Vera

 

„Active Summer in Kuterevo“

19-30 август, Кутерево (Хърватия)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

kuterevo-volunteers

 През месец  август 25 младежи от България, Хърватия, Сърбия, Косово и Русия ще се съберат в Спасителния център за мечки  в село Кутерево (Bear refuge center in Kuterevo), Хърватия, където в  продължение на 10 дни ще работим по различни въпроси, свързани с активизъм, селски начин на живот в хармонично съжителство със заобикалящата ни природа. Това възнамеряваме да постигнем  чрез:

 • Откриване и опазнаване  на спасителния център
 • Изучаване на дивите животни и по-специално мечките
 • Информация за доброволчеството, природата
 • Изучаване и потапяне в местните традиции и начин на живот
 • Устойчив и прост начин на живот
 • Откриване на планината и националния парк Северен Велебит и неговите околности, съжителство с дивата природа

 

ПроектътMOUNTAINS CONNECTING PEOPLE“

kuterevo

Младежкият обмен „Active Summer in Kuterevo“  е част от по-голям проект, наречен “Mountains connecting people” (Планини, свързващи хората), който е подкрепен от програмата Еразъм +. Този проект включва три младежки обменa, проведени през различни сезони и страни (Косово, България и Хърватия). И трите обмена се провеждат в малки планински общности, разделени от разстояние и история, но в тясна връзка с природата и традиционния и устойчив начин на живот. Първата част на проекта „Winter peace in Brezovica“ вече се състоя в Косово през  месец март, а втората част „Farewell to spring“ се състоя в началото на лятото в Еко селище Дебели Дъб, Стара Кресна, България. Последната част ще се проведе в красивото село Кутерво и по-точно Спасителния център за мечки в селото, разположен в полите на планината Велебит. Този младежки обмени са и част от световна кампания на SCI (Сivil Service International), наречена Create Climate for Peace.

 

Село Кутерево

kuterevo-bearsМладежкият обмен ще се проведе в Спасителния център за мечки ( Kuterevo Bear Refuge Center). Групата ще бъде настанена  в сграда тип „американска къща“ – дървена къща, която предлага  съвсем основни и природосъобразни условия за живот, но с много звездни планински нощи.

Участниците ще живеят, работят и готвят заедно. Начинът на живот по време на обмена ще бъде устойчив, ще се опитаме да живеем заедно, като една общност. Това означава малко уединение, ограничен или никакъв достъп до интернет, соларни (слънчеви )душове, компостни тоалетни и вегетарианска храна.

За повече информация относно Спасителния център за мечки (Bear Refuge Center), моля посетете http://www.kuterevo.wordpress.com

 

Изисквания към участниците:

• да се интересуват от обсъжданите теми и/или да имат желание и възможност да се подготвят  по темата преди идването им в Хърватия

• да са готови да живеят просто, устойчиво и в общност, заедно с други хора в продължение на 10 дни

• да имат готовност да пътуват с влак или автобус до  село Кутерво и обратно

• да са между 18 и 30 години (допускат се някои изключения за младежи на възраст под 18)

 Пътуване и финансови условия:

Настаняването, храната и всички разходи, свързани с дейностите около младежкия обмен се покриват  напълно от програмата Еразъм + (с изключение на 20% от пътните разходи).

80% от пътните разходи ще бъдат възстановени благодарение на програма Еразъм +.

Бихме искали да насърчим  всички участници да използват природосъобразни начини на пътуване и по-зелени транспортни средства, като например влакове, автобуси и т.н.

Кандидатстване:

Ако се интересувате от младежкия обмен  „Active Summer in  Kuterevo“, моля изпратете попълнена форма за кандидатстване форма за кандидатстване на youthexchanges@cvs-bg.org преди 26 юли, неделя. С избраните кандидати ще се свържем до края на юли (31 юли).

