Европейска доброволческа служба

Европейска доброволческа служба (ЕДС) е дейност от програма Еразмус+ (2014-2020).

Накратко ЕДС е начин да пътуваш, откриваш, помагаш, общуваш с хора от много различни народности и краища на Европа и света, ако си на възраст между 17 и 30 години. Европейската доброволческа служба ти дава възможност да прекараш от две седмици до максимум една година в страна различна от твоята собствена, като правиш нещо полезно за местното общество. В зависимост от това, с какво искаш да се занимаваш, ЕДС ти предоставя много различни алтернативи и възможности!

Може би ти си този, който би искал да се включи в екологичен проект и да живееш в еко-село? А може би би прекарал една година, работейки с деца от детски градини? А защо пък не да си доброволец в дом с хора с увреждания? Или пък да отделиш година да бъдеш в арт – организация, оцветявайки живота си? Ти ли си онзи, който би искал да организира събития за младежи?

Доброволческата работа по ЕДС може да е с различен характер, но важното е да избереш онова, което ти харесва! И все пак не забравяй, че откриваме света, именно като правим съвсем различни и нови за нас неща

Ако искаш да бъдеш доброволец по ЕДС, трябва да запомниш някои основни неща:

  • Има три важни страни участващи в проекта – ти, твоята изпращаща организация (в страната, в която живееш) и твоята посрещаща такава (в страната, в която ще си доброволец).
  • Организацията, в която ще си доброволец, ти осигурява езиково обучение, настаняване, храна (или пари за храна) и местен транспорт (при нужда).
  • Получаваш и малка финансова подкрепа по време на службата ти (джобни пари).
  • Имаш застраховка по време на целия си проект.
  • Получаваш подкрепа и обучение по време на службата си, както от приемащата, така и от изпращащата организации.
  • Накрая на проекта си получаваш Youthpass сертификат, които да обобщи новите знания и умения, които си придобил по време на проекта.
  • И освен всичко това, по програмата се покриват пътните ти разходи, на базата на заложена ставка, като е възможно да се наложи да платиш малка част от тях.

 

Повече информация може да намериш на сайта на Европейски младежки портал.

Това е базата данни с акредитирани организации, участващи в ЕДС проекти.

 

По-надолу може да  разгледаш комплекта с материали (ресурси) за доброволци по Европейска доброволческа служба (ЕДС).

Писмо до доброволците – официално писмо до доброволците с обяснение какво съдържа комплекта (на английски език)

Какво да очакваме от ЕДС – организация на практическите детайли по време на проекта (на английски език)

ЕДС Харта – правата, задълженията и ролита на участниците в проекта – приемаща и изпращаща организация, доброволец, ментор (на английски език)

 

За заинтересуваните да бъдат ЕДС доброволци в България или ако просто искате да прочетете за личните приключения на Юдит Ваш, ЕДС доброволка в Си Ви Ес – България (по програма Младежта в действие), може да разгледате наръчника, който тя подготви. В него има основна информация за ЕДС проектите, както и за конкретно нейния за популяризиране на доброволчеството в България, и много от личните й впечатления за България. Приятно четене!

Наръчник за ЕДС доброволци в България на английски език.

А в тази брошура можеш да научиш повече за това, какво е да си български доброволец в друга страна!

Брошура “Доброволчество без граници”

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS