбия. То е организирано от Центъра за доброволци Войводина и ще събере 25 младежки работници, активисти и доброволци, които работят с млади хора. Участниците, идващи от 8 държави ще се съберат за 10 дена, за да се обучават, споделят опит, предизвикват един друг, създават и променят.  

balkan

Основните теми на обучението ще са:

·         Социалното изключване на младите, безработицата и национализмът; индивидуална и колективна идентичност;

 •  Ролята на институциите във включването/изключването чрез тяхното влияние върху идентичността на младите хора;
 • Балканска митология; балканските стереотипи и как да ги използваме творчески;
 • Включване, денационализация и социална сплотеност чрез творчество и изкуство;
 • Еразъм+, обучение и признаване на неформалното обучение;
 • Youthpass.

Центърът за доброволци Войводина е провел изследване през май и юни 2016 за възприятието на младите за митовете и как те влияят върху вярванията им. Резултатите от проучването ще са отправната точка за създаването на методите, които ще се приложат на обучението. Основният фокус ще е върху поставянето под въпрос на вярванията и създаване на критично мислене. Резултатите от проучването ще бъдат представени по време на семинара.

 

Програмата ще бъде разделена на 4 основни части:

 1. Тийм билдинг, споделяне на очаквания, опит, резултатите от проучването и обменяне на информация, каква е ситуацията с младежката безработица, включване и национализъм сред младите хора в различните страни; 
 2. Учене; идентичност, нейното формиране и различни пластове; влиянието на различните институции върху нея (медии, култура религия);
 3. Задълбочаване в балканската култура, митология, религии и стереотипи; 
 4. Създаване на нови методики за работа с младежи на тема национализъм и идентичност.

 

Практически аспекти:

Настаняването и храната са изцяло покрити от проекта. Храната ще е веганска с опция за вегетарианска, сезонна и домашна, доколкото е възможно.

Пътните разходи ще бъдат възстановени  на 100% за участниците, които ползват автобус, влак или автомобил и на 60% от участниците, които пътуват със самолет, но молбата от организаторите е да се използва транспорт, щадящ околната среда.

Ако искате да участвате, моля свалете формата за кандидатстване: application-form-BMB, попълнете я и я изпратете на volunteers@cvsbg.org не по-късно от 30-ти септември (може да се консултирате с нас за въпросите във формата за кандидатстване относно „вашата организация“).

Това обучение ще бъде последвано от два свързани с него младежки обмена. При подбора на участници в обучението, ще дадем предимство на тези, които имат желание да са лидери на един от тези обмени. Моля, уточнете в имейла, който изпратите до нас, в кой от двата младежки обмена, описани по-долу бихте  искали да се включите:

 1.  Младежки обмен, който ще се проведе в Сърбия от 13.03.2017 до 23.03.2017, с участници от Косово, Германия, България, Македония и Гърция.
 2.  Младежки обмен, който ще се проведе в Косово от 05.08.2017 до 15.08.2017, отново с участници от Косово, Германия, България, Македония и Гърция.

________________________________________________

 

Набиране на участници за

Обучение за управление на доброволци

“Vol. 0.1.”

Дати: 10/06 – 18/06/2016

Организатор и домакин: South East European Youth Network

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Власеница, Босна и Херцеговина

ПРИСТИГАНЕ: 10.06.2016 до 20ч

ТРЪГВАНЕ: 18/06/2016 Работни дни: 7

Вид на дейността: Международно обучение

Методология: интеракция, ангажиране, неформални методи на обучение

Работен език: английски

Поети разходи: настаняване, храна и кафе-паузи

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 25-ти май 2016

Пътни разходи: 100% от пътните разходи до 180 евро се възстановяват след края на обучението

Целта на обучението е да осигури младежки работници с умения и инструменти за осъществяване на високо качествена, ефективна система за управление на доброволци и повишаване на техните умения за създаване на свои собствени местни / международни / дългосрочни доброволчески програми с млади хора. Това обучение цели да се увеличи социалните умения и личностното развитие на участниците и да повиши осведомеността за важността и ценностите на доброволчеството.

По време на обучението ще:

 • Добиете компетенции, необходими за успешното управление на доброволци от доброволци в проекти, дейности и всекидневния живот на организации на местно и международно ниво;
 • Ревизиране на вашите мнения и нагласи към доброволчеството;
 • Да научите повече за положителната промяна в местните общности и какво можете да направите за тях;
 • Да научите как да се подобри доброволческата система и условия на доброволци в доброволчески проекти и дейности;
 • Да добиете опит да ги насочвате как да работят в различни екипи;
 • Научите как да управлявате доброволци във връзка с човешките ресурси и какво е динамична група
 • Как да им помагате да разширяват и споделят своите знания и чувство на междукултурния диалог;
 • Подобряване на комуникацията, управлението на конфликти и управление на ресурсите;
 • Да споделите вашето предишно знания и опит с другите;
 • Да вземете нужната подкрепа в личностно и професионално развитие от вашите преподаватели;
 • Получаване на поддръжка за допълнителни вашите последващи дейности в рамките на проекта “Практическо ръководство Чрез работата с младите хора”;
 • Да научите много повече неща, и, разбира се, да се забавлявате

Вие сте младежки работник, който:

1. е активен в изпращащата организация;

2. ще се включи активно в подготовката и водещи дейности в близко бъдеще;

3. е нов в тази област с желание да развие своите умения, да повиши капацитета си и да получи  необходимите умения за работа с млади хора на местно, национално и международно ниво;

4. способен и готов да прилага ефектите на този курс на обучение в изпращащата организация / общност и ангажиран с целия процес на дългосрочния проект  “Practical Guide Through Youth Work”.

Ако предложението  ви е заинтересувало, моля попълнете формата за кандидатстване.  до 25 май.

Контакт за допълнителни въпроси:  annadekap@gmail.com

Селекцията ще се извърши до 30 май.

Очакваме вашите кандидатури!

 

________________________________________________

Обучение

“Quality volunteering projects

for nature conservation in rural areas”

25-ти юни – 3-ти юли, 2016

Пейа, Косовo

Kosovo TC

Скъпи доброволци, активисти и обучители! Представяме ви 9-дневно обучение с фокус върху опазването на природата и доброволчески и младежки проекти в селски и аграрни местности. Обучението ще се проведе в град Пейа, разположен в западната част на Косово и заобиколен от планините Ругова.

Проектът се съсредоточава върху три основни теми:

–          Опазване на природата – теория и практика.

–          Инициативи за доброволчески и младежки програми за опазване на прородата.

–          Връщане към природата чрез духовна екология (събуждане на сетивата и екологичния „аз“).

