На посочените линкове можете да намерите описанието на три проекта по Европейска доброволческа служба в Германия, които търсят своите доброволци. Срещу всеки линк са посочени началото и продължителността на проекта.

Ако се интересувате, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо до Снежина Козарева на cvs-bg@bluelink.net възможно най-скоро. Важно условие е, че трябва да попълните и приложения въпросник – Въпросник – Questionnaire_Steinbeis.

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6001974701 – начало на проекта – февруали 2012, продължителност между 9 и 12 месеца (зависи от доброволеца)

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6001682938 – начало на проекта – февруари 2012, също с продължителност между 9 и 12 месеца.

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=6001693117 – проектът стартира през декември 2011 г. със същата продължителност.

 А повече за условията и желания профил на кандидатите, можете да научите от този файл – EVS Germany – Conditions for application.

 А какво ще рече ЕДС проект?! Това е проект по Европейска доброволческа служба, финансиран от Европейската комисия чрез програма “Младежта в действие”. По проекта се предвиждат пари за дейности, храна, настаняване, транспорт, застраховка и джобни за доброволеца. Освен това програмата покрива и 90 % от пътните разходи на доброволеца  до и от мястото на проекта.

Sorry, the comment form is closed at this time.