 

 

 Posted by Vera at 04:32 Доброволчески дейности Comments Off on Покана за участие в младежки обмен “Active Summer in Kuterevo”, Кутерево , Хърватия
 

Дати: 04/07 – 14/07/2015

Място: Провинция Гранада, Испания

 

За проекта:

Този проект има за цел да подготви младите хора, които искат да емигрират в чужбина в търсене на работа (или за следване) и не знаят как да се справят с новата ситуация (в социален и емоционален смисъл ). За да осъществим това, ние ще се създаде симулация на ситуации от реалния живот с учебна цел, за да се сблъскат участниците с правдоподобна  реалност. Ще бъде насърчаван процеса на рефлектиране върху изживените ситуции и правилното им анализиране и асимилиране. За да се засили този процес ще се проведат уъркшопи и дискусии, които ще дадат на участниците нови инструменти, за да се справят със срещнатите трудности по компетентен начин.

Цели:

– Да се помисли върху реалността ( предимства и недостатъци ) на мобилността.

– Да се подготвят участниците за справяне с реални житейски ситуации в контекста на емиграцията.

– Насърчаване на социалната и културната интеграция на емигранти в приемащата околна среда, като същевременно се насърчава споделянето на собствената култура.

Настаняване:

Групата ще пътува в различни градове, като ще прекарва не повече от три нощувки на едно място. Настаняването ще бъде в училища, спортни салони и др. Участниците трябва да си носят спален чувал, организаторите ще осигурят въздушен матрак.

Финансови условия:

Всички разходи за храна и подслон, както и за програмата на проекта ще бъдат покрити от организаторите.

Следните суми ще бъдат възстановени на българските участници за тяхното пътуване:

–   през Мадрид : 210 €

–   до Малага : 230 €

Пътните разходи се възстановяват само при получаване на всички документи, използвани при пътуването в оригинал: фактури, билети, бордни карти.

Изисквания към участниците:

 Младежи между 18 и 30 г.

Участниците трябва да могат да комуникират на ангийски език; да сключат пътна застраховка за престоя си в Испания; да се съгласят с правилата на обмена (напр. активно участие, забранена консумация на алкохол, спазване на правилата на проекта..)

 Всяка група ще  поеме отговорности за изпълнението на част от дейностите: представяне на родната държава, организация на игри, уъркшопи и др.

Кандидатстване:

Ако се интересувате от участие в „The Reality“, моля попълнете прикачената форма за кандидатстване и ни я върнете обратно на intern@cvs-bg.org  преди 20ти  юни.

 * В групата има едно свободно място, побързайте!

 Posted by Vera at 07:50 Доброволчески дейности Comments Off on Младежки обмен в Испания “The Reality”
 

Работна група SAVA и  SCI-D ви кани да участвате в:

Climate Change & Sustainability Training

 23.05 – 31.05.2015 в Берлин

Постер траининг Берлин

Изменението на климата е един от най-сериозните екологични проблеми, пред които е изправен нашият свят.  Темата е наболяла и докосва всеки по различен начин:  това предизвиква и част от несправедливостта, че тези, които са най-малко отговорни за това са тези, които най-често трябва да се справят с явлението и да се борят с последиците.
Дори и изменението на климата да е само понякога във фокуса на внимание от страна на медиите и често липсващо от дневните новини, то  все още продължава.

Организации и активисти на SCI (Service Civil International) работят за новoто климатично устойчиво бъдеще, без изкопаеми горива. Вече раполагаме с многобройни примери за взети мерки за подкрепа и за повлияните общности, носещи реална промяна. Затова е още по-важно да се помни изменението на климата и да се обсъдят причините, последиците и възможностите за действие.

 

Цели и задачи

Целта на този семинар е да събере група от 18 активни доброволци от Германия и  Балканите, за да обменят идеи и опит в областта на основната тема, както и за да усвоят  методи за разработване и прилагане на самостоятелно замислени дейности и уъркшопи за повишаване на осведомеността и с образователна насоченост. “Мисли глобално, действай локално” е мотото на семинара. Методологически, проектът цели да преодолее пропастта между глобалните взаимодействия и решенията на местно ниво за изменението на климата, с акцент върху устойчивия начин на живот, енергетиката и селското стопанство.

Освен това, обучението ще предостави възможност за обмен на мнения по актуални тенденции в Германия и на Балканите. Обучителният курс ще използва неформални методи за образование, които включват симулационни игри, дебати, казуси, прожекции на филми и учебни посещения. Участниците ще придобият умения и опит сами да водят дейности по  темите на обучението.