Целите на обучението са:

– Подобряване , създаване и експериментиране с нови и иновативни инструменти

за организиране на младежки проекти и специфични дейности в рамките на проекти в

пряко сътрудничество със селските общности

– Укрепване на партньорството между инициаторите и други организации, активни в областта на опазването на природата чрез младежта и доброволната работа,

Настаняването и храната се поемат от организацията. Храната по време на обучението ще бъде „веган“ тип, с опция за вегетарианство, сезонна и домашна според възможностите.

Разходите за транспорт се възстановяват до 100% за участници, пътували с наземен транспорт, и до 60% за полети. Напомняме, че трябва да планирате пътуванията си по възможно най-балгоприятния за планетата начин.

Ако искаш да вземеш участие в обучението и:

• владееш английски език и нямаш против да се обучаваш и общуваш на него;

• имаш възможност да се включиш в цялото обучение;

• проявяваш интерес към доброволческите лагери на SCI и други подобни доброволчески проекти и имаш намерение да участваш в тях като лидер или координатор;

• имаш желание да споделиш наученото от обучението и си отговорна личност,

Кандидатствай като попълниш този формуляр до 13-ти май и го изпратиш на Сара на volunteers@cvs-bg.org. Ще бъдат избрани трима участници.

_________________________________

 

Kакво ново?

Обучение

“Youth.Inc: Developing Inclusive Youth Policies”

 

3-10 юли 2015, Кампобасо, Италия

inclusion


Обучението ще събере екип от мотивирaни учaстници от Белгия, Бългaрия, Холaндия, Великобритaния, Румъния, Мaкедония и Турция, които ще се съсредоточ върху проблемите нa социaлното включвaне. Рaботният език е aнглийски, a учaстниците следвa дa сa:

 • Млaдежки рaботници или лидери, които рaботят с хорa в нерaвностойно положение
 • Млaдежки лидери в нерaвностойно положение
 • Учaстници, които сa мотивирaни дa рaзвият компетенциите си зa рaзрaботвaне нa социaлни политики или процедури зa лобирaне и искaт дa споделят опитa си
 • Учaстници, които имaт опит в рaботa с млaдежи, оргaнизирaнето нa инициaтиви и проекти
 • Учaстници, които сa нa възрaст между 18 и 35 години

Рaзгледaйте подробното описaние нa обучението във фaйлa по-долу и aко товa е вaшето обучение – изпрaтете крaткa мотивaция нa aнглийски нa cvs.katerina@gmail.com и попълнете онлaйн формaтa: http://goo.gl/CMqgvV

Крaен срок 12 юни!!!

Call for Participants_Youth Inc

__________________________

Обучение “It’s all in the Game”

19-25 юли 2015, Латвия

poster Its all in the gameОбучение е насочено към младежки работници, които проявяват интерес към подкрепа ученето и развитието на младите хора. По време на обучението ще се изпробват различни методи, инструменти и игри, чрез които могат да се развият 8-те ключови компетенции, които са част от Youthpass (http://youthpass.eu/) сертификата.

Ако проявявате интерес, разгледайте детайлите и условията в инфопакета за обучението.

Itsall_inthe_game_infopack_1

Срокът за кандидатстване е удължен до  12 юни, кандидатствайте чрез онлайн апликационна форма, която можете да намерите тук

Ако имате въпроси, не се колебайте да ги зададете на Наталия на longterm@cvs-bg.org
УСПЕХ!

__________________________

Change is a chance! Upgrade your skills and help Europe(ans) grow

31 май – 7 юни 2015

Aнтверп, Белгия

totТи си обучител, който иска да повиши своята квалификация, да обмени опит с колеги от други европейски страни или да почерпи идеи за нови методи и инструменти на фасилитиране? Тогава това обучение би било идеална стъпка напред за теб.

Повече информация за условията и самото обучение можете да намерите във файла по-долу. Формулярът за кандидатстване може да попълните тук и едновременно с това изпратиш кратка мотивация cvs.kаterinа@gmаil.com до 20 май!

ToT call for participants extended deadline

______________________________________________________________________________________________________

 Cross the threshold and play the complexity: emotions for use

23 – 31 Mай 2015
Орвието, Италия

mаskЦелта на това обучение е да предостави на младежките работници, обучители и активисти, които работят или планират да работят с деца, младежи или възрастни, които са в риск от социално изключване, иновативни методи за справяне със случаи на социално изключване. Подходящите участници са работещите с мигранти и бежанци, с младежи от малки или труднодостъпни населени места и други.

Обучението ще се фокусира върху сесии посветени на:

– опознаване на участниците и обмяна на добри практики
– имиграция и емиграция
– ненасилствена комуникация и управление на конфликти
– споделяне на работни методи от конкретния контекст на държавите-участници
– театър и театрални практики
– Театър на потиснатите (Theatre of the Oppressed) и Форум театър (Forum Theаtre)

Повече информация за условията и самото обучение можете да намерите по-долу. Формулярът за кандидатстване може да попълните и изпратите на cvs.kаterinа@gmаil.com до 18 май!

 infosheetTC

Application Form TC – Cross the threshold and play the complexity

_____________________________________________________________

Youth transforming conflicts: non-violence needs new media

 

25.05.2015 – 02.06.2015
Рим, Италия

 mediа

Обучението ще събере 16 участника, които биха искали да научат повече за ненасилствената трансформация на конфликти със специален фокус върху медийния активизъм като инструмент за промяна на обществените нагласи.

Сесиите, които ще включва обучението са:

 • конфликтите в Европа и страни извън континента – трaнснационални конфликти и конфликти в обществата
 • групова динамика
 • ненасилствена комуникация
 • добри практики в страните-участнички за ненасилствено разрешаване на конфликти, кампании, акции и поведение
 • нови медии и тяхното влияние

Повече информация може за условията и самото обучение можете да намерите тук. Формулярът за кандидатстване може да попълните и изпратите на cvs.kаterinа@gmаil.com до 18 май!

Application form – Training a_Youth transforming conflicts_ non-violence needs new media_

Успех!

____________________________________________________________

Работна група SAVA и SCI-D ви кани да участвате в:

Climate Change & Sustainability Training

23.05 – 31.05.2015 в Берлин

Постер траининг Берлин

Изменението на климата е един от най-сериозните екологични проблеми, пред които е изправен нашият свят.  Темата е наболяла и докосва всеки по различен начин:  това предизвиква и част от несправедливостта, че тези, които са най-малко отговорни за това са тези, които най-често трябва да се справят с явлението и да се борят с последиците.
Дори и изменението на климата да е само понякога във фокуса на внимание от страна на медиите и често липсващо от дневните новини, то  все още продължава.

