Социалното споразумение

 

Социалното споразумение е документ, който описва правата и задълженията на участниците в наш обмен (в частност обмени, насочени към социална интеграция на младежи в неравностойно положение). Всеки участник подписва такова споразумение и макар то да няма чисто юридическа стойност, подписаното споразумение показва отговорност и готовност за спазване на задълженията от страна на участниците.

Posted in: Факти за младежки обмени

 Posted by Lera at 09:50

Sorry, the comment form is closed at this time.