Обучителен курс

„Емоционална интелигентност на работното място”

 

За кого е този обучителен курс?

За младежки работници, служители в неправителствени организации, учители. За тези от вас, които:

  • имат напрегната работа, изискваща общуване с много хора;
  • трябва редовно да се справят с проблемите и емоциите на хората, с които работят;
  • искат да се  научат по-добре да овладяват или обратно – изразяват емоциите си;

 

Какво ще спечелите от този обучителен курс?

  • Ще се запознаете с това, какво представлява емоционалната интелигентност и защо е толкова важна.
  • Ще придобиете задълбочено разбиране за това, как работят емоциите, как влияят на поведението ни, как се формират и променят.
  • Ще упражните на практика различни техники за разпознаване, конструктивно изразяване и управление на емоциите.
  • Ще работите по това да приложите наученото от курса за постигането на своя лична цел, свързана с професионалното ви развитие.

 

Главната цел на този курс е да предостави на участниците основни знания и умения от сферата на емоционалната интелигентност, които да им помогнат да се справят по-успешно със стреса в работата и да се чувстват по-удовлетворени от това, което вършат. Независимо от това, знанията и техниките, които курсът предоставя са универсални и могат да се използват във всяка сфера на професионалния и личен живот.

 

Водещи:

Хинка Станимирова, 25г., е завършила Психология в СУ „Св. Климент Охридски”, като в момента й предстои да се дипломира като трудов и организационен психолог в същия университет. От близо година се специализира в областта на емоционалната интелигентност (ЕИ), като синтезира най-ценното от различните теоретични и практически подходи към ЕИ, за да създаде този курс.

Антоанета Куманова, 25г., е завършила Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Продължава обучението си по психология в магистърската програма по Клинична и консултативна психология в същия университет. В момента се обучава в терапевтични умения в когнитивно-поведенческата школа. Има богат опит с интерактивна работа с ученици и младежи в развиването и прилагането на умения за емоционална интелигентност.

 

Формат

Обучителният курс е предназначен за група от 10-15 човека. Състои се от интензивно двудневно обучение и две последващи семинарни срещи с участниците за проследяване на постигнатите резултати и допълнително надграждане на знанията и уменията.

Курсът е практически насочен и интерактивен (презентациите се редуват с практически упражнения, дискусии и споделяне на опит).

Кога?

Интензивно обучение: 19-20 май

19.05: 14:00 – 18:30

20.05:  9:30 – 17:00

Семинарна среща 1: една седмица след интензивното обучение (2ч.)

Семинарна среща 2: три седмици след интензивното обучение (2ч.)

*Точните дата и час на семинарните срещи ще се договорят с участниците.

 

Къде?

Мястото на провеждане ще се уточни допълнително с одобрените кандидати.

 Тъй като обучителният курс е с изследователска цел, той е безплатен!

Ако искате да участвате, попълнете приложения формуляр за кандидатстване и го изпратете на h.stanimirova@gmail.com не по-късно от 6ти май!

 Ще се свържем с одобрените кандидати по и-мейл най-късно на 9ти май.

 Posted by Vera at 16:05

Sorry, the comment form is closed at this time.