Организации и активисти на SCI (Service Civil International) работят за новoто климатично устойчиво бъдеще, без изкопаеми горива. Вече раполагаме с многобройни примери за взети мерки за подкрепа и за повлияните общности, носещи реална промяна. Затова е още по-важно да се помни изменението на климата и да се обсъдят причините, последиците и възможностите за действие.

Цели и задачи

Целта на този семинар е да събере група от 18 активни доброволци от Германия и  Балканите, за да обменят идеи и опит в областта на основната тема, както и за да усвоят  методи за разработване и прилагане на самостоятелно замислени дейности и уъркшопи за повишаване на осведомеността и с образователна насоченост. “Мисли глобално, действай локално” е мотото на семинара. Методологически, проектът цели да преодолее пропастта между глобалните взаимодействия и решенията на местно ниво за изменението на климата, с акцент върху устойчивия начин на живот, енергетиката и селското стопанство.

Освен това, обучението ще предостави възможност за обмен на мнения по актуални тенденции в Германия и на Балканите. Обучителният курс ще използва неформални методи за образование, които включват симулационни игри, дебати, казуси, прожекции на филми и учебни посещения. Участниците ще придобият умения и опит сами да водят дейности по  темите на обучението.

Кампанията “Create Climate for Peace”

Кампанията “Create Climate for Peace” е световна инициатива на партньорите в мрежата на движението за мир и доброволчество SCI. Работни групи, активисти и партньори стартираха работа по движението официално през 2014 г. Неговите основни цели са да допринесе за превръщането на нашите култури от консуматорски и насилствени в устойчиви и умиротворени на всички нива. През 2014 г. се проведоха множество дейности, лагери и семинари, които имаха за цел повишаване на осведомеността относно изменението на климата, постоянните култури, мира и социалното включване. 2015 ще бъде годината на разширяване на дейностите и продължение на делото.

Основни теми

– Изменение на климата: връзка между глобалните екологични проблеми и решения на местно равнище.

– Пресечна точка Околна среда / Бедността.

– Пресечна точка Идеология (капитализъм) / Околна среда.

– Устойчиво развитие, алтернативен начин на живот.

Концепция на проекта
Програмата на събитието ще бъде разделена на следните основни елементи:
– задълбочаване на знанията по основните теми на обучението (работа в групи, игри и упражнения, посещения от експерти, учебни посещения)
– представяне на факти ( знания и информираност, да разсеем митовете …)
– обучение: подготовка за това как да се изготвят и прилагат самостоятелно проектирани работилници
– практика: изпробване на новополучените умения и методи в малки групи
– запознаване с граждански инициативи и активно поведение / намиране на творчески решения

Очаква се активно участие в дискусиите и заниманията по проекта.  Участниците ще бъдат помолени да представят примери за екологични предизвикателства в собствения си регион или град. Ще споделим настоящи лични инициативи на местно ниво или локални  инициативи, които групата счита за пример за добри практики. След обучението, участниците ще имат всички предпоставки да допринесат за развитието на  дейности в родната си страна.

Набиране на участници
Участниците трябва да:

 • имат навършени 18 години;
 • да могат да общуват на английски език;
 • да се интересуват от темите на обучението и да имат мотивация да организират дейности, където да приложат наученото и придобитите умения на практика след завръщането си у дома;
 • да се съгласят да участват в подготвителните дейности, организирани от изпращащата организация или самостоятелно;
 • да се ангажират да разпространят съдържанието на проекта за други активисти на изпращащата организация;
 • да се ангажират с активно участие;

Моля, обърнете внимание, че ще има възможности за посещение на града, но това не е една от целите на проекта и участниците ще могат да се възползват от тази възможност с мярка.

Финансови и практическите условия за участие

Всички  разходи по програмата на проекта (храна, настаняване и обучение) ще бъдат покрити от организацията-домакин.

Доброволците организират и покриват сами  международните си пътни разходи.

Ако предложението грабва вниманието ви, изпратете  попълнена форма за кандидатстване (изтеглете от тук)  на youthexchanges@cvs-bg.org   до  26.03.

Ще получите отговор в рамките на 10-14 дни по-късно.

Пожелаваме ви успех!

______________________________________________________________________________________________________

Обучение за ЕДС изпращащи и посрещащи организации

20-28 януари
Струга, Македония

keep-calm-midterm-is-coming

Между 20-ти и 28-ми януари (20ти и 28ми са предвидени за пътуване) нашата партньорска организация Platform Spartak организира обучението MID TERM: A TRAINING FOR EVS ORGANIZATIONS, насочено към младежки работници от Полша, Македония, Холандия, Португалия, Сърбия и България. Основната идея на обучението е обмяна на добри практики и създаване на добра мрежа за обмен на ЕДС доброволци. Си Ви Ес – България има възможност да изпрати четирима участника: обявата за кандидатстване е насочена към нашите партньорски организации в България. Подходящите участници са младежки работници с опит в изпращането и/или посрещането на ЕДС доброволци и:
– интереси за създаване на мрежа за обмен на ЕДС доброволци, включваща организации със сходни ценности
– желание за дискусия, споделяне и надграждане на практиките на своите организации в областта на Европейската доброволческа служба
– добро владеене на анлигийски език

За повече информация вижте подробното описание на обучението, a кандидатите, които се интересуват ще получат и самата програма:

EVS-midterm description

Обучението няма такса за участие, храната и настаняването се поемат от организаторите, а пътните разноски ще бъдат възстановени до 180 евро.

Ако желаете да станете участници в обучението, моля попълнете онлайн формуляра за участие и изпратете кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 15.01.2015г.

Моля, озаглавете мейла си:  EVS_Midterm_{Name}

Избраните участници ще бъдат уведомени до 16.01.2015 г.

Успех!

___________________________________________

 

imagesOбучение за обучители: Да си фасилитатор е изкуство

18 -26 ноември 2014

Бакуриани, Грузия

Обучението за обучители ще събере 28 участника от 8 различни страни. То е предназначено за обучители и младежки работници, които искат да подобрят уменията си за фасилитиране и разработване на обучителни програми. Ще бъде обърнато специално внимание на интеркултурното общуване и разрешаването на конфликти. Програмата е разделена в 4 основни модула:

Модул 1: Опознаване на участниците и групова динамика
Модул 2: Разрешаване на междуличностни конфлики
Модул 3: Основи на фасилитирането и разработването на програми
Модул 4: Практическа работа

Обучението няма такса за участие, храната и настаняването се поемат от организаторите, а пътните разноски ще бъдат възстановени до 275 евро.  Повече информация за самото обучение и мястото за настаняване можете да намерите във файловете:

Call for Participants Spartak

Info Pack

Ако желаете да станете участник в обучението, попълнете регистрационната форма Registration Form и я изпратете на cvs.katerina@gmail.com не по-късно от 3.11.2014г. Моля, озаглавете мейла си:  TOT_{Name}

Избраните участници ще бъдат уведомени до 5.11.2014 г.

