На 21 ноември Министерство на културата публикува проекта за Закон за доброволчеството и мотиви към него. Целта на законопроекта е да регулира правните взаимоотношения на доброволчеството, да регламентира статута на доброволец, неговите права, задължения и отговорности. Дават се определения на различните видове полагане на доброволен труд – краткосрочно, дългосрочно, корпоративно доброволчество. В работната група по изработването на проекта участваха и редица неправителствени организации, които работят с доброволци. Работата по законопроекта се възстанови през 2011 г. – Европейска година на доброволчеството.

Проектът е отворен обществено обсъждане до 5 декември 2011, като всеки заинтересован е добре дошъл да изрази становище или да направи предложение. Предложенията и становищата се приемат в Министерство на културата от г-жа Миглена Бориславова на този имейл  m.borislavova@mc.government.bg.

Проект за Закон за доброволчеството

Мотиви към проекта за Закон за доброволчеството

Sorry, the comment form is closed at this time.