Кой може да участва?

 

Младежките обмени са насочени към младежи на възраст между 16 и 25 години без значение на техния произход, религия, култура, социален статус.

 Posted by Lera at 09:30 Comments Off on Кой може да участва?