Успех!

___________________________________________

peace-messengers-decorPeace Messenger обучение

28.11 – 07.12.2014

Берлин, Германия

 Семинарът има за цел да събере група от 15  активни доброволци от Германия и Балканите, които заедно да обменят идеи и опит по основни теми, както и да получат допълнителни знания и умения за провеждане на работилници по въпроси свързани с мира и човешките права.

Основни теми, които ще се разглеждат са: мир, разрешаване на конфликти, нарушаване на човешки права (стереотипи, предразсъдъци, дискриминация, сексизъм, ксенофобия, ромафобия, анти-семитизъм, ислямофобия, ксенофобия и др.)
Ти си идеалният участник, ако :

 • си навършил/а 18г.
 • владееш английски език на работно ниво;
 • се интересуваш от темите, които покрива обучението и си силно мотивиран/а да бъдеш мултиплайър, които промотира ценностите на мира;
 • си запознат с дейностите на Си Ви Ес – България и Ес Си Ай- Интернешънъл
 • мотивиран/а си да приложиш получените знания, когато се прибереш обратно в България;
 • готов/а си да участваш активно

Проектът се организира от Ес Си Ай- Германия с подкрепата на работната група за сътрудничество с Балаканските страни SAVA. Всички разходи по настаняване и храна се поемат от организаторите, а участниците  трябва да се погрижат за своя транспорт. Повече информация за самото обучение и апликационния формуляр може да намериш тук: Peace Messanger Berlin AF

Ако това е твоето обучение, моля изпрати възможно най-бързо попълнения си формуляр до cvs.katerina@gmail.com и outgoing@sci-d.de

Избраните участници ще бъдат уведомени до 11.11.2014 г.

УСПЕХ!

___________________________________________

Семинар за оценка

„Role of Youth in Action in Youth Work Development“

От 4-ти до 12-ти юни 2014г.

Маврово и Скопие, Македония

 youth_logo_enУчаствали сте в проекти по програмата “Младежта в действие” и искате да споделите опита си и да чуете за нечий друг? Имате критики, препоръки и идеи? Семинарът за оценка “Role of Youth in Action in Youth work Development” ви дава тази възможност. Той ще събере представители на 45 организации, които са ангажирани в промотирането на младежкото участие в различни контексти  чрез програмата „Младежта в действие“ през последните години. Проектът отговаря на нуждата от систематично оценяване, което да проучи ефективността и да идентифицира недостатъците на програмата. Срещата цели да оцени нивото на развитие на местното младежко включване (системи за качество, ефективност) и да представи както добри практики, така и затрудненията в процеса на работа до сега. Активни организации от цяла Европа ще имат също шанса да проучат съществуващи възможности и препятствия за развитието на общи европейски системи в признаването на младежката работа. Резултатите от семинара могат да са поставянето на реалистични и постижими цели, основани на нуждите на младите активисти,  в рамките на новата програма „Еразъм +“ .

Основни цели на проекта са:

 • Да изследва влиянието от проекти по програмата „Младежта в действие“ и тяхната роля в качество, устойчивост и повишаване на информираността  за младежката работа на местно ниво;
 • Да разгледа ефекта от програмата върху развитието на младежката работа на местно ниво и ефектите от обмена на различни подходи от различни работни контексти;
 • Да даде възможност на участниците да споделят очаквания за новата младежка програма и как да вземат предвид идентифицираните недостатъци;
 • Да натрупат мнения за обратна връзка, които да бъдат използвани при планирането на предстоящи процеси за признаване на младежката работа в различни държави и да помислят за възможна европейска система за младежка работа.

Работният език през цялото време на проекта е английски. Възрастова граница за участие НЯМА, но опитът и ангажираността в областта на младежките програми и младежката работа ще бъдат предимство за кандидатите.

Обучението има такса с минимален размер от 30 евро.

Храната и настаняването по време на семинара се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след приключването на срещата (като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване и да изберете възможно най-икономичния начин за пътуване).

Включете се в семинара, като попълните онлайн формуляра за участие и изпратите кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 30.04.2014г.

Моля, озаглавете мейла си:  EM_Role_of_YiA_in_Youth_Work_Development_{Name}

Избраните участници ще бъдат уведомени в началото на месец май.

Успех!

Онлайн формуляр

___________________________________________

Обучение за координатор на лагери

„Leader In Volunteerland”

От 4-ти до 10-ти май 2014г.

Лвов, Украйна

picture of volunteersВсеки доброволчески лагер се нуждае от своя координатор, водещ на групата или просто лидер.   Добрият координатор на лагер е един от ключовете за успешна работа. Обучението Leader in Volunteerland има за цел да подготви настоящи и бъдещи лидери на лагери в международна атмосфера. Участниците в обучението ще разгледат различните аспекти на лагерите и тяхната подготовка, международното сътрудничество, лидерството, решаването на проблеми и други теми, свързани с координирането на лагер. Обучението ще ви предложи едно пътуване в лагера на Volunteerland (Страната на доброволчеството), създаден от опита на участници и обучители.

По време на обучението участниците:

 • ще научат за Civil Service International;
 • ще научат повече за груповата динамика;
 • ще разберат повече за своята позиция и роля на координатори;
 • ще открият практични съвети за оцеляване във Volunteerland, както и други забавни и полезни неща около воденето на лагер;
 • ще научат за онлайн ресурси за лидери.

Обучението ще се проведе на английски език. Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Обучението има допълнителна такса за участие, която е в размер на 30 евро.

Включете се в обучението, като попълните формуляра за участие и го изпратите заедно с кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 14.04.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: Leader in Volunteerland_Ukraine_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до средата на месец април.

Успех!

Application Form_Campleader training

_________________________________________________

Обучение “PERFORMING MULTICULTURALISM:

Applied Drama as an Educational Tool

in Teaching Anti-discrimination and Tolerance”

От 27-ми юни до 03-ти юли 2014г.

