Къде ще отидеш? Какво ще правиш?

Изследвай какви възможности имаш тук:

 

Доброволчески лагери

Потърси в базата данни 2 или 3-седмични лагери по целия свят.

 

Дългосрочни възможности

Разгледай проекти на няколко континента, които са организирани от Ес Си Ай и са с продължителност от 1 месец до 1 година.

 

Младежки обмени

Повече информация за младежките обмени може да прочетете тук.

 

Проекти в България

База данни за доброволци, неправителствени организации, институции и бизнеси, които работят за активното гражданско общество в България.