 

Кампанията “Create Climate for Peace”

Кампанията “Create Climate for Peace” е световна инициатива на партньорите в мрежата на движението за мир и доброволчество SCI. Работни групи, активисти и партньори стартираха работа по движението официално през 2014 г. Неговите основни цели са да допринесе за превръщането на нашите култури от консуматорски и насилствени в устойчиви и умиротворени на всички нива. През 2014 г. се проведоха множество дейности, лагери и семинари, които имаха за цел повишаване на осведомеността относно изменението на климата, постоянните култури, мира и социалното включване. 2015 ще бъде годината на разширяване на дейностите и продължение на делото.

 

Основни теми

– Изменение на климата: връзка между глобалните екологични проблеми и решения на местно равнище.

– Пресечна точка Околна среда / Бедността.

– Пресечна точка Идеология (капитализъм) / Околна среда.

– Устойчиво развитие, алтернативен начин на живот.

 

Концепция на проекта
Програмата на събитието ще бъде разделена на следните основни елементи:
– задълбочаване на знанията по основните теми на обучението (работа в групи, игри и упражнения, посещения от експерти, учебни посещения)
– представяне на факти ( знания и информираност, да разсеем митовете …)
– обучение: подготовка за това как да се изготвят и прилагат самостоятелно проектирани работилници
– практика: изпробване на новополучените умения и методи в малки групи
– запознаване с граждански инициативи и активно поведение / намиране на творчески решения

Очаква се активно участие в дискусиите и заниманията по проекта.  Участниците ще бъдат помолени да представят примери за екологични предизвикателства в собствения си регион или град. Ще споделим настоящи лични инициативи на местно ниво или локални  инициативи, които групата счита за пример за добри практики. След обучението, участниците ще имат всички предпоставки да допринесат за развитието на  дейности в родната си страна.

 

Набиране на участници
Участниците трябва да:
? имат навършени 18 години;
? да могат да общуват на английски език;
? да се интересуват от темите на обучението и да имат мотивация да организират дейности, където да приложат наученото и придобитите умения на практика след завръщането си у дома;
? да се съгласят да участват в подготвителните дейности, организирани от изпращащата организация или самостоятелно;
? да се ангажират да разпространят съдържанието на проекта за други активисти на изпращащата организация;
? да се ангажират с активно участие;

Моля, обърнете внимание, че ще има възможности за посещение на града, но това не е една от целите на проекта и участниците ще могат да се възползват от тази възможност с мярка.

 

Финансови и практическите условия за участие

Всички  разходи по програмата на проекта (храна, настаняване и обучение) ще бъдат покрити от организацията-домакин.

Доброволците организират и покриват сами  международните си пътни разходи.

 

 

Ако предложението грабва вниманието ви, изпратете  попълнена форма за кандидатстване (изтеглете от тук)  на youthexchanges@cvs-bg.org   до  26.03.

Ще получите отговор в рамките на 10-14 дни по-късно.

Пожелаваме ви успех!

 

 

 Posted by Vera at 21:58 Доброволчески дейности Comments Off on Обучение “Climate Change & Sustainability”, Берлин
 

 

Проект: MOUNTAINS CONNECTING PEOPLE

Младежки обмен: WINTER PEACE IN BREZOVICA

Брезовица, Косово

12.03 – 22.03.2015

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ

Добруването на нашата единствена планета се оспорва от индустриалната цивилизация. Нашето общество непрекъснато е изправено пред една или друга криза – финансова, социална, екологична, енергийна, криза за храна – това са само най-неотложните такива. Изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства, което засяга живота навсякъде и заплашва оцеляването на много видове, включително и човека. Освен това, на социалния климат на Балканите също не е стабилен. Зад страшните истории, има много вдъхновяващи за алтернативни примери за устойчиви проекти, общности, градове, инициативи … и този проект е за тях и начина за създаване на „климат за мир“.