Любляна, Словения

Идеята на проекта е да представи ролята на театъра в педагогическия процес в областта на борбата срещу дискриминацията и образованието за човешки права. Обучението е организирано от и за младежи въз основа на ученето чрез средствата на активния театър с фокус върху културното многообразие и толерантността. Участниците ще бъдат ангажирани в курс на обучение по приложна драма. Групата ще включва младежки работници и младежи, идващи от изключени социални групи, малцинства и младежи в неравностойно положение.

performing multikultiОсвен повишаване на толерантността и задълбочаване на мултикултурното разбирателство на базата на личен опит, младежите заедно със социално изключени групи ще създават нови наративи, ще разглеждат културни стереотипи и ще разчупват собствените си предразсъдъци. Проектът ще се съсредоточи върху взаимния междукултурен диалог и насърчаването на положителните и преживявания. Участниците ще открият различни култури посредством  изкуството, което може да помогне в борбата срещу дискриминацията към чужденците въз основа на тяхната културна, религиозна, етническа, или друга групова идентичност.

Работният език по време на обучението е английски. Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите.

Освен това 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението (като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване).

Включете се в обучението, като попълните формуляра за участие и изпратите мотивация на английски език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 11.04.2014 г.

Моля, озаглавете мейла си: PERFORMING MULTICULTURALISM _Slovenia_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до средата на месец април.

Успех!

Aplication form_Performing Multiculturalism

________________________________________________________

Обучение „East West Youth Power”

От 30-ти април до 8-ми май 2014г.

Кобулети, Грузия

Обучението, което имаме удоволствието да ви предложим, е резултат от наблюдението и работата на три организации от Австрия, Холандия и Грузия върху работата с младежи и младежки политики. То ще събере 28 участници в Кобулети, Грузия, които заедно ще развиват уменията си за иницииране на европейското граждансво, активните младежки политики и доброволчеството. Организаторите идентифицират европейското гражданство и младежкото предприемачество като основните рецепти за справяне с настоящата мултидисциплинарна криза (икономическа, етична, социална и политическа).

peaceОсновни цели на обучението са:

— Опознаване и обсъждане на нуждите на различните общества, техните ценности и ролята на младежката активност в тях.
— Европейско гражданство, социално предприемачество и доброволчество – концепции и прилагане чрез младежки дейности.
— Как да случваме доброволчеството.
— Насърчаване на инициативи и партньорства, както на местно, така и на международно ниво.

Работният език е английски, а участниците трябва да са на възраст между 18 и 30 г.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците (като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване и да изберете възможно най-икономичния начин за пътуване).

Ако имате желание да се включите в това обучение, изпратете попълнен формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 10.04.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: Yeast West Youth Power_Georgia_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до средата на месец април.

Успех!

Application Form Participants TC EWYP

________________________________________________________

 

Обучение “Take the future in your hands!”

30 май – 08 юни 2014 г.

Унгария, (Kisujbanya)

Take the future in your hands! е 10 дневен обучителен курс, предназначен за млади хора, които търсят алтернативни бъдещи перспективи и искат да достигнат до тях по интересен и автентичен път. Обучението е много подходящо и за младежки работници , учители, обучители и фасилитатори , които са готови и искат да подкрепят младите хора в стремежа им към усъвършенстване.

И вместо да предлага готови отговори, този проект ви кани сами да намерите пътя  към своите собствени. Процесът ще бъде подкрепен от любопитни истории, интензивни моменти сред природата и други разнообразни индивидуални и колективни процеси.

HandForGrowthВъзрастовата граница за участие НЯМА. Но опитът и ангажираността в областта на младежките програми, младежта или социалните дейности, устойчивото развитие, и опазване на околната среда ще бъдат предимство за кандидатите.

Обучението има такса с минимален размер от 30 евро, която да подпомогне организацията на проекта и работата на обучителите и организаторите. Ако пък собствената ви ситуация позволява, можете да подпомогнете проекта и с по-голяма сума.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. Освен това 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Включете се в обучението, като попълните формуляра за участие и изпратите кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 30.03.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: TC_Take the future in your hands_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до средата на месец април.
Успех!

Онлайн формуляр

________________________________________________________

228_gender_logo

Обучение за обучители

“Training of Trainers on Gender mainstreaming”

01 – 08. Май 2014 г.
Черна Гора, (Ulcinj)
Организатор “SOS Podgorica”

Обучението ще събере на едно място 36 души – младежки работници, лидери, доброволци и членове на неправителствени организации. Страните участници в проекта са: Черна Гора, Албания, Босня и Херцеговина, Македония, Сърбия, България, Словакия, Румъния, Хърватска, Нидерландия, Испания, Турция, Германия и Италия.

Основна цел на проекта е да допринесе за бъдещото по-доброто социално включване и участие на всички и да повиши знанията на младежките работници, лидерите и доброволците, относно равенството между половете и това, че то е важна част от всички аспекти на техните партньорски проекти и е от решаващо значение за траен растеж и демокрация в техните страни и също така е символ за нивото на политическа зрялост у обществото. Друга цел на проекта е и изграждането на чувство за собственост сред младите хора в Европа, но само когато става въпрос за ценностите на ЕС, социалното приобщаване и равенството между половете, като едни от най-важните ценности.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите.

Освен това 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението (но не повече от 147 eвро на участник). Като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Включете се в обучението, като попълните формуляра за участие и изпратите кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 30.03.2014 г.

Моля, озаглавете мейла си: TоТ_Gender mainstreaming_{Name}.
Избраните участници ще бъдат уведомени до средата на месец април.
Успех!

 Онлайн формуляр

________________________________________________________

hate speech

Обучение “DiscriminiACTion & Media

8-16 април 2014 г.
Сърбия

Основната тема на обучението е важната ролята на медиите в ежедневието на младите хора и наличието на дискриминация по отношение на младите хора и насилието над тях.

“DiscriminiACTion & Media” ще събере 30 участника от 10 различни страни и има за цел да разшири знанията им относно медиите, да подобри компетенциите, необходими за справяне с въпроси свързани с дискриминацията и насилието, и по този начин да повиши способностите на организациите в тяхната ежедневна работа, да разпознават и действат срещу подобни нарушения на човешките права.

Общата цел на това обучение е да се затвърдят знанията на участниците да използват медиите като инструмент в борбата срещу дискриминацията към младите хора и насилието в медиите.

Други основни цели на проекта са:

– Да повиши знанията на участниците за медиите като инструмент в борбата с дискриминацията, хомофобията, речта на омразата и насилието;
– Участниците да придобият знания и умения да разпознават и да действат срещу дискриминацията към младите хора и насилието в медиите;
– Да насърчи толерантността, равенството и солидарността между различните култури, националности, етноси;
– Да се популяризира неформалното образование като единственият приемлив метод за борба с дискриминацията.

Обучението, ще продължи 7 работи дни и ще се проведе на английски език. ?

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Ако имате желание да се включите в това обучение, изпратете попълнен формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.02.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: DiscriminiACTion & Media_Serbia_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени в началото на месец март.

Успех!

