Финансови условия

 

Младежките обмени се финансират от програма “Младежта в действие” на Европейската комисия, като няма такса участие, а следните разходи на участниците са покрити по програмата:

  1. храна
  2. настаняване
  3. организирани посещения по време на обмена
  4. 70 % от пътните разходи

Участниците сами покриват:

  • джобни пари
  • индивидуални туристически посещения в свободното време
  • 30 % от пътните разход
  • разходи, направени извън рамките на самия обмен

В рамките на „Си Ви Ес – България“ участниците заплащат пълната сума на пътните разходи до и от мястото на обмена при своето заминаване. След като бъдат представени всички оригинални билети и фактури, удостоверяващи пътуването на участниците, организацията-домакин превежда 70% от пътните разходи на „Си Ви Ес – България“, като ние имаме грижата да върнем съответната сума на участниците.

Уточнение: Връщането на 70 % от пътните разходи се случва в рамките на 2 до 3 месеца след завръщането на младежите. Причината за забавянето е в това, че проектите се финансират по европейски програми и пълните суми се превеждат на организаторите едва след отчитането на проекта!

Posted in: Факти за младежки обмени

 Posted by Lera at 09:41

Sorry, the comment form is closed at this time.