Безопастност

 

Осигурява се от Партньора. Ако се предвижда използването на инструменти или оборудване, доброволците трябва да бъдат инструктирани за техниката на безопастност. Ако се изисква специално облекло, то трябва да се осигури от Партньора или изрично да посочите доброволците са бъдат снабдени с такава при пристигането си.

Posted in: Партньор параметри

 Posted by Lera at 21:24

Sorry, the comment form is closed at this time.