Application form DiscriminiACTion & Media

________________________________________________________

Обучение “Out of the box

5 – 16 април 2014г.

Унгария, (Galyateto)

out of the box

Мисли и действай “Out of the box” (нестандартно) – това е основната цел на предстоящото обучение, което ще се занимае с трудности при комуникацията и управлението на конфликти. 10 дневното обучението е предназначено за обучители, социални и младежки работници, като негова основна цел е участниците да придобият нови знания по темата, които да им бъдат полезни в ежедневната работа с групи в неравностойно положение. Обучението не само ще обогати знанията на участниците, но ще им предложи място и време за практически и методически презентации, активна практика, създаване на собствени проекти, обмен на идеи, мнения и опит, за да намерят най-ефективните методи, които да приложат в собствената си общност. Иновативен елемент на обучението е, че в третата част 20 младежи в неравностойно положение ще се включат за 2 дни в това приключение, и участниците ще имат възможността практически да упражнят придобитите нови и полезни  знания.

Участниците, ще имат възможността научат и:

• Как да развият комуникативните си умения;
• Как да управляват конфликти;
• Как да планират и осъществят комплексни дейности / програми на открито;
• Как да планират собствен проект, който може да се приложи на местно ниво;
• Как да се справят с групи в неравностойно положение и техните трудности в комуникацията и социалното включване;
• Повече за споделяне на преживявания, свързани с трудности в групи в неравностойно положение.

Обучението ще се проведе на английски език. Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Обучението има допълнителна такса за участие, която е в размер на 50 евро

И ако сте на възраст над 24 години и работите (или сте доброволец) като обучител / социален работник / младежки работник и имате желание да се включите в това обучение, изпратете попълнен формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.02.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: Out of the box_Hungary_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени в началото на месец март.

Applicaton form_2014_Out of the box

________________________________________________________

empower

Обучение “Reconnect to Empower”

26 април – 4 май 2014

Лихтенщайн

Обучението е подходящо за младежки работници, обучители, лидери и доброволци от различни сфери на обществото, които искат да създадат стабилна рамка на устойчивост и ангажираност в местната общност, в професионалните направления и в по-широк, глобален мащаб.

Ако …

– сте претоварени от предизвикателствата на нашето време;
– сте обезпокоени от климатичните промени, изчезването на видове и социалната несправедливост;
– търсите нови перспективи, вдъхновение и малко почивка;
– ако се чудите как може да мобилизирате себе си и другите и как може да се изгради вътрешна устойчивост;
– искате да откриете дълбока връзка със себе си, другите и природата

…това обучение е точно за Вас!

Обучението, ще продължи 9 дни и ще се проведе на английски език.

Чрез създаването на междукултурнa платформа за обучение, проектът цели да насърчи личната устойчивост на участниците и да допринесе за тяхното физическо, умствено и емоционално благополучие, с помощта на което да почувстват нуждата от ангажираност за създаването на устойчиво, демократично и творческо обществото. Чрез комбиниране на различни неформални методи на обучение, като например дейности на открито, изкуства, упражнения за изграждане на общност, екология и “wilderness” педагогика, обучението цели да вдъхнови и засили мотивацията на младите да задвижат промяната.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Ако имате желание да се включите в това обучение, попълнеше онлайн формуляра за участи, който можете да намерите тук и изпратете кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.02.2014г.

Моля, озаглавете мейла си: TC_Reconnect to Empower_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени в началото на месец март.

Успех!

________________________________________________________

peace

Обучение “Youth in Peace-Building and Reconciliation”

От 01 до 10 Декември 2013г.
Сараево, Босна и Херцеговина

Обучението има за цел младите хора да придобият умения за развитие на местни и/или международни проекти, които насърчават мира, междукултурния диалог и са против насилието и омразата. Участниците ще имат възможността да се научат и как да прилагат тези умения в процеса на разрешаване на конфликти възникнали на местно ниво, където напрежението и речта на омразата се увеличават. Обучението ще се води от трима опитни обучители от SEEYN. По време на обучението ще имате възможност да:

•    Научите повече за концепциите за Мир – и по специално за изграждането на мир, поддържането на мира и помирението;
•    Дискутирате теми свързани с културата на война и културата на мира;
•    Придобиете знания за “речта на омразата”, конфликтите и междукултурното разбирателство – концепции, практики и методи.
•    Обмените знания и да споделите своя личен опит в сферата на разрешаване на конфликти на местно ниво;
•    Научите как да се свържат и прилагат образователни/културни и екологични/доброволчески проекти с цел изграждането на мир;
•    Получите основни знания в сферата на Управлението на проекти.

Работният език е английски, а участниците трябва да са на възраст между 18 и 30 г.
Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците (като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване и да изберете възможно най-икономичния начин за пътуване).
Ако искате да се включите, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име Application form for TC-Youth in Peace-Building & Reconciliation…) и кратка мотивация (на български език) на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 10.11.2013г.
Моля, озаглавете мейла си TC_Sarajevo, Bosnia and Herzegovina_{Name}.

Успех!

Application Form for TC -Youth in Peace-Building & Reconciliation -2013, Sarajevo

________________________________________________________

“Youth peace builders”

Обучение за младежки работници,

05 – 12 Ноември 2013

Битоля, Македония

peaceЦелта на обучението е да се стимулира активното гражданство чрез разрешаването на конфликтни практики в местните общности. Обучението ще се съсредоточи върху създаването и разпространяването на мирни инициативи и послания, като освен това участниците ще имат възможността да се научат как да ги прилагат в процеса на разрешаване на конфликти възникнали на местно ниво. Друга цел на проекта е да вдъхнови младите хора да поемат активна роля в обществото и изграждането на мира, като се има предвид важната роля, която те играят в оформянето на положителна действителност в отделните общности.

Програмата на обучението е предназначена за млади хора, които искат да научат повече за значението на толерантността и да придобият различни умения за разрешаване на конфликти чрез прилагане неформални методи на обучение. Проектът ще се събере на едно място участници от различни младежки организации от Европа, които работят в областта на активното гражданство, укрепването на мира и разрешаването на конфликти на местно, национално и/или европейско и международно ниво.

Обучението ще се проведе на английски език.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците (като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване и да изберете възможно най-икономичния начин за пътуване).

Ако искате да се включите, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име Application form Youth Peace Builders YIDC – Bitola) и кратка мотивация (на български език) на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 25.09.2013г.

Моля, озаглавете мейла си TC_ Youth Peace Builders _{Name}

Успех!