12

МЛАДЕЖКИЯТ ОБМЕН
В средата на март 25 младежи от Хърватия, Сърбия, Косово, България и Русия ще се съберат в планинското село Брезовица, Косово, в продължение на 10 зимни дни. Чрез посещения, семинари, дискусии, игри, ние ще проучим кои са най-големите предизвикателства за нашата цивилизация, как глобалната криза се отпечатва в местната реалност, но също така и ще търсим възможните решения.
През тези 10 дни, ние ще:

 • … учим и споделяме за промените в климата, въздействието върху човечеството и природата,
 • … говорим за въздействието на изменението на климата върху правата на човека, равенство, мир, и бъдещето на света,
 • … се запознаем с местната общност, обичаи, традиции и начин на живот,
 • … посетим вдъхновяващи природни и културни забележителности наоколо,
 • … учим за и от дивата природа,
 • … създадем малки проекти по темата (видео, фото есе, комикси … и т.н.),
 • …. ще приветстваме идването на пролетта,
 • … ще се наслаждаваме, да се забавляваме и много повече 🙂

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Брезовица (община Стръпче) е малко планинско селце с около 400 жители, разположено в североизточната част на Шар планина в Косово, която също е Национален парк. Шар планина е местообитанието на рис, мечка, дива коза, вълк, сърна, дива свиня, лешояди и много растителни видове, сред които мнозина са ендемични и реликтни.

13

Критично застрашеният балкански рис

Групата ще бъдат настанени в мотел с гостоприемни домакини, вкусна домашно приготвена(вегетарианска 🙂 храна и красива гледка към планината и релаксиращи звуци от близко течащия поток.

„MOUNTAINS CONNECTING PEOPLE“

Младежкият обмен “Winter Peace in Brezovica” е част от по-голям проект, наречен ” Mountains connecting people” и част от световната кампания на SCI (Service Civil International) – ” Create a Climate for Peace “. Този проект включва три младежки обмена, които ще се проведат в различни сезони в Косово, България и Хърватия, в малки планински общности, разделени от разстояние и история, но които имат нещо общо – тясна връзка с природата и традиционния начин на живот.
Участниците имат възможност да вземат участие в един, два или всичките три младежки обмени:
„Winter peace on Kosovo“, Косово, 12-ти-23-ти март 2015.
„Isnpiring spring in Vlahi“, Влахи, България, 10-ти-21-ви юни 2015 г..
„Active summer in Kuterevo“, Хърватия, 24-ти август – 03-ти септември 2015.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
Всеки партньор ще избере 5 участника, сред които един ще бъде лидер на групата. Не се изисква предишен опит в международни младежки срещи (обмени, семинари, лагери …), но има няколко точки, които ще бъдат взети под внимание. Участникът трябва да:

 • се интересува от темите и да участва в подготовката преди младежкия обмен
 • да е готов да прекъсне контакт с технологиите, но да създаде такъв с природата
 • да има желание да живее по устойчив начин и в международната общност в отдалечено място за 10 дни
 • да бъде готов за активно участие и принос
 • да бъде готов да пътуват с влак или автобус до младежкия обмен и обратно
 • бъде между 18 и 30 години (малки изключения са възможни за младежи на възраст под 18)

 

ПРАКТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 • Настаняването и храната ще бъдат напълно покрити от проекта
 • 80% от пътните разходи ще възстановят след получаването на всички билети в оригинал

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако се интересувате от участие в „Winter peace in Brezovica“, моля попълнете прикачената форма за кандидатстване и ни я върнете обратно на youthexchanges@cvs-bg.org преди 20ти януари.

 

аявление за младежки обмени в България и Хърватия ще бъдат на разположение два месеца преди всеки проект)

 Posted by Vera at 23:52 Доброволчески дейности Comments Off on Участвай в младежките обмени “MOUNTAINS CONNECTING PEOPLE” – Косово, България и Хърватия
 

Хрумвало ли ви е някога, колко малко знаем  за хората, които ходят по същите улици като нас?  Любопитно ли ви е кои са те и откъде идват? Искате ли да бъдете активни, да дадете своя доброволчески принос и същевременно да получите компетенции в комуникацията си с хора от различна социална среда?

