Безопастност

 

Осигурява се от Партньора. Ако се предвижда използването на инструменти или оборудване, доброволците трябва да бъдат инструктирани за техниката на безопастност. Ако се изисква специално облекло, то трябва да се осигури от Партньора или изрично да посочите доброволците са бъдат снабдени с такава при пристигането си.

 Posted by Lera at 21:24 Comments Off on Безопастност

Учебна (информационна) част

 

Тя може да бъде организирана под формата на вечерна лекция или работилница, съчетана с работата или с пътуването в свободното време. Целта е доброволците да научат нещо полезно, свързано с дейността на Партньора или конкретния проект, социално значим проблем или добра практика.

 Posted by Lera at 21:10 Comments Off on Учебна (информационна) част

Свободно време

 

Доброволците имат право на 2 почивни дни седмично. Дните за пристигане и изпращане се броят като почивни. Пример: ако лагерът е 2 седмици, почивните дни би трябвало да са 4. Тъй като дните за пристигане и отпътуване са неработни обаче, реалните почивни дни по време на лагера са 2. Отговорност на Партньора е да организира поне едно събитие в свободното време на доброволците. Възможностите са разнообрази: посещения на исторически или географски забележителности в околността, среща с местната общност, посещения на музеи и етнографски комплекси. Ако бюджетът на проекта не позволява поемането на разходите за подобно пътуване, можете да предложите доброволците сами да си ги поемат

 Posted by Lera at 20:34 Comments Off on Свободно време

Работа

 

Материалите и инструментите за реализиране на проекта се осигуряват от Патрньора. Дейностите и работния график трябва да бъдат готови предварително. Работният ден може да продължава най-много 6 часа. За да не загубят доброволците мотивация, е необходимо работата да бъде разпределена така, че да няма дни, в които доброволците бездействат. Затова е важно да преценените необходимия брой доброволци за извършването на работата внимателно. Не е препоръчително да се водите от идеята: “Да заявим повече доброволци, пък после ще му мислим”.

 Posted by Lera at 20:33 Comments Off on Работа

Храна

 

Осигурява се от Партньора. Доброволците можа еда си готвят сами, като за целта им се осигурява дневен или седмичен бюджет, посуда и уреди. Партньорът можа да организира храненето и сам /столова или готвач/.

 Posted by Lera at 20:33 Comments Off on Храна

Настаняване

 

Осигурява се от Партньора – домакин. Може да бъде в сграда или на палатки. Трябва да бъдат осигурени основните необходимости – достъп до баня, място за събиране на доброволците, възможност за пране /поне ръчно/ и простиране.

 Posted by Lera at 20:32 Comments Off on Настаняване