Application form Youth Peace Builders YIDC – Bitola

________________________________________________________

Oбучение за Социално Предприемачество “Making Sense in Making Cents”

Дати:21/10 – 28/10 2013

Място: Сремски Карловци, Сърбия

Организатори: BalkanIDEA Нови Сад и South East European Youth Network (SEEYN).

 piggy

Основната идея на това обучение е да образова младите хора и младежките лидери в областта на предприемачеството, за да ги насърчи да развият своята креативност, както и да разработят и осъществят своите идеи, което може да им бъде от полза при наемане на работа. За тази цел обучението ще предостави на участниците теоретични и практически знания относно това какво стои зад понятието “предприемачество”.

Обучението цели:

  • Включването на млади хора от Европа в проекти свързани с предприемачество;
  • Да насърчи и подкрепи участниците да развиват предприемачески инициативи и идеи;
  • Да развие у участниците предприемаческото мислене в областта на неформалното обучение;
  • Да подобри уменията на участниците за самоусъвършенстване и развитие;
  • Разработването на иновации, креативност и основни умения за развитие на бизнеса;
  • Да предостави пространство за обмен на опит, знания и идеи;
 • Укрепването на партньорства и мрежи на местно, национално, регионално и европейско равнище чрез програмата Youth in Action.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите.

70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Ако сте на възраст между 18-30 години и имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 08.09.2013г. Моля, озаглавете мейла си: MakingSenseinMakingCents _Serbia_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до края на август.

Пожелаваме ви успех!

Application Form for TC – Making sense in making cents revised

________________________________________________________

Обучение “WE BET ON OUR NET”

20–28 септември 2013г.

Вуковар, Хърватска
Организатори: Youth Peace Group “Danube” (YPGD) и South East European Youth Network (SEEYN)

Това обучение има за цел да развие капацитета и възможностите на младежките организации и техните членове да въведат в работната си практиката различни аспекти от изграждането на мрежи и работата в мрежа. Участниците ще имат възможност да придобият знания относно управлението на мрежа, комуникацията в рамките на мрежа, изграждане структурата на мрежа, набиране на средства за изграждане на мрежа и въздействието на мрежите върху младежката работа и системите за подпомагане на младежта.

Основни теми в обучение ще бъдат:
1. Структура и роля на мрежата;
2. Добри практики в управлението:
•    вземане на ефективни решения;
•    регулативни документи;
•    емоционално и рационално включване в мрежата и т.н.
3. Комуникация (как да общуваме вербално/невербално), комуникативни инструменти за изграждане на идентичността и неповторимостта на мрежата, активно участие в мрежа;
4. Въздействието на мрежата върху младежката работа и местната общност;
5. Финансиране на мрежата.
Участниците, подходящи за това обучение са:
– младежки работници или доброволци, мотивирани и запознати с темите и целите на обучението;
– доброволци, които са готови и отворени да споделят придобитите знания и опит с членовете на организацията и общността;
– доброволци на възраст между 20-30 години.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след обучението, като следва да помислите за въздействието на околната среда, при планирането на своето пътуване.

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 05.09.2013г.

Моля озаглавете мейла си: We bet on our net_Croatia_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени до края на август.

Пожелаваме ви успех!

Application Form for TC – We bet on our Net – Croatia, 2013

________________________________________________________

 Семинар “Internet Age of Volunteering”

Крим, Украйна

16-22 септември 2013г.

Представете си, международната младежка работа и доброволчество в ерата на интернет – партньорства сключени онлайн, обучения организирани чрез Skype, лесно и бързо разпространяване на информацията, международни екипи, работещи помежду си със Skype и Google Docs, участници в международни събития, които се опознават взаимно чрез Facebook дори преди началото даден на проект. Възможностите са безгранични и много разнообразни.

Целта на обучението е да насърчи използването на интернет инструменти за популяризиране на международните доброволчески и младежки проекти и дейности и да запознае участниците и да повиши знанията им относно използването на интернет във връзка със защита правата на човека и проблемите около социалното включване. Освен това участниците ще имат възможност да се включат в разработването на международни младежки проекти онлайн, като практически инструмент за междукултурно обучение и диалог, в подкрепа на местни инициативи и активното гражданско участие.

Обучението е насочено към активни доброволци и младежки работници в доброволчески организации, клоновете и партньори на Service Civil International (SCI), както и към други неправителствени организации, които се интересуват от темите на обучението и желаят да допринесат за подобряване на имиджа на доброволческите организации и популяризиране на международните доброволчески проекти. Работният език на обучението е английски.

Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след края на обучението.

Обучението има допълнителна такса за участие, която е в размер на 35 евро.

Ако имате желание да се включите в това обучение, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име WWW_AF pax) и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 05.09.2013г.

Моля, озаглавете мейла си Internet Age of Volunteering_Ukraine_{Name}.
Избраните участници ще бъдат уведомени чрез e-mail.
Пожелаваме ви успех!

WWW_AF pax

________________________________________________________

Обучение за обучители: Fostering social inclusion and employability of institutionalized youth

   16 – 23 август, Македония

Обучението е насочено към обучители, които желаят да подобрят своите умения и компетенции. В продължение на седем дни обучителите от 14 европейски страни ще работят заедно върху:

 • въпросите на социалното включване и качеството на образователните програми
 • методологията за подготвяне и провеждане на качествени обучения,  които се фокусират върху целеви групи- младежи в риск
 • методи за овластяване и придобиване на компетенции на младежи в риск
 • въпроси свързани с младежката безразботица и фасилитиране на процеса на намиране на работа при младежи в риск
 • европейски програми, свързани с младежки дейности
 • инструменти и методология за работа с младежи на местно ниво

Ако това е вашето обучение и искате да се включите, ни изпратетет кратка мотивация (на български език) на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 27.07.2013г. По-долу е линка и към формуляра за участие, който трябва да попълните, както и линк към файла с повече информация за самото обучение!

Моля, озаглавете мейла си TC_Training for trainers _{Name}. 

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на месец юли.

Пожелаваме ви успех!

Формуляр за участие

Call-T4T-NA

________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Underground Voices: Creative expression as a source for community development

      23 – 30 август, Ейндховен (Холандия)

Между 23 и 30 август шестнайсет младежки работници от Нидерландия, Германия, Полша, Латяия, Унгария, Румъния, България, Сърбия, Македония, Косово, Турция, Грузия, Молдова и Словения ще се съберат в Ейндховен, за да станат част от обучението на Platform Spartak  “Underground Voices: Creative expression as a source for community development”. Обучението има за цел да обследва креативните методи като инструмент за гражданска ангажираност в Европа, като в рамките на международната платформа се обменят методологии и добри практики. Фокусът ще бъдат т.нап underground voices и транснационалната връзка между различните местни общности. Предвижда се учебна екскурзия до Van Abbe Museum. В рамките на обучението ще бъдат проведени сесии на разнообразна тематика:

 • културна идентичност
 • междукултуно обучение
 • работа в многокултурни общности
 • крос -секторна работа
 • работа с различни култури и устойчиво развитие

Участниците, подходящи за това обучение са:

–      младежки работници или активни доброволци в социалната сфера

–      имат желание за инициране на креативен проект със социална насочност

–      имат интерес към крос-секторните проекти

–       биха искали работят на международно ниво

–      са на възраст между 20-30 години

Ако това е вашето обучение и искате да се включите, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име Application Form Underground Voices) и кратка мотивация (на български език) на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 27.07.2013г.

