Идеята на проекта “Volume UP!” се формира след успеха на предишната ЕДС “Градски живот” на партньора ни в Словения MC Krsko, както и от нуждите на младите хора в общността, които все повече виждат спада в градската култура. Градската култура е културата на градовете – лимитирано пространтсво, което е изпълнено с голям брой от различни хора, повечето, от които не се познават.mc krsko

Продължителност на проекта:

20.5.2018-19.5.2019 (12 месеца)

Кой може да се включи?

Всеки, който е мотивиран и ентусиазиран относно градската култура, както и заинтересуван от работата с деца, младежи и други местни артисти и хора. Доброволците трябва да са на възраст от 18-30 години. Проектът активно ще ангажира двама човека в програмата на Еразъм +, която е насочена за хора между 18 и 30 годишна възраст и е търси баланс между половете.

Какви са основните дейности?

 • Осъществяването на 2 културни вечери (българска и испанска) за всички посетители
 • Размяна на информация относно различните методи за раззпознаване на неформални умения, които са с международно признание, както за MC Krsko, така и за младите хора
 • Дискусия между млади хора на тема статута на пребиваване в Европейския съюз и нуждите на младите хора
 •  Месечно редактиране и издаване на кратък филм върху дейностите, които се съорганизират или организират от доброволците
 • Споделяне на снимки от дейността на проекта във Фейсбук с всички партньори
 • Публикуване на статии в словенските медии на местно, регионално и национално ниво
 • Асистиране в осъществяването на седмичните работилници за деца на име “MC direndaj”
 • Организиране на дейности за млади хора (най-вече за младежи, които са част от различни субкултури)
 • Принос със собствени идеи за организирането и осъществяването на фестивала Generator (фестивал за градска култура)
 • Събиране на идеи и предложения за подобряването на ситуацията на младите хора, принадлежащи към различни алтернативни култури, които ще бъдат внимателно дефинирани и обработени от доброволците и препратени към съответните заинтересовани страни в общността
 • Нови проекти с партньорите за бъдещ реципрочен обмен на доброволци през годината
 • Ползването на празните места в общината (например рисуване на графити на стената с логото на Еразъм+, Movit, MC Krsko и името на проекта)
 • Разработването на свой собствен проект, чийто идеи MC Krsko ще подкрепим на 100 %

 Настаняване:

Доброволците ще бъдат настанени в младежки хостел, намиращ се в младежкия център (отделен апартамент за ЕДС доброволци, обзаведени 4 единични стаи, 2 бани, 2 кухни, 1 всекидневна, с климатик). Всеки един от доброволците ще има своя отделна стая и ще споделя апартамента с друг доброволец, а всекидневната ще бъде споделяна от 3 доброволци.

20476113_1630551250288650_3599914887874496198_nХрана и джобни:

Доброволците ще получават месечна сума за храна, която ще бъде определена в споразумението за дейността, както и джобни пари, които ще бъдат около 285 евро на месец.

Още полезна информация:

Доброволците ще разполагат с перално помещение, сушилня, няколко велосипеда, мобилен телефон, интернет…

Социалната осигуровка ще бъде осигурена с вътрешно споразумение межди партньорите и доброволците, където ще бъдат дефинирани и настаняването, застраховката, сумата на разходите за храна, джобните, работните часове, графика, почивните дни. Доброволците ще получат и необходимата подкрепа преди пристигането (обучение, повече информация за ЕДС, Youthpass, Europass, логистика…)

В началото на проекта, участниците ще присъстват на обучение при пристигане, организирано от Националната агенция, където заедно с други доброволци по ЕДС в Словения, ще се запознаят с различните проекти и ЕДС по принцип. Всеки един от доброволците има прави на ментор – доброволци с опит с ЕДС, с които индивидуални срещи ще бъдат осъществени и които ще въведат участниците в живота на общността и ще им помогнат да изградят социални мрежи.

Доброволците ще се включват в курс по изучаване на словенски език (1:30 часа на седмица).

Младежкият център Krsko се намира в центъра на града, така че местните дейности могат да бъдат достигнати пеша или с колело. За по-отдалечените дейности ще бъде използван градски транспорт (покрит от организацията-домакин).

Ако вече искате да кандидатствате, то изпратете автобиография и мотивационно писмо на английски до Наталия на longterm@cvs-bg.org възможно най-скоро, но не по-късно от 10 юни!

Успех!

Sorry, the comment form is closed at this time.