Ролята на лидера

 

Тъй като младежките обмени са насочени към хора на възраст между 16 и 25 години, които нямат много опит с пътувания в чужбина и с межудкултурно общуване, всяка група се води от поне един обучен лидер. Неговата роля е да организира (заедно с участниците) пътуването до и от мястото на обмена, да се грижи за сработването на групата, както на национално, така и на международно ниво. Освен това заедно с другите лидери и координатора на обмена организират програмата на дейностите, заниманията в свободното време, наставляват и помагат на участниците, които не се чувстват уверени или достатъчно опитни. Лидерът има за цел да подкрепя младежите и да насърчава личностното им развитие.

Освен това лидерът е и лицето за контакт за родителите на участниците и организаторите на обмена. Ние насърчаваме срещата между родителите и лидерите, за да се изградят отношения на доверие. Лидерът подписва и договор за лидерство, чрез което още веднъж заявява, че разбира отговорностите си и че е готов да изпълнява сериозно задълженията си.  За повече информация за лидерите моля прочетете секцията Лидер на обмен.

Posted in: Факти за младежки обмени

 Posted by Lera at 09:47

Sorry, the comment form is closed at this time.