snappa-1461750914

Обучение “Building Bridges” за работа с търсещите убежище и бежанците
11- 17-ти юни 2016, Женева /Швейцария/

СиВиЕс-България в партньорство със SCI Швейцария и “Building Bridges” WG ви каним да кандидаствате за обучението “Building Bridges”, което ще се проведе в Женева, Швейцария между 11-ти до 17-ти юни 2016 г. Обучението е предназначено за младежки работници и млади активисти, вече работили или желаещи да работят с търсещи убежище и бежанци за различни местни проекти, инициативи или доброволчески лагери.

По време на обучението ще се разработят и развият работилници, които да мултиплицират ефекта от обучението обратно в България.

Целта на обучението е да се покрият основните неща по темата “работа с бежанци и търсещи убежище”, както и да се осигури пространство за обмен на добри практики от различни проекти. По този начин искаме да вдъхновим участниците да създават и да се включат в местни проекти, в държавата от която идват. Програмата ще бъде организирана в различни мостове,
където участниците ще бъдат поканени да споделят и надграждане на знания и умения: Intro Bridge, Info Bridge, Mapping Bridge, Tools Bridge, Reality Bridge, Communication Bridge and Practice Bridge.

Теми на обучението: 

  • Търсещите убежище и бежанците: ключови дефиниции и определения
  • Страните на произход на търсещите убежище в Европа: история и културни разлики
  • Миграционните пътища в Европа: стари и нови начини
  • Системата за защита на лица, търсещи убежище: законодателство, правителства и подкрепа на НПО сектора
  • Стереотипи и митове: в търсещите убежище обувки
  • Работа с бежанци и търсещи убежище: краткосрочни и дългосрочни проекти
  • Работа с лица, търсещи убежище: предизвикателства, практически аспекти и методи
  • Работа с лица, търсещи убежище: приложна психология
  • Обмен на добри практики и представяне на успешни проекти и инициативи

Работен език на дейностите: английски

Пътните разходи – възстановяване на билетите за пътуване ще се извършва в съответствие с правилата на програмата Еразмус + и при получаване на оригиналните документи, след приключване на проекта. Максималната сума за международни участници е 400 CHF и 50 CHF за швейцарските участници.

Застраховка се предоставя в рамките на курса на обучение. Ако имате индивидуална застраховка или европейска здравна карта, молим да ги вземете със себе си.

Всички участници ще получат сертификат при успешно завършване на обучението.

Повече за самия проект може да разберете тук.

За да кандидатствате моля попълнете онлайн формулярът до 3-ти май: http://goo.gl/forms/QQIK6ISEUx

При допълнителни въпроси и разяснения, може да пишете на Катерина на cvs.katerina@gmail.com

 Posted by Victoria at 13:17 Обучения Comments Off on Обучение “Building Bridges” за работа с търсещите убежище и бежанците, Швейцария
 

snappa-1457115524

Обучение
“Active Role of Youth in Peace-Building”

12 – 21 април 2016,
Власеница, Босна и Херцеговина

Целта на обучението е да изгради у група от млади хора нужните компетенции за провеждането на дейности и проекти, които промотират мир и междукултурен диалог. На местно и/или международно ниво, стремежът е към създаване на проекти срещу насилието и речта на омразата.

Основни теми в обучението са:

• концепция за мир – изграждене на мир, запазването му и възвръщането му;
• култура на войната и култура на мира;
• реч на омразата, трнасформиране на конфликти – концепции, практики и инструменти;
• ограничаване на напрежението от не-толерантността и насилието;
• активната роля на младите в изграждането на мир и разрешаването на конфликти и др.

Обучението няма такса за участие, храната и настаняването се поемат от организаторите, както и 90% от пътните разходи.

Ако искаш да вземеш участие в обучението и:

• си на възраст между 18 и 35 навършени години;
• владееш английски език и нямаш против да се обучаваш и общуваш на него;
• имаш възможност да се включиш в цялото обучение;
• мотивиран си да споделиш своя опит в неправителствена организация или неформално образование;
• имаш желание да споделиш наученото от обучението и си отговорна личност,

кандидатствай преди 11-ти март 2016 г. като попълниш този формуляр и не забравиш да пишеш на Сара на volunteers@cvs-bg.org. За всякакви допълнителни въпроси също можеш да се обърнеш към нея.

Обучение
“THE FUTURE OF DEMOCRACY – the role of youth workers and youth leaders”

14 – 21 април 2016,
Oliveira de Azemeis, Португалия

Ако работите с младежи или сте младежки лидери, това обучение е за вас! На него ще получите инструменти и препоръки как да се справяте с теми като демокрация, социално включване и граждански компетенции. Задавайте въпроси към себе си и промотирайте демокрацията по-ефективно!

Някои от основните цели на обучението са:

• да разшири и развие разбирането за демокрация;
• да рефлектира и създаде дискусия за конфликта между нуждите на отделния индивид и нуждата от колективно общество;
• да подходи критично към понятието “демокрация”
• да практикува начини за намеса в нашите собствени общества и реалности и др.

Обучението има такса за участие, която ще бъде уточенена допълнително. Храната и настаняването се поемат от организаторите, както и част от разходите за пътуване на участниците. Основният работен език е английски.

Ако искаш да вземеш участие в обучението кандидатствай преди 18-ти март 2016г. като пишеш на Сара на volunteers@cvs-bg.org, която ще те насочи към официалния формуляр. За всякакви допълнителни въпроси също можеш да се обърнеш към нея.

1243681_10151962567967848_2096834934_o

Обучение
“International Camp Coordinator Training”

23 – 30 май 2016,
Нийдеркауфунген (до гр. Касел), Германия

Една от основните дейности на международната доброволческа мрежа SCI International е провеждането на доброволчески работни лагери. Тези лагери се нуждаят от координатори, които да съдействат и да се грижат за добрата комуникация между доброволците, организацията и мястото, където се провежда лагера.

Целта на обучението, което предлагаме е да подготви участниците за координирането на лагер, както и други подобни доброволчески проекти.

Обучението няма такса за участие, храната и настаняването се поемат от организаторите, а участниците покриват сами разходите си за пътуване до мястото на проекта.

Ако искаш да вземеш участие в обучението и:

• си на възраст над 18 години;
• владееш английски език и нямаш против да се обучаваш и общуваш на него;
• имаш възможност да се включиш в цялото обучение;
• проявяваш интерес към доброволческите лагери на SCI и други подобни доброволчески проекти и имаш намерение да участваш в тях като лидер или координатор;
• имаш желание да споделиш наученото от обучението и си отговорна личност,

кандидатствай преди 1-ви април 2016г. като пишеш на Сара на volunteers@cvs-bg.org за да ти изпрати необходимият формуляр за попълване. За всякакви допълнителни въпроси също можеш да се обърнеш към нея.

 Posted by Victoria at 20:32 Обучения Comments Off on 3 Calls for Trainings in Bosnia, Germany and Portugal: apply now!