Ако  отговорът е да, ние от Си Ви Ес-България,  съвместно с фондация „Конкордия“  ви предлагаме да участвате в иновативния проект за социално опознаване „Excercising Our Rights“. Фондация „Конкордия България“ ръководи Социален и младежки център „Свети Константин” в столицата на България – София. “Св. Константин” е един отворен център за консултиране с възможност за настаняване на почти 80 деца и младежи в нужда.

Ще имате възможност да:

 • се срещнете с младежи от фондацията  и да участвате заедно в различни мероприятия;
 •  да добиете информация за спецификите и подхода за работа с уязвими млади хора, за техния начин на живот и техните цели;
 •  да подобрите комуникационните   си умения;
 •  да дадете своя доброволчески принос за една кауза;
 • да се намерите там, където има нужда от вас – да помогнете на младежите да се откъснат от ежедневието си и да се мотивират за това, което им предстои при намирането на работа;

Програмата на дейностите включва следното:

Четвъртък (11.09.)    17:30-20:30 – Подготвителна среща
Ще се запознаете с останалите доброволци, ще ви въведем в темата на проекта и планираните активности, като ще разберете и повече за младежите от „Конкордия“, с които по-късно ще се срещнете.

Събота (13.09.)      10:00-17:30 – Нашите стереотипи. Среща отвъд тях.
В събота сутринта (10:00-13:00) ще продължим с интерактивни задачи и дискусия върху стереотипите в нашето общество: доколко ги има в нас, носят ли ни полза и ако не – как да ги преодолеем. Следобед (14:00-17:30) ще направим “среща отвъд стереотипите” с младежите от „Конкордия“. Ще можете да научите повече един за друг и да подготвите идеи за съвместната акция в неделя.

Неделя (14.09.)     14:00-17:00 – Акция “Заедно успяваме!”
Целта на акцията е да обединим идеи и усилия, за да промотираме фризьорския салон на „Конкордия“ , в който работят трима от младежите, участници в дейностите. Желаещите ще могат да седнат на техния фризьорски стол, а през това време останалите от групата ще могат предложат идеите си за промоция на салона (пр. клип, статия, промо стратегия и др.).*

При интерес за участие, моля изпратете ни имейл на youthexchanges@cvs-bg.org  до вторник (09.08.), с кратко представяне на самите вас и мотивите ви за участие.

 

 Posted by Vera at 22:57 Доброволчески дейности Comments Off on “Социално опознаване”? Разбери какво е! Участвай в иновативния проект “Exercising Our Rights”!
 

В разгара на сезона ви предлагаме две интересни възможности за участие в младежки обмени в Словения и Франция. Подробна информация за проектите , както и всички финансови условия можете да намерите сред следващите редове:

Младежки обмен

”The Guardians of Fairytales”

7-16 август 2014

Ако сте младеж между 15 и 25 години, интересувате се от изкуство, приказки и предания в различните краища на светa, ако искате да знаете повече за местните митове и легенди и да споделите тези от вашите родни места, значи сте повече от добре дошли при нас!

Описание на дейностите:

Младежкият обмен “The Guardians of Fairytales” ще събере 26 участници от България, Франция, Италия, Словения и Испания  и ще се състои в продължение на 10 дни в словенското градче Птуй.

Темата на проекта е посветена на приказките като средство за интерпретация на културата и бита на създателите им, както и като инструмент за междукултурен диалог.

С обмяната на приказки и предания между участниците, целим да създадем пространство за опознаване на различните култури и приликите и разликите между тях. Ще се работи върху въпроси, свързани с опазването на културното наследство и традиции. В унисон с  Европейската Година на Семейството ще разгледаме картината на семейния живот и взаимоотношения в миналото и сега.

Като резултат от проекта, участниците ще пресъздадат по артистичен начин напълно нова приказка, която ще изградят на базата на работата си по време на обмена и на  собствените си творчески идеи.

 Място на провеждане

Птуй, Словения

3

       Птуй е  най-старият град в Словения, разположен на река Драва и       Птуйското езеро. Градът се намира на 2 ч. и 30 минути път от      столицата Любляна, в Централна Словения.

Какво да носите?

