Някога мислили сте си да бъдете доброволец в Русия, Украйна или Молдова? Ако да, то тези предложения най-вероятно ще привлекат вниманието ви.

Става дума за проекти по Европейска доброволческа служба в горепосочените страни. Проектите са със социална насоченост като включват работа с деца и възрастни. В прикачения файл може да прочете и по-конкретно за какво става дума.

А какво ще рече проект по Европейска доброволческа служба? Това са проекти, които се финансират от Европейската комисия чрез програма “Младежта в действие”. По проекта се предвиждат пари за дейности, храна, настаняване, транспорт, застраховка и джобни за доброволеца. Освен това програмата покрива и 90 % от пътните разходи на доброволеца от и до мястото на проекта.

Ако искате да научите повече за ЕДС или конкретните проекти, не се колебайте да се свържете със Снежина Козарева на cvs-bg@bluelink.net, която отговоря за ЕДС проектите в Си Ви Ес – България.

В случай, че откриете вашия проект сред тези предложения, изпратете CV и мотивационно писмо до Снежи. Краен срок няма, но колкото по-рано толкова по-добре!

EVS in Eastern Europe