Свободно време

 

Доброволците имат право на 2 почивни дни седмично. Дните за пристигане и изпращане се броят като почивни. Пример: ако лагерът е 2 седмици, почивните дни би трябвало да са 4. Тъй като дните за пристигане и отпътуване са неработни обаче, реалните почивни дни по време на лагера са 2. Отговорност на Партньора е да организира поне едно събитие в свободното време на доброволците. Възможностите са разнообрази: посещения на исторически или географски забележителности в околността, среща с местната общност, посещения на музеи и етнографски комплекси. Ако бюджетът на проекта не позволява поемането на разходите за подобно пътуване, можете да предложите доброволците сами да си ги поемат

Posted in: Партньор параметри

 Posted by Lera at 20:34

Sorry, the comment form is closed at this time.