 •       Храна и напитки, с които ще представите вашата страна
 •       Знанията и идеите си по темата на проекта
 •       Музикални инструменти

В какво ще участвате?

 •       Театрални работилници и уъркшопи с изкуство
 •       Игри
 •       Посещения в покрайнините на града
 •       Забавни дейности
 •       Интернационални мероприятия
 •       Финално събитие за отпразнуване и представяне на проекта

 Език:

Работен език на младежкия обмен ще бъде английски.

Финансови условия:

 Проектът се осъществява със съдействието на програма „Еразъм+“ на Европейски съюз. Всички разходи за дейности, храна и настаняване ще бъдат поети от програмата в пълен размер. Разходите за път ще бъдат възстановени в пълен размер с лимит 170 евро няколко месеца след завръщането на участниците в България.

Как да кандидатствате?

Моля, попълнете  формата за кандидатстване AF_YE_2014  и я изпратете обратно на  youthexchanges@cvs-bg.org с тема на писмото „Кандидатура за младежки обмен в Словения“ не по-късно от 13 юли, неделя.

_______________________________________________________________________________________

Младежки обмен

 „Outdoor Green“:

Biological gardening and environmental awareness“

3-14 август, Франция

 Ключови думи: Екологично съзнание, креативност и активно гражданство.

2

В основата си, проектът е междукултурен младежки обмен, който ще се състои през лято 2014 и ще включва няколко групи младежи на възраст между 16 и 20 години от различни държави, които участват в международното движение за мир и доброволчество “Service Civil International“ (SCI).  Младежите ще се съберат в Северна Франция , в градчето Wambrechies  и покрайнините му, за да вземат участие в дейностите, свързани с  екологично съзнание.

Организацията-домакин  SCI Region Nord е член на международната мрежа SCI. „Лагерът за био-градинарство“ е част от програма, стартирана от организацията с цел професионално и социално включване на младежи  между 15 и 25 г.  Лагерът е действащ през цялата година и се намира в Wambrechies, градче на 20 минути път от един от най-големите френски градове – Лил. Земеделските методи , използвани тук, са в пълно съответствие с принципите нa биологично фермерство и продуктите могат да се нарекат „био-продукти“:  отгледани без пестициди, с ръчно плевене, торене с естествени продукти.  Във фермата има възможност за работа с живи плетове, косене, бране на цветя, дори за пчеларство, тъй като там има няколко кошера.

1

Профил на участниците:

Приоритет при кандидатстването ще получат  младежи, които не са пътували извън страната  или не са участвали в международен проект поради липса на независимост, финансови ресурси, подготовка или информация.  Участниците могат да бъдат на възраст между 16 и 20 години.

Дейности:

По време на младежкия обмен  ще се осъществят два типа дейности:

 •   Работилници  на тема екологично съзнание; постановки, които ще стимулират обмяната на мисли и идеи; практически работилници за построяването на панели за изложба;
 •  В някои от дните,  младежите ще вземат участие в „работно училище за био-градинарство“ с технически ръководител и ще се занимават с  плевене, пресаждане на семена и растения, събиране на реколта, поддръжка на земята и оранжериите, подготовка на зеленчуците за доставка, подготвяне на щандове за изложение на седмичния био-пазар. Тъй като SCI притежава няколко пчелни кошера, участниците ще имат възможност да се запознаят  със занаята на пчеларството  и ще участват в събирането и приготвянето на мед под ръководството на професионален пчелар.

Освен тези занимания ще бъдат организирани различни игри, културни и  междукултурни мероприятия.

Какво да си носите?

 •  Спален чувал, чаршафи, кърпи
 •   Музикални инструменти
 • Храна и материали за международните вечери
 •  Наличните си знания и умения по темата на проекта

…и доброто си настроение!  🙂

 Финансови условия :

Проектът се осъществява със съдействието на програма „Еразъм+“ на Европейски съюз. Всички разходи за дейности, храна и настаняване ще бъдат поети от програмата в пълен размер. Разходите за път ще бъдат подпомогнати с еднократна помощ от 170 евро, които ще бъдат възстановени на участниците няколко месеца след завръщането им в България.

