Партньор за международен лагер

Вашата организация развива проекти в полза на местната общност, но се нуждаете от помощ… Български и международни доброволци са готови да ви помогнат в дейностите ви! Станете проектопартньор и нека заедно организираме международен доброволчески лагер!

Какво представлява?

Партньор на “Си Ви Ес – България” за организирането на летен международен доброволчески лагер може да бъде всяка институция, направителствена организация (НПО) или фирма, които искат да осъществят проект в обществена полза. Под “обществена полза” имаме предвид дейности, които пряко допринасят за развитието на местната общност и различните социални групи в нея. Не са допустими дейности, които са в частен интерес. Тоест не можете да се обръщате към нас при търсено на доброволци, ако искате да поправите покрива на собствената си къща, например. Но можете да ползвате доброволчески труд, ако искате да поправите покрива на училището в дадено населено място.

Преди да се решите на подобно партньорство, най-важното, което трябва да имате предвид е, че доброволците не са безплатна работна ръка и не заместват платения персонал. Тоест, когато искате да осъществите своята кауза, трябва да подберете дейностите за доброволците добре, така че те да са подходящи за тях. Не очаквайте доброволците да са специалисти в нужните ви области. За специализиран или тежък труд най-добре е да разчитате на платен персонал.

Ео няколко възможни сфери на дейност, в които може пълноценно да се ползва доброволен труд:

photo of volunteers
  • Физическа работа (почистване, възстановителни дейности, строителство, изработване на табели, материали и др., екологични дейности)
  • Организационна работа (планиране, координиране, провеждане, представяне, събиране и разпространение на материали, спечелване на обществена подкрепа за проект или значим социален проблем)
  • Социална работа (организиране на занимания с деца и хора в неравностойно положение)
  • Образователни дейности (организиране на занимания с ученици, неформално преподаване на езици, зелени училища и т.н.)
Ползи за Вас

Ако станете Партньор на “Си Ви Ес – България” за летен международен доброволчески лагер ще имате възможност да:

  1. Реализирате една значима кауза от полза от цялата общност
  2. Осъществите Ваш проект качествено, значително намалявайки разходите за работни заплати
  3. Да се срещнете (и да запознаете общността) с различни култури, кулинарни традиции и начин на живот
  4. Преживеете едно незабравимо лято с много емоции и добро настроение
  5. Обедините силите на общността с цел осъществянето на нещо полезно, с което да се гордеят всички.
Условия

За организирането на международния доброволчески лагер, Партньорът излъчва свой координатор. По време на лагера той отговаря за практическото му случване – определяне на работните задачи, работен график, настаняване, изхранване, почивни дни, обучителна част.

“Си Ви Ес – България”, от своя страна, също осигурява координатор на доброволците, чиято задача е да осигурява комуникацията между Партньора – домакин на лагера доброволците, както и се грижи за груповата динамика.

Лагерът трябва да бъде организиран най-късно 4 месеца преди фактическото му случване, за да можем навреме да приключим с подбора на международните доброволци и придвижването на техните визи, ако е необходимо.

В поставения срок Партньорът трябва да заяви броя на необходимите му доброволци, периода на лагера /обикновено от 10 дни до 3 седмици/, мястото на провеждане и информация за следните параметри:

Партньор параметри

Настаняване

Осигурява се от Партньора – домакин. Може да бъде в сграда или на палатки. Трябва да бъдат осигурени основните необходимости – достъп до баня, място за събиране на доброволците, възможност за пране /поне ръчно/ и простиране.

Храна

Осигурява се от Партньора. Доброволците можа еда си готвят сами, като за целта им се осигурява дневен или седмичен бюджет, посуда и уреди. Партньорът можа да организира храненето и сам /столова или готвач/.

Работа

Материалите и инструментите за реализиране на проекта се осигуряват от Патрньора. Дейностите и работния график трябва да бъдат готови предварително. Работният ден може да продължава най-много 6 часа. За да не загубят доброволците мотивация, е необходимо работата да бъде разпределена така, че да няма дни, в които доброволците бездействат. Затова е важно да преценените необходимия брой доброволци за извършването на работата внимателно. Не е препоръчително да се водите от идеята: “Да заявим повече доброволци, пък после ще му мислим”.

Свободно време

Доброволците имат право на 2 почивни дни седмично. Дните за пристигане и изпращане се броят като почивни. Пример: ако лагерът е 2 седмици, почивните дни би трябвало да са 4. Тъй като дните за пристигане и отпътуване са неработни обаче, реалните почивни дни по време на лагера са 2. Отговорност на Партньора е да организира поне едно събитие в свободното време на доброволците. Възможностите са разнообрази: посещения на исторически или географски забележителности в околността, среща с местната общност, посещения на музеи и етнографски комплекси. Ако бюджетът на проекта не позволява поемането на разходите за подобно пътуване, можете да предложите доброволците сами да си ги поемат

Учебна (информационна) част

Тя може да бъде организирана под формата на вечерна лекция или работилница, съчетана с работата или с пътуването в свободното време. Целта е доброволците да научат нещо полезно, свързано с дейността на Партньора или конкретния проект, социално значим проблем или добра практика.

Безопастност

Осигурява се от Партньора. Ако се предвижда използването на инструменти или оборудване, доброволците трябва да бъдат инструктирани за техниката на безопастност. Ако се изисква специално облекло, то трябва да се осигури от Партньора или изрично да посочите доброволците са бъдат снабдени с такава при пристигането си.

Най-късно 2 месеца преди лагера, Партньорът подготвя информационен документ (т. нар. infosheet), в който се прави подробно описание на местоположението на лагера, вида работа, работен график, свободно време, ден и час за посрещане на доброволците на определено място от Партньора, транспортни връзки, контакти и т.н.

Финансиране

“Си Ви Ес – България” не събира такса от Партньора за осигуряването на доброволци. Партньорът по проекта е отговорен за осигуряването на средства за настаняване, храна и материали. Всички транспортни и визови разходи до пристигането и отпътуването на доброволците не са отговорност на Партньора. Всички разходи от мястото за живеене до мястото на работа и обратно са за сметка на Партньора

Примери

За да ви насърчим да станете наш партньор, Ви представяме няколко организации, които вече са били наши партньори. Ще се убедите, че не е необходимо да бъдете голяма организация или от голям град.

 Сдружение “Добърско”

Сдружение “Добърско”, с. Добърско (малко селце, разположено в подножието на Рила планина), община Разлог вече 2 пъти партнира на “Си Ви Ес – България” в организирането на международни лагери. Първият бе археологичен. Доброволците разкриха древна пещ и множество предмети от древността.

Община Гарван
Фондация „Училище за природата“, с. Влахи