Момичето с лъвско сърце – гост Маргарита Спасова

 
ДОБРОкаст
ДОБРОкаст
Момичето с лъвско сърце - гост Маргарита Спасова
/

Мнозина ще се запитат: кой би напуснал Швеция, за да се върне в България? Кой продължава да отстоява човешките права и да има нелеката задача да ги популяризира? Кой всекидневно мечтае за по- емпатично общество и всъщност не само мечтае, а прави много в посока подобрението живота на другите? Кой е пристрастен към доброволчеството във всичките му форми и не пропуска възмoжност да развие някое неподозирано умение? Кой си има име и ни гостува в днешния епизод. Маги е усмихнатата пътеводителка и откривателка на човешкото в редица градове, села и паланки.

 Posted by Shirin at 13:16

Sorry, the comment form is closed at this time.