Как да кандидатствате?

Моля, попълнете форма за кандидатстване AF_YE_2014  и я изпратете обратно на  youthexchanges@cvs-bg.org с  тема на писмото „Кандидатура за младежки обмен във Франция“ не по-късно от 13 юли, неделя.

 

Желаем ви успех!

 

 Posted by Vera at 17:37 Доброволчески дейности Comments Off on Предложения за младежки обмени в Словения и Франция през месец август
 

Не пропускайте уникалната възможност да  опознаете Украйна от кухнята чрез доброволческия проект

” Cat in the Bag”, който ще събере 26 младежи от различни държави и ще разгледа тематиката за устойчивия начин на живот и  активното гражданство  чрез различни дейности и инициативи в града и околностите му.

 

Младежки обмен “Cat in the Bag”

15-26/07/2014

Лвов, Украйна

Catinabagpic

 

В какво ще участвате?

 • Презентации и дискусии за екологични проблеми и техните  възможни решения, сравняване на ситуацията в различни държави
 • Дискусии за местни екологични проблеми, инициативи за овладяването им
 • Практически работилници  за рециклиране,  градинарство, компостиране, изработване на сапун, приготвяне на вегетариански ястия с местни продукти, “зелено партизанство”
 • Уъркшоп за устойчив начин на живот, личен екологичен отпечатък, екологично чиста храна, домашна козметика
 • Срещи с еко-активисти и НПО от Лвов за местни екологични проблеми и инициативи
 • Опознаване на града, посещение на исторически забележителности и зелени площи в града
 • Подготовка и изпълнение на улична акция сред жителите на Лвов

Профил на участниците:

 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Интерес и мотивация за участие в проекта и за принос към програмата с идеи, опит, умения
 • Артистични умения или умения за работа с Adobe Illustrator или Photoshop ще са в полза за разработване на материалите от проекта
 • Възраст между  18 и 25 години
 • На разположение за цялото времетраене на проекта
 • Граждани/живущи в една от четирите страни-партньори в проекта: България, Украйна, Грузия и Румъния

Финансови условия:

Всички разходи за храна и настаняване, както и тези, касаещи програмата и материалите ще бъдат напълно поети от организаторите. 70% от пътните разходи с лимит 280 Евро ще бъдат възстановени на участниците след завръщането им в България.

Насърчаваме ви да използвате превозни средства, щадящи околната среда.

Обстановката в Украйна:

Град Лвов се намира в западната част на страната, където обстановката е била спокойно по време на размириците. Организаторите на проекта провеждат доброволчески проекти на същото място през цялото лято и гарантират, че няма причина за безпокойство и доброволците са в пълна безопасност.

Как да кандидатствате?

Моля, попълнете прикачената форма за кандидатстване AF_Catinthebag и я изпратете на Си Ви Ес – България на youthexchanges@cvs-bg.org  с тема на писмото  Кандидатура за младежки обмен “Cat in the Bag”, Украйна.

Проектът се организира с подкрепата на Програмата „Младежта в действие“  на Европейски съюз.

 

 

 Posted by Vera at 18:15 Доброволчески дейности Comments Off on Участвай в младежкия обмен ” Cat in the Bag”, Лвов, Украйна
 
Стани доброволец на тазгодишния Фамилатлон:  от Асоциация Родители

 

Асоциация Родители те кани да станеш част от едно пъстро преживяване – Фамилатлонпразник на семейството, спорта и здравословния начин на живот.

 

Фамилатлон е фестивал на открито, който ще се проведе в Южния Парк в София на 18 май – неделя. Там посетителите могат да играят и участват в заниманията на десетки различни спортни, еко и арт клубове и организации, да търсят столиците на Европа по карта, да се включат във велопоход за малки или големи, да се забавляват с изпълнителите на сцената и да печелят награди.

Помогни ни да случим това събитие, като станеш доброволец за един ден. Имаме нужда от „пчелички“, които да помагат на организаторите в раздаването на подаръци, ориентиране на гостите, разнасянето на съобщения, материали и храна за доброволците. И преди всичко, включи се в провеждането на играта „Малката Европа“, в която гостите на фестивала търсят разпръснатите из парка столици на европейските държави. Включи се в екипите, които посрещат гостите на всяка столица.

