До 4-ти март може да кандидатствате а обучение “Unemployed, but not illiterate”, което ще се проведе в Босна и Херцеговина от 13 до 20 април. Повече информация за обучението тук>>

Sorry, the comment form is closed at this time.