Проект “Learning Lab(oratory): quality non-formal education in the digital world”

 

Идеята

С проекта “Learning Lab(oratory)” целим да подобрим качеството на неформалното и информално учене по време на доброволческите дейности в нашите организации, както на живо, така и в онлайн формат.


Проектът се изпълнява в партньорство от 9 организации: SCI Австрия, Си Ви Ес – България, SCI Белгия, SCI Германия, CID Северна Македония, Para Onde? Португалия, VCV Сърбия, Zavod Voluntariat – SCI Словения и OWA-SCI Полша.

Защо го осъществяваме този проект?
* всички ние искаме да поддържаме и осъществяваме нашите неформални дейности (работилници, уебинари, обучения, лагери…) с високо качество;
* за това трябва да осигурим постоянно обучение на по-малко опитните доброволци и активисти;
* нашите организации продължават да се учат как да се адаптират към новия свят на онлайн учене и доброволчеството;
* искаме да включим повече хора с по-малко възможности в нашите дейности – също чрез новите онлайн формати.

Дейностите

Проектът съдържа 5 основни части:

  1. Learning Lab(oratory) обучение (7-14.07.2022 г. в България) на тема организиране и провеждане на висококачествени неформални дейности както на живо, така и в онлайн среда. (впечатления от обучението може да прочетете тук)
  2. Три тематични уебинара (май – октомври 2022 г.) на теми социално включване, онлайн визуално фасилитиране и измерване на въздействието на проектите.
  3. Learning Lab(oratory) Pro обучение (октомври-ноември 2022г. в Полша) – придобиване по-задълбочени знания по темите за социално включване и новите инструменти и тенденции в обучението и развитието.
  4. В дейстивие (юли – декември 2022 г.) – организиране от участниците на различни неформални дейности на местно ниво.
  5. Публикуване на материали за обучители (декември 2022 г.) – Карти на фасилитатора и Инфографика за социално включване.

Дейностите ще се реализират в периода 11.2021 г. – 2.2023 г.

Първото обучение

Едноседмичното обучение “Learning Lab(oratory)” се осъществи в перидона от 7 до 14 юли 2022 г. в с. Емен, България!

Присъединете се към нашия следващ тренинг за повишаване качеството на неформалното учене в Полша!

Oбявата за участници за Learning Lab(oratory) Pro – Call for participants и кандидатстване за обучението тук.

Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2022 г.

Материалите

Разработваме 2 ресурса за обучители и координатори на доброволци, които ще подкрепят висококачествения и приобщаващ учебен процес във вашите проекти.

* Карти на фасилитатора – картите ще покриват основните точки как да организираме добър учебен процес. Те ще включват важни/ключови аспекти от организирането на всеки учебен процес (от анализ на нуждите до конкретни дейности и оценка). Всяка карта ще бъде за различна стъпка от процеса. Ще има полезна информация по темата на картата, както и възможност за добавяне на лични бележки. Картите ще бъдат ламинирани и са предвидени за многократна употреба.
* Инфографика за социално включване – ще е посветена на темата как да направим нашите неформални учебни дейности по-приобщаващи. Документът ще събере и обобщи практическата информация и съвети и трикове, споделени по време на дейностите по проекта и ще даде конкретни съвети как да се включат еднакво участници с по-малко възможности.

Тези ресурси ще бъдат представени по време на отворения уебинар през месец декември 2022 г.

Резултатите

Планираните резултати от проекта включват:

* 56 обучени обучители, доброволци и младежки работници, с развити знания и умения за провеждане на висококачествени обучителни дейности, както на живо, така и в онлайн и хибридна среда;
* увеличаване на капацитета на 9 партньорски организации по проекта за организиране и предоставяне на висококачествени обучителни дейности, както и развитие на мрежата им от международни контакти и възможности за съвместни проекти;
* поне 100 европейски младежки организации ще използват Картите на фасилитатора и Инфографиката за социално вклюзване през 2022 г. и/или ще участват в уебинарите, организирани в рамките на нашия проект.

Освен това, благодарение на новите възможности, предлагани от дистанционното обучение и новите технологии, ще можем да включим повече хора от малко населени райони и представители на групи с по-малко възможности в нашите дейности. Ще имат възможност да участват в международни срещи и трансгранично сътрудничество по начин, който не беше възможен до преди няколко години!

Проектът “Learning Lab(oratory)” ще подпомогне развитието на гражданското общество чрез хора, които са мотивирани да се учат един от друг и имат желание да споделят знанията си в полза на другите – чрез предоставянето на висококачествени дейности в сферата на неформалното образование.

Екипът

Координаторите на проекта са Гошка Тур (Ес Си Ай Полша) и Наталия Живкова (Си Ви Ес – България).
Може да се свържете с тях на електронен адрес – learning@poland.sci.ngo.

Проектът (№2021-1-PL01-KA153-YOU-000018791) е съфинансиран от Европейския съюз.