Включи се в този пъстър празник, стани част от нашия голям, весел и мултикултурен екип, запознай се с много различни и интересни хора.

Моля всеки желаещ да се свърже с нас на имейл: dobrovolec@roditeli.org или на телефон 0878649791 (Антоанета Куманова).

Можеш да се присъединиш към събитието ни във Фейсбук тук: https://www.facebook.com/events/639290796152789/?

 Posted by Vera at 21:54 Доброволчески дейности Comments Off on Стани доброволец на Фамилатлон
 

Сред първите ни предложения тази година е  младежкият обмен в Молдова, където 25 младежи от 5 страни ще работят заедно върху тематиката за активно гражданство, културното многообразие и околната среда:

“Universal Youth Village”

Къде?

Кишинев, Молдова

Кога?

04.05.2014 – 15.05.2014

Тема и идея:

В младежкия обмен ще вземат участие групи от Молдова, България, Украйна, Германия и Армения. Главната цел ще бъде обмяна на опит по отношение на младежката работа и младежките дейности и насърчаване на междукултурния елемент.

По време на обмена, ще се работи върху темата за културното многообразие, национална идентичност, активно гражданство и опазване на околната среда.

Дейности:

Дейностите ще бъдат съсреодоточени върху посещението на национални резервати, местни неправителствени организации и групи, които работят в сферата на опазване на околната среда и националното наследство.

Програмата ще бъде структурирана по начин, по който ще се стимулира обмен на информация и различни работилници.  Ще се насърчава прилагането на натрупания опит на местно ниво, в родните страни на участващите младежи.

Профил на участниците:

Участниците трябва да:

–       бъдат на възраст между 18 и 25г.

–      да владеят английски език на работно ниво

–      да са мотивирани да участват в проекта и да допринесат за неговите цели и идеи с информация, предложения, дискусии и др.

–      да присъстват през цялата продължителност на проекта

Финансови условия:

Всички разходи за храна и настаняване са поети за целия период на обмена, а 70% от пътните разходи се възстановяват няколко месеца след завръщането на участниците в България.

Окуражаваме ви да пътувате с щадящи околната среда транспортни средства.

Как да кандидатствате?

В линка по-долу ще намерите форма за кандидатстване. Моля,  попълнете я и ни я изпратете  обратно на  youthexchanges@cvs-bg.org най-късно до 08.04.2013.

Форма за кандидатстване

Още за “Universal Youth Village”

 

 Posted by Vera at 13:26 Лагери новини Comments Off on Участвайте в младежки обмен в Молдова, 4 -15 май
 

Бързаме да ви съобщим, че за младежките  обмени през това лято има свободни места! А именно две места за младежки обмен във Франция “Citizenship and Sustainable developement”, който ще се проведе между 12 юли и 03 август във френското село Pernay,  на 240 км. от Париж.

Обменът е с еклогична насоченост – как да живеем устойчиво сред природата. Ще бъдат обсъдени темите за въвеждането и използването на слънчева енергия, производство на екологична продукция (боя, препарати, козметика). Предвидените дейсноти са разнообразни като се започне от дебатиране и дискусии, неформално образование и се стигне до приложно изкуство „land art“. В програмата са включени и занимания в местното селото, които ще включват работа по възстановяването на местно културно наследство и разчистване от растителност на местни обекти.

Френското село Pernay се намира в китния регион Indre et Loire,  който е известен с горите, историята си, традиционната архитектура и замъците си и по-специално с долината на реката Loire, която е обект  в списъка на ЮНЕСКО.

Участниците в този обмен могат да бъдат между 15 и 17 години.

Тук можете да  намерите повече информация за проекта.

Поради краткото време до началната дата на обмена ще помолим да изпратите попълнените си форми за кандидатстване (които можете да свалите от тук) на youthexchanges@cvs-bg.org  до края на деня на 02.07.

 Posted by Vera at 13:10 Доброволчески дейности Comments Off on Свободни места за младежки обмен във Франция