Адаптация – гост Радослав Георгиев

 
ДОБРОкаст
ДОБРОкаст
Адаптация - гост Радослав Георгиев
/

Епизод 8, в който гостът ни разказва как доброволчеството му дава насока за бъдещо професионално развитие и му разкрива свят, за който не е и подозирал, ако не се бе решил да отиде да помага на хора със специални потребности.

 Posted by Shirin at 06:56

Sorry, the comment form is closed at this time.