snappa-1461750914

Обучение “Building Bridges” за работа с търсещите убежище и бежанците
11- 17-ти юни 2016, Женева /Швейцария/

СиВиЕс-България в партньорство със SCI Швейцария и “Building Bridges” WG ви каним да кандидаствате за обучението “Building Bridges”, което ще се проведе в Женева, Швейцария между 11-ти до 17-ти юни 2016 г. Обучението е предназначено за младежки работници и млади активисти, вече работили или желаещи да работят с търсещи убежище и бежанци за различни местни проекти, инициативи или доброволчески лагери.

По време на обучението ще се разработят и развият работилници, които да мултиплицират ефекта от обучението обратно в България.

Целта на обучението е да се покрият основните неща по темата “работа с бежанци и търсещи убежище”, както и да се осигури пространство за обмен на добри практики от различни проекти. По този начин искаме да вдъхновим участниците да създават и да се включат в местни проекти, в държавата от която идват. Програмата ще бъде организирана в различни мостове,
където участниците ще бъдат поканени да споделят и надграждане на знания и умения: Intro Bridge, Info Bridge, Mapping Bridge, Tools Bridge, Reality Bridge, Communication Bridge and Practice Bridge.

Теми на обучението: 

  • Търсещите убежище и бежанците: ключови дефиниции и определения
  • Страните на произход на търсещите убежище в Европа: история и културни разлики
  • Миграционните пътища в Европа: стари и нови начини
  • Системата за защита на лица, търсещи убежище: законодателство, правителства и подкрепа на НПО сектора
  • Стереотипи и митове: в търсещите убежище обувки
  • Работа с бежанци и търсещи убежище: краткосрочни и дългосрочни проекти
  • Работа с лица, търсещи убежище: предизвикателства, практически аспекти и методи
  • Работа с лица, търсещи убежище: приложна психология
  • Обмен на добри практики и представяне на успешни проекти и инициативи

Работен език на дейностите: английски

Пътните разходи – възстановяване на билетите за пътуване ще се извършва в съответствие с правилата на програмата Еразмус + и при получаване на оригиналните документи, след приключване на проекта. Максималната сума за международни участници е 400 CHF и 50 CHF за швейцарските участници.

Застраховка се предоставя в рамките на курса на обучение. Ако имате индивидуална застраховка или европейска здравна карта, молим да ги вземете със себе си.

Всички участници ще получат сертификат при успешно завършване на обучението.

Повече за самия проект може да разберете тук.

За да кандидатствате моля попълнете онлайн формулярът до 3-ти май: http://goo.gl/forms/QQIK6ISEUx

При допълнителни въпроси и разяснения, може да пишете на Катерина на cvs.katerina@gmail.com

 Posted by Victoria at 13:17 Обучения

Sorry, the comment form is closed at this time.