Моля, озаглавете мейла си TC_Underground Voices _{Name}. 

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на месец юли.

Пожелаваме ви успех!

Application Form Underground Voices

TC_underground_voices_info

_____________________________________________________________________________________

Youth Take the Lead

Обучение за разработване и управление на проекти

9 – 16 септември 2013г.

Ирландия

 Младежките обмени дават възможност на млади хора от различни националности и етнически произход, с различни култури и начин на живот да се съберат на едно място и да обменят опит, знания и идеи. Затова за Си Ви Ес – България е от особена важност организирането и осъществяването на успешни младежки обмени.
Настоящето обучението ще се проведе от 9 до 16-ти Септември 2013г. в Уиклоу, Ирландия и ще събере младежки лидери от 10 страни от ЕС, Източна Европа и Кавказкия регион (EECA). Проектът се финансира от Европейската Комисията по програмата Youth in Action. Oрганизациятa домакин е Voluntary Service International (VSI), ирландският клон на Service Civil International (SCI).

Обучението ще се фокусира върху:

 • придобиването на знания и умения от страна на участниците за организиране на успешен международен младежки обмен в рамките на програмата Youth in Action.
 • Участниците ще научат различните етапи при разработване на проект и ще се запознаят с различните роли, които един младежки обмен включва (участник, лидер на групата, координатор).
 • Участниците ще научат и кои елементи са от решаващо значение за да бъде един младежки обмен успешен като фокусът ще бъде поставен върху придобиване на умения за фасилитиране и работа с неформални методи на обучение.
 • Ще имат възможността да научат повече и за работата с младежи в други страни.
 • Друг основен елемент ще бъде междукултурното общуване и участниците ще имат възможност да опознаят взаимно различните си култури.

Като резултат от проекта ще бъде изготвен Наръчник за добрите практики, който ще бъде насочен към организации, които желаят да организират Младежки обмени с партньори от EECA.
УСЛОВИЯ:
Храната и настаняването по време на обучението се покриват изцяло от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участницит след края на обучението.
Участниците трябва да са на възраст между 20 – 35г, активно участващи в Младежки организации и работещи с млади хора, като младежки работници или доброволци. Силно мотивирани да научат как да разработят проект за Младежки обмен в рамките на програмата Youth in Action.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания и искате да се включите, трябва да изпратите попълнен формуляр за участие (файл с име Application Form Youth Take the Lead) и кратка мотивация (на български език) на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 27.07.2013г.

Моля, озаглавете мейла си TC_Youth Take the Lead _{Name}. 

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на месец юли.

Пожелаваме ви успех!

Application Form Youth Take the Lead

_____________________________________________________________________________________

EVS Challenges, Improvements and Trends

 Дурас, Албания 

01 – 08 Октомври 2013г.

Семинарът “EVS Challenges, Improvements and Trends, ще се проведе в Дуръс, Албания през октомври 2013, като домакин ще бъде Асоциация “Beyond Barriers”. Семинарът ще събере 36 младежки работници от ЕС, Югоизточна Европа и Кавказкия регион, които се занимават с Европейска доброволческа служба (ЕДС) и доброволчество на местно ниво. Семинарът цели да развие способностите на младежки работници, които работят с ЕДС и капацитета на младежките НПО като изпращаща и посрещаща организация, особено в контекста на сътрудничество със съседните страни. Семинарът ще даде възможност на участниците не само да разширят своите познания и умения, а и да създадат работни взаимоотношения, насочени към бъдещо сътрудничество по отношение на изпращане и посрещане на доброволци.

Проектът има следните цели:

 • да се обмени опит в ЕДС проектите, да се дискутират предизвикателствата и възможностите около включването на младежи в неравностойно положение в доброволческите програми.
 • да насърчи междукултурното общуване между младите хора, идващи от различна културна среда.
 • да предостави възможност на младите хора да развият и обогатят идеите си за доброволчески инициативи, които да бъдат приложени в съответните страни, реализиращи ЕДС проекти.
 • да разработи препоръки за различни административни органи и организации, включително Европейската комисия, в областта на доброволческата дейност за увеличаване на активното участие и интеграцията на младите хора в неравностойно положение в обществения живот.
 • да се създаде електронна платформа за уеб-сайт за събиране, обмен и разпространение на информация, опит и добри практики, относно ЕДС проекти.
 • да изгради мрежа и устойчиво партньорство между организациите партньори за разработването и изпълнението на бъдещи ЕДС проекти.

Обучителите на семинара ще използват най-различни методи, за да създадат място за придобиване на знания, споделяне на опит и сближаване на всички участници, преподаватели, младежки работници и активните лидери в работата с младежи. Работният език е английски.

Храната и настаняването по време на семинара се покриват от организаторите. 70% от пътните разходи ще бъдат възстановени на участниците след приключване на проекта.

Ако желаете да се включите, трябва да изпратите попълнения формуляр за участие (файл с име Seminar_EVS_Application Form.) и кратка мотивация на български език на volunteers@cvs-bg.org не по-късно от 27.07.2013.

Моля, озаглавете мейла си EVS Challenges, Improvements and Trends_{Name}.

Избраните участници ще бъдат уведомени в края на месец юли.

Пожелаваме ви успех!

Seminar_EVS_Application Form

_____________________________________________________________________________________

Mentored Mentors Mentor Better!

Обучение за ментори (САЛТО)

31 август- 7 септември 2013 | Агрос, Кипър

Обучението е насочено към ЕДС ментори, супервайзъри и ръководители на проекти. То ще събере 25 участника от България, Румъния, Кипър, Дания, Естония, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Малта и Португалия и ще се фокусира върху инструментите и компетенциите, които следва да повишат ефективността на ЕДС проектите.

Формуляр за кандидастване и подробсноти можете да намерите тук, а крайният срок е 30 юли.

УСПЕХ!

_____________________________________________________________________________________

Ако не сте открили своето обучение сред гореизборените, може да разгледате минали вече тренинги, за които сме търсили участници. Те вече са се провели, но може да придобиете представа какви обучения предлагаме. Разгледайте архива тук>>