Лагери в България

 

Всяка година Си Ви Ес – България, в сътрудничество с местни партньори, организира по няколко лагера на територията на България. Темите са най-различни, най-често екология, работа с деца, археология, култура. В последните гоидни сме организирали лагери в село Добърско, село Гарван, село Влахи и на Драгоманското блато, където доброволците градиха и поддържаха екопътеки и създадоха инфраструктура за посетители на някои от защитените зони на България, както и активно учатваха в подобряването и развитието на екотуризма в страната ни.  Някои от тези лагери се организират ежегодно, например лагера ни в село Влахи. Там доброволци от различни краища на Европа и света се събират, за да помогнат за доизграждането на нашето “Училище за природа” и прилежащите му площи, което e вече действащ център за обучения и добри практики на тема екологичен начин на живот. Провеждаме и лагери на социални тематики в София с партньорите от Фондация “Конкордия” и в Бежански център в с. Баня,

 Posted by Lera at 11:14 Comments Off on Лагери в България

Видове лагери

 

В рамките на SCI освен по тема, доброволците могат да избират проекти и по следните критерии:

Mixed Age Camps – Ако сте над 30 години и имате желание да участвате в лагер с доброволци от същата възрастова група, съществуват т.нар. смесени лагери, където 30% до 50% от доброволците са на възраст над 30 години.

Wheelchair Accessable – Лагери, които са достъпни за доброволци в инвалидни колички, според естеството на работа и условията на настаняване.

Peace Voluntary Project – Лагери, които акцентират върху темата за мира.
.
Family Camps – Лагери, в които могат да участват цели семейства, включително децата.

Nord-South Projects – Най-общо казано това са доброволчески лагери, в които участват доброволци от северното и южното полукълбо.


 Posted by Lera at 11:12 Comments Off on Видове лагери

Как да кандидатствам за лагер?

 

Кандидатстването става чрез онлайн системата за администриране на лагери на SCI (Service Civil International).

Кандидатстването протича по следния начин:

1. Създайте регистрация  в онлайн системата от  тук 

2.Щом влезете в профила си, следвайте стъпките, описани в блоковете вдясно на страницата. Те са следните:

 •    Първо можете да потърсите, изберете и маркирате своя лагер/лагери (до 6 броя)
 •    Системата ви дава възможност да подредите избраните лагери по приоритет. Кандидатства се най-напред за лагера, който е заявен като първо желание. Ако доброволецът не бъде приет, ние ще се свържем с организаторите на следващите лагери по реда, в който са посочени на формата за кандидатстване.
 •    Системата ще поиска да попълните профила си с необходимите данни
 •   Попълнете полетата за исканата за лагера/лагерите ви мотивация
 •   Сега вече можете да изпратите попълнената си форма на нас чрез бутона “Send Application to Branch “

3. Формата за кандидатстване се изпраща автоматично до нас на адрес placement@cvs-bg.org.  Това е и адресът за  връзка с нас в случай, че имате въпроси, свързани с доброволческите лагери. На него ще отговаря нашият администратор доброволчески лагери Ирма Атанасова.

4. При кандидатсване се заплаща административната такса от 80 лв. по банков път и или чрез е-Pay. По-подробна информация как да го направите може да намерите на интернет страницата ни в секция “Лагери”

Си Ви Ес – България е вашата изпращаща организация и осъществява  връзката  с организаторите на лагера ви.  След като получим отговор дали сте приети или не, ние ще се свържем с вас с повече детайли относно лагера и подготовката преди заминаването ви.

 

 

 

 

 Posted by Lera at 11:09 Comments Off on Как да кандидатствам за лагер?

Как да намеря своя проект?

 

Проекти от цял свят можете да намерите в търсачката за лагери на SCI (линк към търсачката). Чрез нея можете да търсите лагери по няколко различни критерии:

 • Start Date – показва лагери, които се провеждат след определена дата;
 • End Date – показва лагери, които се провеждат преди определена дата;
 • Date of birth – въвежда се рождената дата на доброволеца с цел да се изведат лагери, които са достъпни за него според възрастта му/?;
 • Programme – има две избираеми опции: International Volunteers показва лагери на територията на Европа или обобщено Северното полукълбо; North-South Exchange извежда лагери, на които се събират доброволци от северното и южното полукълбо. Там могат да се намерят лагери от различни отдалечени дестинации по света;
 • Region – стеснява дестинациите до определен регион;
 • Country – показва лагери в определена държава;
 • Search in Title – търси лагери по въведено заглавие;
 • Gender – тъй като стремежът е във всеки лагер да има баланс между двата пола, въвеждането на информация в това поле показва лагерите със свободни места за конкретния доброволец според пола му/й;
 • Topic – търсене по тема, според интересите на доброволеца;
 • Options – в това поле се задават специални предпочитания. Възможните опции са :

Mixed Age Camps – в тях 30% до 50% от участниците са на възраст над 30 г., това е опция за по-зрели доброволци, които желаят да попаднат на проект с хора от същата възрастова група

Peace Voluntary Project – проекти на тема мир

Wheelchair Accessable – лагери, достъпни за доброволци в инвалидни колички

Family Camp – лагери, на които може да участва цялото семейство, включително децата

 Posted by Lera at 11:07 Comments Off on Как да намеря своя проект?

Учебна част

 

Всеки лагер има учебна или информационна част (т.нар. study part), която цели да информира участниците по някаква тема или проблем, свързани с конкретния лагер. Тя може да бъде организирана под формата на вечерна лекция или работилница, съчетана с работата или с пътуването в свободното време. Целта е доброволците да научат нещо полезно, свързано с дейността на организаторите или конкретния проект, да се запозначт с някакъв социално значим проблем или добра практика.

 Posted by Lera at 11:06 Comments Off on Учебна част

Свободно време

 

По време на лагера доброволците имат право на 2 свободни дни седмично – т.е. ако лагерът е с продължителност от две седмици, то доброволците имат право на общо 4 свободни дни. Счита се, че дните на пристигане и заминаване са почивни за доброволците, тъй като тогава не се извършва работа. Свободните дни не е задължително да бъдат събота и неделя. Доброволците сами решават как да прекарат свободното си време, като сами покриват разходите, свързани с евентуални екскурзии и други занимания, освен ако няма отделено специално финансиране за това. В началото на лагера групата решава кои дни да бъдат свободни и планира как ще ги прекара.

 Posted by Lera at 11:04 Comments Off on Свободно време

Предварителна информация

 

Около един месец преди началото на лагера доброволецът получава документ с по-подробна информация за лагера (т.нар. infosheet). В него детайлно е описано придвижването до лагера, какъв транспорт да се ползва, какво да носят доброволците за работа, дава се по-подробна информация за условията на настаняване, вариантите за свободното време. Дават се полезни практически съвети за конкретната страна и се упоменава място и час на среща, както и име и телефон за контакт на координатора на лагера и домакините.

Доброволецът може да започне организирането на пътуването си още след като получи потвърждение, че е приет за участие в лагера.  За целта се използва информацията от описанието на лагера, която е в полето “Transport Hub”. Това е най-близкото летище, авто- и железопътна гара или основен възел за пътно-транспортна комуникация, намиращи се най-близо до мястото на лагера.

 

 Posted by Lera at 11:03 Comments Off on Предварителна информация

Специфични условия за участие в екологични лагери

 

eco friendly пътуване, екологични условия по време на лагера – вегетарианска храна, компостна тоалетна и т.н.

 Posted by Lera at 11:01 Comments Off on Специфични условия за участие в екологични лагери

Условия за участие

 

1. Доброволецът трябва да е навършил 18 години. (За участие в лагери в България задължителната минимална възраст 16 години)

За участие в лагери в Югоизточна Азия, Африка, южно от Средиземноморския регион и Южна Америка минималната възраст е 21 г.

2. Доброволецът трябва да владее говоримо английски език и/или официалния език на лагера.

3. Доброволецът е препоръчително да бъде член на Сдружение „Си Ви Ес – България” (информация).

4. Доброволецът заплаща съответната административна такса при кандидатстване (Виж Условия за участие в международен лагер 2017) на Си Ви Ес – България като изпращаща организация.

5. Доброволецът сам избира и заплаща транспорта си до мястото на лагера, както и разходите по издаването на виза, ако такава е необходима.

6. След завръщането си доброволецът попълва стандартен въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера. Целта е да получим обратна връзка от участниците и да засилим ролята си на посредник, така че доброволците да се чувстват достатъчно подготвени и подкрепени от нас като тяхна изпращаща организация.

7. В случай, че доброволецът е потвърдил участие в лагер, се очаква:

 • да участва в подготовителна среща, организирана от Си Ви Ес – България, преди да замине за лагера;
 • или да участва в среща за оценка и споделяне на опит след завръщането си от лагера, или да попълни въпросник на Си Ви Ес – България за своите впечатления и опит, натрупани по време на лагера;
 • да представи кратък разказ за лагера – текст и снимки, които да бъдат публикувани на сайта на Си Ви Ес – България.

8. По време на лагера доброволецът трябва да:

 • участва в работата на групата в преварително уговорените часове;
 • спазва общите условия и правила на лагера (правила относно пушене, поведение и др.);
 • присъства през целия период на лагера;
 • участва в обща оценка на лагера заедно с останалите доброволци, с цел подобряване качеството на лагерите вбъдеще.

9. Също така по време на лагера е желателно:

 • да се избягват конфликти от всякакво естество с доброволци от групата или с местното население;
 • да се въоръжите с търпение и толерантност и да уважавате културните особености на всички участници. Целта е по време на лагерите да създадем атмосфера на разбирателство и да изградим и развием нещо, което да ни носи положителни емоции.
 Posted by Lera at 10:59 Comments Off on Условия за участие

Застраховка

 

Всеки доброволец, участващ в лагер в мрежата на SCI, получава застраховка, която покрива евентуални медицински разходи, възникнали в следствие на работа по време на лагера. Застраховката не покрива материални щети от никакво естество.

 Posted by Lera at 10:24 Comments Off on Застраховка